kolmapäev, 19. detsember 2012

Mida pakub talvine pööripäev - 4

Aga vaatame ja kuidas pööripäeva seis haakub riigi kaardiga. Maailm vaadaku ise oma suhteid taevaga. Päike jääb alati igal pööripäeval riigi IV majja ja on ühenduses Põhjasõlmega. Tehes samaaegselt sekstiili Päikesele. Iseenesest pole see halb, annab võimalusi edasiminekuks. Teisalt on siis opositsioon Pluutole ja kvadratuur Marsile. opositsioon Pluutole on võimuvõitluse üks tähiseid. Kuna sügisel on KOV valimised, siis sellega tehakse algust just opositsiooni möödumisel, see annab siis energiavoo valimiskampaania algusele. Oma jõulu- ja uusaasta tervitustes lubatakse palju rohkem kui tegelikuses jõutakse üldse ellu viia. Lubadused on aga katet neile on hiljem palju vähem. Jõulist oma poliitika jätkamist rahva jaoks toonitab ka Päikese kvadratuur riigi Marsile.

Kuu on VIII majas Jääras ja lähim aspekt oleks lähenev trigoon Kuule endale Lõvis. Eks ta rohket pidutsemist ja lõbustusi näita. Emotsioonid on rohkem intensiivsemad. Pidudega seoses kulutatakse raha rohkem kui see mõistlik oleks. Merkuur jääb samuti IV majja ning aspekte riigi planeetidele ei tee. Planeedi asend majas toob esile heietused minevikust, tuletatakse meelde vanu aegu, võrreldakse nooremat põlvkonda vanema põlvkonnaga, nende erisust. Rahvas arutleb mineviku seostest tänapäevaga. Vanem põlvkond kurdab ikka ja jälle, et noorus on hukas, kuid ei mõisteta, et iga põlvknd on teistsugune kui eelmine. See “noorus hukas “ on juba Rooma aegadest saati järlpanu ütlustes olnud. Ei ole nad midagi nii hukas kui pealtnäha paistab. Nad on üksjagu meist targemad, napib ainult elukogemusi.

Veenus jääb III majja ja toimivatest aspektidest oleks trigoon Neptuunile Lõvis ja ka Saturn ei jää vast selle trigooni mõjust puudutamata.Teiselt poolt on Veenus kvadratuuris Päikesega. Veenus lisab pühadega seoses rahulolu ja talve nautimist, lähedastega kokkusaamist või kontakte nendega. Kvadratuur Päikesele ei ole erilist pinget tekitav, pigem soosib seltskondlikust ja suhtlemist. Ainult distsipliin võib olla nõrgaks kohaks sel ajal. Veenuse kvadratuur Päikesega tähistab finantsides mõnda äkilist muutust.Hoiduda ka liigsöömisest ja raha tühja-tähja peale kulutamisest. Veenuse trigoon Neptuunile on tõeliselt hea, kuid ei soosi tegutsemsit. Rohkem unistamist, loominguga tegelemist.

Marss jääb V majja ja ei tee samuti olulisi aspekte. Marsi mõjul rahvas suunab oma energia aladele, mida viies maja sümboliseerib. Rahvasporti, talvistesse spordialadele, muudele lõbustustele ja meelelahutustele. Marss valitseb meil meedia ja transpordi maja, siis võiks pakkuda, et selles vallas jooksval aastal on need rohkem päevakorral. Ja kuna transiitne Marss on seskvadratuuris transiitse Jupiteriga, siis tuleb palju segadust uuest aastast käivituva tallinnlastele tasuta piletisüsteemiga. Arusaamatused eriti nendega, kes ei ole pealinnlased.

Jupiter jääb IX majja üsna MC lähedale ja teeb sekstiili Saturnile. Valitsus teeb jõupingutusi oma võimu kindlustamiseks. Oma otsustes võib valitsus aga liiast ületada võimupiire ja teha veelgi ebapopulaarsemaid otsuseid. Aasta üks peateemasid on valdade ühinemise probleemide rägastiku lahtiarutamine. Samuti haridusreformiga seotud küsimused. Eelmise aasta pooleli jäänud küsimused kanduvad uuede aastasse ja need vajavad tungivamalt lahendamist. Valitsusel tuleb intensiivsemalt nendega tegeleda. Senist leiget tegevust nendes asjades ei saa edaspidi enam lubada.KOV valimiste foon seda kindlasti toonitab.
Jupiteri sekstiil riigi Saturnile annab võimaluse nende küsimutega tegeleda, seda aga realistlikult ja kohusetundlikult.

Saturn jääb III majja ning on kvadratuuris iseendaga ja kaugenevas trigoonis Päikesega. Saturn III majs rõhutab vaimsete väärtuste arendamise vajadust. Kolmanda maja valdkond tuleb võtta kontrolli alla. Trigoon iseendale annab, näitab need võimalused kätte. Majandus vaikselt näitab stabiliseerimise märke.

Uraan jääb VII maja lõppu ja on trigoonis Neptuuniga. See trigoon intensiivistab esoteerilisi kogukondi, kes rohkem püüavad olla tähelepanu keskpunktis, tutvustavad omi arusaamisi ja tõekspidamisi. Riiklikult soosib välissuhete arengut. Hea pidada läbirääkimisi piiriküsimustes, majanduse kvootide ja finants taotlusi euroliidult. Annab tõuke majanduse arenguks ja stabiilsuseks.

Kui Uraan jõuab VIII majja, siis peateemaks riigile saab olema just igasugused finantsküsimused.Nende probleemidega seotult võib tulla ette ootamatuid sündmusi ning järske muutusi. Ajal, mil Uraan läbib taevameridiaanil selle maja, on targem vältida ükskõik kelle rahast sõltuvusse sattumist. Kohustused, mis sellega kaasneksid, võivad riigi elu jaoks väga häirivad olla. Teisest küljest võib see transiit tähendada, et riik hakkab muutuma kannatamatumaks ülesannete ja kohustuste tõttu, mida toovad endaga kaasa võlgu olemine. Võib juhtuda, et te püütakse säärastest kohustustest vabaneda või isegi vältida võla maksmist. Kuid ilmselt viiks see terve hulga pahandusteni, kuna tooks esile kõige häirivamad selle transiidi avaldumisvormid.

Neptuun jääb VI majja on kvinkunksis Marsiga ja lähenev kvadratuur Jupiteriga ja lähenev trigoon Pluutoga. Kvadratuur Jupiteriga ütleb, et eriti tuleb hoiduda spekulatsioonidest ja riskist, niikuinii jäädakse kaotajaks, kui ei pöörata piisavalt tähelepanu situatsioonile ja nähakse selles vaid seda, mis meeldib. Riik ei tohiks olla ennasttäis, eriti kui keegi õhutab seda tähtsustunnet tagant. Paljuski puudutab see riigi neljanda maja valdkonda.

Neptuuni trigoon riigi Pluutole. Mul on tunne, et selle aspekti järelmõjuna hoogustub meil rahva seas esoteeriline kasv. Aga ka vastuseis sellele. Paranevad ka suhted lähinaabritega. Opositsioon saab omale üha enam juurde pooldajaid.Valitseb reformierakond aga kaotab neid. Neptuuni kvinkunks riigi Marsile justkui näitab, et riigil on finantsid korras ja kontrolli all aga tegelikult on asi korrast ja heaolust kaugel. Aspekt toob need asjad ikka ja jälle esile.

Pluuto liigub IV majas, see puudutab kõige enam maja valdkonda. Riigil tuleb sellega tegeleda, teha muutusi ja uuendusi. Kuid seda mitte muutuste enda pärast vaid ikka mõistlikuse ja kaasajastamise tõttu. Meil kipub sageli tehtud muutused olema toored, lõpunu läbi mõtlemata, kohati absurdsed ning jaburad ja liialt pealesurutud.

Põhjasõlm jääb III majja ja teeb kvadratuuri Uraaniga. Väga kardinaaseid seise pööripäeva ja riigikaardi suhe ei näita. Kokkuvõttes pole ju pahad seisud. Mitmed trigoonid annavad lootust rahulikult pärast pööripäeva edasi minna. Kvadratuurid lausa sunnivad tegutsema. Pööripäev paneb aluse, käivitab sündmuste ahela järgnevaks aastaks.
Häid algavaid pühi!

Kommentaare ei ole: