kolmapäev, 9. jaanuar 2013

Ajaloolised ajastud - 2

Kalade ajastu inimene

Igal ajastul esineb kahtlemata igasuguseid inimesi, nii selliseid nagu neid elas minevikus kui ka selliseid nagu on oleviku inimesed ja ka tuleviku inimesi. Aja saladus on ainult selles, et igal suurel ajastul on isesugused inimesed ülekaalus ja annavad oma ajastule tooni. Nagu me eelnevalt vaatlesime kalade ajastu ühiskonda. Nii võime praegugi väita, et ühiskonna materialiseerumise tendents toimubki selle tõttu, et materiaalselt himukaid inimesi on väga palju ja teisi inimgruppe on oluliselt vähem. Ükski väiksem inimgrupp (olgu need rahuvõitlejad või rohelised ehk usufanaatikud) ei suuda pidurdada tsivilisatsiooni sammumist materiaalse tootmise laienemise suunas, kohutavate surmarelvade loomise suunas.

Kaasaja inimest iseloomustavaks erijooneks võrreldes eelnevate ajastutega on:

A. Mehed on naiselikult emotsionaalsed ja hindavad ülekaalukalt oma emotsionaalset sisetunnet ja kõike mis pakub meelelist naudingut. Mehi valitseb väga tugevalt momendi mood (mood kõge laiemas mõttes-Valor) ja kombed. Neid huvitavad materiaalsed mänguasjad, autod, telerid, mobiilid jne.

B. Naised tunnevad valuliselt tervalt, et nad on sunnitud lapsi sünnitama ja perekonda teenima, samal ajal kui nad seda ise ei soovi. Üldiselt meeldib enamikule naistest vabamehe eluviis, ilma laste ja perekonnata.

1. Suurenenud egotsentrism, mis tugineb oma sisemisele mõnutundele.

2. Suurenenud isikliku mõnuelu taotlus, mis toob kaasa looduse, loomade, kaasinimeste hävitamise, alkoholismi, suitsetamise, narkomaania, sekshulluse ja suguhaigused.

Kõrgelt hinnas on kunstnikud, kirjanikud, moosekandid, näitlejad ja muidu lollitavad sõumehed – kõik need, kes pakuvad midagi meelierutavat, narkootilist

3. Suurenenud mõnuelu soodustavate asjade taotlus. Peetakse lugu üksikutest käsitöölistest ja firmadest, kes suudavad mõnusaid mänguasju pakkuda ja inimestele tundubki, et ilma elektri ja nende mänguasjadeta ei saagi korralikult elada.

4. Ei peeta lugu kaasinimestest ja õiglusest ning moraalist. Jumaldatakse alatuid võimuinimesi. Oluliseks kriteeriumiks on rahvamassi arvates oskus võimule tulla ja sellest kinni hoida. Eesmärk pühendab abinõu on enamuse põhimõte. Moraalist kinnihoidvaid inimesi peetakse lolliks. (Rahva enamus jumaldas Leninit, Stalinit, Hitlerit, Castrot, ja teisi – jumaldatakse ka mineviku, oleviku ja tuleviku suuri füürereid, hoolimata nende alatutest jõumeetoditest).

5. Ei peeta lugu tõelistest inimteadustest, mida mineviku põlvkonnad on aastatuhandete jooksul väljatöötanud ja ka isegi tänapäeval levivatest filosoofilistest õpetustest. Teadlasi, õpetlasi ning filosoofe on silmapaistvalt vähe. Nad on ebapopulaarsed ja nende pingutused ühe laulja kõrval mõjule pääseda ei maksa kaasaja inimese silmis midagi. Väärtus on ainult sellisel teadlasel, kes oskab mõne kena tsivilisatsiooni mänguasja välja mõelda, aga ka tema tehtud asjaga kauplevad hoopis teised inimesed, keda on teadlaselt tema leiutise odavalt ära ostnud või hoopiski varastanud ja nüüd lõikavad ise suurt kasu. Konkreetne teadlane-leiutaja ja tark inimene on ikka tundmatu. Kasuahne inimene on tänapäeva eeskuju ja jumal.

6. Riik ja tsivilisatsioon ei ela kui tervik. Kel õnnestub rikastuda ja mõnuelu elada, see ei kavatsegi teisi aidata, ei anta ära temale endale ülearust vara. Pigem raisatakse ja lõhutakse seda. Vaatamata sellele, et Maal õnnestub edukalt ainult kollektiivne elu on ikkagi suure osa ajast inimene inimesele hunt.

Kokkuvõtteks.

Kalade ajastul valitsevad kosmilist elu muutlikud naiselikud jõud, mille tõttu kujuneb välja materiaalse inimese usud: kristlus, islam ja ateism ning mõnuelu soovile rajanev suurtootmine, mis paneb aluse looduskatastroofidele tulevikus. Kalade ajastut iseloomustab ka vaim-jumal Kala-Jumal, kes ei ela siinilmas (Tema riik ei ole siit ilmast vaid veteilmast) ja kes kutsub inimesi kaotama inimlikust ja individuaalsust ning soovitab muutuda jumalasarnaseks veeelukaks ning tahab inimesi endaga teise ilma kutsuda, kus ta juba ees ootab. Igavesti teises illusoorses paradiisiilmas saab elada ainult see, kes ei lase end pärast surma oma inimlikkusele truuks jäädes kuhugi ära meelitada.

Kalade ajastu inimese põhimisi iseloomujooni dikteerib muutlik sisemine emotsioon, mille aluselt kõik inimesed lähtuvad oma otsustustest. Iga inimene soovib olla indiviid ja otsustada omaenda sisetunde (kuidas ta end parasjagu mugavalt tunneb) alusel. Ennastsalgava koostöö ja ühiskonna huvides tegutsejaid on vähe. Kõik püüavad vabaneda teise inimese ja ühiskonna teenindamisest. Valitsejad loevad oma isiklikke sihte (aluseks iseenda mugavustunne) tähtsamaks.

Avanemine, märts 2007.Villu Põldma.

Artikli ilmumisest on möödunud üle viie aasta aga teema on aktuaalne tänapäevalgi. Suurt muutunud pole midagi. Päevakorras on jätkuvalt mitmed asjad, mis artiklis ära toodi, Euroopa Ühendriigid, tagasiminekud, inimese peamised jooned jms. Aga mitmetes punktides äratoodud seisukohtadega päris nõus ei ole. Nendes, mis puudutab meelelahutust. Keerulisetel aegadel on vaja ka lõõgastuda ja meelt lahutada kergemate zanrite valdkonnas. Poliitika ja muud keerulised teemad väsitavad ära, tahaks midagi lihtsamat ja vähem painavat ka saada. Igal ühel on valikuvabadus, kas kuulab klassikat või midagi poppmuusikast. Küll aeg paika paneb, mis on ajutine meelelahutus ja mis kauakestev. Väärtushinnangud saavad siis tekkida, kui on mille vahel valida.

Kommentaare ei ole: