teisipäev, 15. juuli 2014

Esimene maailmasõda - 6Suur Sõda

Sõjas osalesid kaks suur poolt – Antante ja Keskriigid. Esimesse kuulusid Venemaa, Prantsusmaa, Suurbritannia jt.Keskriigid ehk kolmikriigid olid Saksamaa, Austria-Ungari ja Itaalia. 

Sõja puhkemise põhjusi tuleks vaadata kaugemale ette. Üheks astroloogiliseks põhjuseks („süüdlasteks“) oleks Saturni ja Pluuto ühendus. 20.sajandil oli kolm nende planeetide omavahelist pingeseisu, mis viisid sõjani – 1914, 1939 ja 1973 (Yom Kippuri sõda, mis oli osa külmast sõjast ja Araabia riikide sõda Iisreali vastu, mida peamiselt õhutasid Egiptus ja Süüria). On arvatud, et vähemasti 60 päeva peab olema nende omavaheline küllaltki täpne omavaheline pingeseis, et tekiks suurem kriis ja sõjaline seis. 1914. aastal kestis Saturni ja Pluuto ühendus 81 päeva. See oli pikim 20.sajandil.

Teine tegur oli Neptuun-Pluuto ühendus 1890-datel aastatel Kaksikutes. Selle ühenduse põlvkond oli „määratud“ olema kahurilihaks. Sõja alguseks olid nad jõudnud sõduri vanusesse ja haarati massiliikumisse, sõtta ja eneseohverdusse (viimane kuuloomine enne sõda oli nagu omamoodi taimer Kuu tegi konj.Plutoga ja Päike Neptuuniga) Selle käivitas siis Saturn-Pluuto ühendus. 26.aprillil 1892.aastal toimus täielik päikesevarjutus 13 kraadi Vähis. Tavaline taevanähtus, kuid seekord langes see kokku Neptuun-Pluuto täpsele ühendusele, mida dateeritakse 30.aprilliga 1892. 7.42 kraadi Kaksikutes.

See ühendus tähistab tsivilisatsiooni jaoks uue epohhi algust. Selline ühendus kordub 483 aasta tagant. 1892. aasta ühendus oli eriline, kuna ühendus toimus üsna lähedal päikesevarjutuse ajale. Varjutuse kaarti loevad osa astrolooge kaasaja inimühiskonna horoskoobiks. Osa aga loevad selleks Neptuun-Pluuto täpse ühendusele tehtud ajalist kaarti. Võimalik, et ühes või teises kaardis ongi „sissekirjutatud“ tulevikus toimuvad kaks suur sõjalist konflikti.

Kõikidel inimestel, kel oma horoskoopides oli 8-s kraadis, ükskõik mis märgis, seos tema Päikese või tõusumärgiga, see määras ära suhte sõjasse. Sellise seisuga inimene võis oli üks sõja ohver, osales sõjas ja võis hukkuda. Ja kellele oli 8-da Kaksikute kraadi lähedal (+/- 5 kraadi) oluline horoskoobi punkt, sellele isikul oli võimalus osaldeda tuleviku sündmustes märkimisväärne osa.

Näiteks:
Päike: elujõud, organisatoorsed võimed – John Kennedy; Al Gore; Angelina Jolie
Kuu: emotsionaalsed ja kasvatuslikud instinktid – Sigmund Freud; Mila Jovovich; Jackie Chan
Merkuur: oskus kirjutada, rääkida, õppida, õpetada teisi – Oswald Spengler; Lesh Kaczynski; Frederik de Klerk
Veenus: kunst, dipolmaatia, romantika, finansid – Paul Goghaen, Bob Dilan, Joshka Fisher; John Glenn; Russel Crowe
Marss: sõda, sport, inseneri oskused, esmaavastaja talent, juht – Benito Mussolini; Lech Kaczynski; John Kerry; Tarja Halonen; Uma Thurman
Jupiter: filosoofia, ideed, kaubandus, dipolmaatia, õigusteadus – Thomas Edison; Benazir Bhutto; Vaclav Klaus
Saturn: täitesaatev juhtimine, organisatoorsed võimed – Harry Truman; Mario Monti; Javier Solana; Hu Jintao

 Lisaks oli 1914.aastal Saturnil seskvadratuur Uraaniga ja Jupiteril Pluutoga. Jupiter oli kujundi saatuse sõrm tipuplaneediks. Seda võimukriisi oleks saanud lahendada läbi Merkuuri ja Marsi sekstiili aga seda ei tehtud. Kolmas oluline viide suure konflikti tekkimisel oli Uraani opositsioon  Neptuuniga. Nende planeetide vastaseis „küpsetas piruka“, mida siis vaenupooled jagama hakkasid.

Sõjaeelne Marsi retrograadsus toimus Vähi märgis. Marss muutis oma liikumist tagurpidiseks 24 Vähis 26.novembril 1913.a. ja liikus tagasi 5 kraadi Vähki kuhu jõudis 12.veebruaril 1914.a. Tagasi 24 Vähki jõudis Marss 19.aprillil 1914.a. Retrograadsus algas Marsi ühendus Neptuuniga ja lõppedes oli Marsil kvinkunks Jupiteriga. Kui Marss jõudis tagasi retrograaduse alguse kraadi (24 can), siis tegi ta uuesti ühenduse Neptuuniga. Kas sellest ilmingust saaks välja lugeda edaspidise sõja puhkemise prognoosi?

Aastatel 1901 kuni 1915 liikus Neptuun Vähi märgis, märgis, kus planeet on vastuvõtlik, tundeline ja alati ettevaatlik. Patriootiline natsionalism ja etnilised konfliktid tõukasid maailma sõtta, sest rahvad püüdsid säilitada oma ohutust poliitliste ja sõjaliste aliansside abil. Sel perioodil, kui Neptuun liikus Vähis, S. Freud avas rahva alateadvuse protsesside olemuse. Theodor Rooswelt aga õhutas lihtrahvast seisma ja kaitsema end suurkapitali eest. See oli põlvkond, kes oli tugevasti seotud maaga, koduga. Negatiivne oli aga liigne sentimentaalsus.

Millised sündmused eelnesid enne, kui puhkes suur sõda. Maailm aastal 1900. Osmanite riik oli kaotanud 19.sajandil Kreeka, Rumeenia, Serbia ja Bulgaaria ning omas võimu ainult nime poolest. Hiinas, mis langes järjest enam Lääne mõju alla, võttis võimust anarhia. Euroopa ülemvõimu ainus hälve leidis aset Lõuna-Ameerikas, kus Hispaania ja Portigali valitsemine lõppes aastal 1826 ja asendus rea konkureerivate Euroopa stiilis vabariikidega.

Kõige dramaatlisemalt laienes Euroopa võim Aafrikale, mis aastatel 1880-1890 muutus peaaegu täielikult Euroopa poolt domineeritavaks kolooniaks. Isegi imperialistlike traditsioonideta Itaalia, Saksamaa ja Belgia lõikasid endale hiiglaslikke alasid. Ameerika Ühendriigid alustasid samuti lühiajalist pealetungi Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil. Sellele vaatamata jäid kõige mõjukamaks läänepoolsed imperialistlikud jõud Prantsusmaa ja eelkõige Suurbritannia, kelle territooriumid hõlmasid veerandi kogu maakerast. Ka Euroopas toimusid tähtsad territoriaalsed muudatused, eelkõige Itaalia ühenemine 1861 ja Saksamaa ühendamine 1871. Nende ühendamise tagajärjel kerkisid Euroopas esile jõud, mis olid ülekaalus kuni Esimese maailmasõja lõpuni.

Venemaal kiirenesid sündmused peale nõrga iseloomuga tsaar Nikolai II võimule tulekuga 1894. aastal. Saksamaa uus keiser Wilhelm II ei tahtunud olla „raudse kantsleri“ Bismarci diktaadi all ja saatis vana kantsleri 1890. aastal erru. Lõhkudes sellega ka seni kehtinud riikidevahelise riskantse ja hapra  dipolmaatilise süsteemi. Kui Pluuto 1890. aastal oli kvadratuuris Saturniga ja opositsioonis Marsiga, uus keiser katkestas aliansi tsaari Venemaaga, see omakorda 1894. aastal sõlmis uue alianssi Prantsusmaaga. Hiljem liitus nendega ka Inglismaa, algul Prantsusmaaga 1905.aastal, siis asus Marss täpselt null kraadi Sõnnis. Ja seejärel Venemaaga 1907.aastal, sõlmitakse Entente Cordiale (südamlikule liidule), Saturn oli uuesti kvadratuuris Pluutoga.

1891.aastal rajavad sotsiaaldemokraadid kaevurite ametühingu, Marsil ühendus Neptuun-Pluuto-Põhjasõlm Kaksikutes. 1904.a. Vene-Jaapani sõda kindlustab Jaapani ilmumise maailmaareenile industriaalriigina.
Kolmiku vastaseks oli siis Saksamaa, Austria ja Itaalia. Kui 1892.aastal Neptuunil oli ühendus Pluutoga, saksa kindral Alfred von Schliffen töötas välja oma kuulsa plaani, mis nägi ette, et sakslased pidid esimestena ründama Prantsusmaad, kui Venemaaga sõda puhkeb. Temalt pärineb välksõja doktriin, mida siis sakslased on püüdnud kahel korral ellu rakendada. Schlieffeni plaan nägi ette vältimaks kurnavat sõda kahel rindel. Esmalt nägi plaan ette vallutada Prantsusmaa ja alles seejärel ründama kõigi jõududega Venemaad. Saksamaa aga jäi lääneridel hätta ja sõda toimus kahel rindel. 

1901.aastal Jupiter oli ühenduses Saturniga, algas nende omavahelise tsükkel, mis kestis 20 aastat. Samal aastal Uraan oli opositsioonis Pluutoga. Küpsema hakkas vastuseis kapitalismile, tekkis sotsialistlikud liikumised – sindikalism, bolshevism, sotsiaalrevolutsionistid. 1905.a. puhkes Venemaal revolutsioon, Uraan just 0 kraadi Kaljukitses oli opositsioonis Neptuuni ja Pluutoga. Revolutsioonilised sündmused toimusid veel mitmetes maades, Ladina-Ameerikas, Portugalis, Rumeenias. Toimusid nad siis, kui Uraan oli viimast korda selles sodiaagi kraadis, kui ta oli ühendus Neptuuniga 1821.aastal. Sarnased sündmused toimuisd ka 1989. aastal kui Uraan uuesti asus 0 kraad Kaljukitses.

Peale 1905.aasta toimus veelgi revolutsioonilisis väljaastumisi, need kestsid seni, kuni Uraan oli veel lubatud orbiga opositsioonis Pluutoga. 1912.aastal sisenes Uraan Veevalajasse ja siis võttis  streikide laine  juba epideemia mõõtmed.

1908.a.  Austria annekteerib Bosnia ja Hertsegoviina, Uraani opositsioon Neptuuniga ajal. 1909 Euroopa suurriigid lepivad kokku mõista hukka Serbia taotlused Bosnia ja Hertsogoviina suhtes. Ülemaailmne kriis aina süvenes. 1912-13 toimusid kaks lühiajalist sõda Balkanil – esimene oktoobris 1912, kui Marss asus 0 Skorpionis. Sellega Balkani Liiga (Serbia, Montenegro, Bulgaaria ja Kreeka) vallutavad enamiku türklaste alasid Euroopas. Ja teine 1913, kui Marss jõudis 0 Sõnni. Sellega Bulgaaria kaotab suurema osa esimeses sõjas võidetud aladest.

Esimese maailmasõja puhkedes jõudis Marss samasse kraadi, Neitsi lõpus, kus ta oli Bosnia kriisi ajal (6.10.1908), olles kvadratuuris Saturni ja Pluutoga.
Austria-Ungari kuulutas Serbiale sõja 28. juulil 1914.a. Sellega algas Esimene maailmasõda. See oli ajaloo üks veelahkmeid, mis tegi lõpu Euroopa globaalsele ülemvõimule ning hävitas Vene, Austria-Ungari, Saksa ja Osmanite impeeriumi. Sünge väljakurnamissõja käigus mobiliseeriti 65 miljonit meest, kellest hukkus 16 miljonit ning üle ühe kolmandiku said haavata.

järgneb

Kommentaare ei ole: