pühapäev, 13. jaanuar 2013

2013 - elu läheb edasi

Järgneva üldülevaate aluseks on 12-dal jaanuaril toimunud astropäeva materjal. Vähese aja ja suure mahu tõttu ei saanud kõike üritusel ette kanda, mitmed asjad jäid välja. Nüüd siis iga uue kuu alguses hakkab ilmuma vastava kuu peamised seisud ja mõned arvamused, mida jooksev kuu võiks esile tuua. Enne kalendrikuude juurde minemist natuke ka üldist juttu.

Palju õnne! Maailmalõpp on üle elatud, Jõulud peetud ja Uus aasta vastu võetud. Kõik see on veel värskelt meeles ja kindlasti erinevaid muljeid palju.

Uus alanud aasta (MMXIII) on islami kalendri järgi 1433-1434 aasta, hinduistliku kalendri järgi 5114-5115 aasta ja juudi kalendri järgi 5773-5774 aasta.

Mida aga siis alanud aasta meile pakub, millised on taevaseisud ja võimalused edasi minekuks. Tervikuna ei tule aasta kerge. Esiteks on tulemas musta vesimao aasta, mis ei ole tõlgendatav üheselt. Maoaasta on meie idanaabrite jaoks alati olnud kriiside aeg, näis kuidas ta muu maailmas end ülal peab.

Me loeme madu tarkuse ja teadmiste sümboliks. Kuid mitte igal rahval ei ole madu selles staatuses. Näiteks elamlastel oli ta positiivses staatuses aga nede kõrval elavatel ja asuvatel teistel rahvastel aga mitte. Edela-Iraani praegustel aladel elas 3000 tuhat aastat enne Kristust rahvas, keda nimetati elamlasteks. Elami tsivilisatsioon sai tugevaid mõjutusi Sumerist ja Akkadist, kuid neil oli siisksi kindel ja tugev eripära – nende juured ei pärinenud Mesopotaamiast. Elam oli vaieldamatult kohalik, tänapäeva Iraani aladel alguse saanud tsivilisatsioon.

Elami kultuuri ning religiooni tähtsaim juhtmotiiv oli vaieldamatult madu, keda Elamis jumalikustati. Mesopotaamias ei tehtud seda kunagi, seal oli madu negatiivne olend. Gilgameshi eeposes varastab madu Gilgameshilt taime, mis pidi andma kangelasele surematuse. Ja indoeuroopa ja semiidi mütoloogias on maod ja lohed enamasti negatiivsed ja pahatahtlikud, lausa kurjuse kehastused, mida ilmestab Illujanka ja Teshubi võitlus hetiidi mütoloogias, Indra ja Vrita võitlus India mütoloogias, Zeusi ja Typhoni vastasseis kreeka mütoloogias ning Püha Jüri võitlus lohega.
Piiblis ja kristlikus maailmavaates samastatakse madu tihti Saatanaga. Elamis aga oli madu pigem positiivne. Arvan, et maoaasta tulek on igale rahvale erinev, kellele positiivne ja kellele mitte.

Teiseks pea kogu aasta on Jupiteril ühendus Musta Kuuga Kaksikutes. Veel on sel aastal viis varjutust. Ega see nii harudlane pole, et aastas viis varjutust toimub. 2009 ja 2011 aastal oli tervelt kuus varjutust. Tavaliselt on aastas neid neli, seekord siis viis.
Varjutuste järjekord on selline – Kuu, Päike, Kuu, Kuu Päike. Kaks veemärgis, kaks tule – ja üks maamärgis. Alanud aasta on Kuu valitseda. Arvan, et meid ootab ees elu kõigi oma mitmekülgsusega, nii heade kui halbadega.

Täpseid sündmusi ei saa ette prognoosida, sest on tuhat ja üks tegurit, mida on võimatu ette näha. On vaba tahe, on tsüklite kordumised, on ettemääratus jne.Ei saa prognoosida, et N riigis N linnas toimub see ja või teine sündmus. Saab ainult planeetide printsiipide kaudu üldjoontes midagi pakkuda. Ja saab pärast analüüsida, mis tegurid võisid antud sündmuse esile kutsuda. Alati on veel X faktor(id), mida ei oska ei ette näha ega ka arvestada.

Sõlmed. Tuulepesas kirjutas Vikker neist nii.....Alates eelmise aasta augusti viimasest päevast liiguvad kuusõlmed Skorpion/Sõnn teljel. Nad annavad meile võimaluse kuni veebruarini 2014 õppida ja kogeda järgmist:

Põhjasõlm SKORPIONIS ja Lõunasõlm SÕNNIS

Peaks loobuma:
Kangekaelsusest. Instinktiivsest vastuhakust. Automaatsest vastusõdimisest. Kujutlusest, et peab jalamaid vastulöögi andma. Liigsest mugavuse ihalusest. Vastuseisust muutustele. Rahaga seotud hirmudest ja kinnismõtetest ja hirmust, et ei ole piisavalt materiaalseid vahendeid. Harjumusest end oma varaga samastada. Hirmust tundmatuse ees. Hirmust, et asju ei ole piisavalt. Kasutatud esemetest, vanadest asjadest, vanadest mõtetest, vanadest suhetest, tutvustest. Mõttest, et kõike võib tulevikus veel vaja minna. Mõttest, et peab kõike ise vaevarikkalt saavutama. Eeldamisest, et teised jagavad temaga samu väärtushinnanguid ja kui ei, siis neid ei olegi võimalik mõista.

Õpitakse:
Võimet süüvida nähtavatesse ja nähtamatutesse maailmadesse, ilmingutesse. Oskust enne eitavate vastuste andmist teiste motiividesse süüvida. Oskust anda endale aega nii järele mõtlemiseks, tegemiseks kui süüvimiseks. Rõõmu tundma muutustest. Oskust teiste kaasalöömisest rõõmu tunda. Oskust kingitusi vastu võtta vaevata. Teadvustama kui väärtuslikud teised on. Nägema teiste vajadusi ja neid toetama. Küsima otse, kui kedagi või midagi ei mõisteta. Oskust pealispinna alla näha. Oskust huvi tunda teiste väärtushinnangute vastu. Oskust koostööd teha ja tänuga vastu võtta teiste poolt annetavat.
http://arhitektibyroo.eu/jutuwestja/viewtopic.php?t=745

Natuke eelmisest aastast. Algas see maalihkega Norras. Seejärel tuli Costa Concordia laevahukk.Aasta esimesed kaks kuud olid Euroopa jaoks karmid, külmalaine tõttu hukkus 600 inimest.Oli mitmeid suuremaid maavärinaid, vulkaanipursekeid, orkaane ja torme ning üleujutusi.Meil aasta algul Veerpalu dopingusaaga algus. Kevadel Silver Meikari rahaskandaali algus. Suvi oli üsna vesine ja jahe, üks vihmaseimaid viimaste aegade jooksul. Nagu ikka, loodusel olid omad tegemised ja ta püüab läbi nende kataklüsmide Maa aurat puhastada. Meeldivatest sündmustest jäi meelde Londonis toimunud olümpiamängud ja Eurovisioon Bakuus. Eks igaühel olid omad meeldivad momendid ja mälestused neist.

Poliitilises ja majandusmaailmas jätkus ülemaailmse finantskriisi erinevad ilmingud. Venemaa sai presidendiks Putini ja USA Obama. Hiina võimuladvikus toimusid samuti muutused. Detsembris oli ränk koolitulistamise juhtum USA-s.Võib öelda, et sündmuste poolest ei olnud läinud aasta vaene, nii heas kui halvas.

Taevariiki lahkusid mitmed tuntud ja andekad inimesed – Whitney Hoston, Ray Bradburi, Neil Armstrong, Oscar Niemeyer ja mitmeid teisi kuulsusi. Meil Eestis lahkusid – Erast Parmasto, Silvia Laidla, Vello Orumets, Hans Hindpere ja mitmed teised isamaal tuntuid tegelased.

Uus aasta

Uuel aastal on Neptuun juba null kraadist Kalades väljunud ja teine kraad peaks olema märksa passiivsem. On nii, et kui esimene kraad on aktiivne, siis järgmine juba passiivne. Edasi juba siis jälle aktiivne ja seejärel passiivne. Seega kuni jaanuari lõpuni ei tohiks Neptuun erilisi üleujutusi ja torme kaasa tuua. Veebruaris aga ta liigub 3-s kraadis ja on aktiivsem.

Saturn liigub Skorpionis. On täheldatud, et sel perioodil toimuvad süsteemide kriisid. Nii oli see eelmine kord, kui N Liidus vahetus eliit. Enne seda aga 1953-55 oli samuti pärast Stalini surma valitsemisega segased lood. Paistab, et just Saturn Skorpionis on Venemaa jaoks üsna tähtis ajajärk. Saturn sügisel teeb ühenduse Ceto`ga. Viimane on kreeka mütoloogias meresügavuste valitsejanna, Gaia ja Pontuse tütar. Astroloogias sümboliseerib ohte merega seotud aladel ja terrorismi.

Tema orbiidi kaugem punkt on on ligi 182 astronoomilise ühiku kaugusel (ingl.k. au), lähim on 18 au. Üks au on Päike-Maa keskmine kaugus (ca 150 milj. km) ja tiir ümber Päikese kestab ligi tuhat aastat. Breznevi ajastu lõppes kui Ceto oli ühenduses Põhjasõlmega Vähis. Nii, et Ceto teatud rolli mängib. Seda Cetot pole ise veel jõudnud lähemalt uurida, huvilistel tuleb tema osa otsida siis terroraktides ja merendusega seotud sündmustes. Ja võimalik, et ka poliitilistes muutustes.

Väga paljudele inimestele on Uraani liikumine Jääras seotud tema ühendusega nataali Erisega. Eks igaühel see ühendus väljendub isemoodi ja võimalik, et ei paistagi millegagi eriti silma. Palju loeb Erise nataali majapositsioon ja ka tema seostus teiste nataali planeetidega. Näiteks tean, et mõnedel minu tuttavatel ja sugulastel on aga praegu Uraani Erise ühendus kaasa toonud mitmeid teravaid konflikte, riide, vihkamist ja väga erinevaid arusaamasid konflikti olemusest. Ja veel ei paista, et osapooled ilmutaksid mingeid leppimise märke. Tuleb oodata kuni Uraan edasi liigub ja ühendus nataali Erisega nõrgeneb. Siis on loota, et osapooled leiavad üksteise suhtes ühise keele. Lisaks nataali Erise aktiivsusele on nendel inimestel teisigi tegureid, mis läbi transiitide pingestavad nataali planeete. Ja ega sünastriliselt pole ka eriti pingevabad. Seega on sellel ühendusel nende jaoks suhetes üsna tähtis roll mängida. Praegu on Eris 22-s Jäära kraadis. Sinna jõuab Uraan aasta 2016 paiku. Umbes samasse aega jääb Uraani opositsioon Haumeaga.

järgneb...

Kommentaare ei ole: