kolmapäev, 10. august 2011

Chiron - Saturni ja Uraani vahelÜlemöödunud suvel oli peamiseks teemaks blogis Chiron kogu tema ilus ja valus. Foorumites loetu põhjal jäi mulje, et mitmed seigad Chironi asjus on jäänud segaseks ja tahetakse rohkem sellest väikeplaneedist teada saada. Seepärast leidsin, et tuleb seda teemat mõnevõrra edasi arendada.

Üks meetod tööks Chironiga on järgmine. Võtke ette sodiaagikaardi planket ja kandke sinna peale ainult septeneri planeedid, st. Päikesest kuni Saturnini. Chironit ja teisi algul mitte peale kanda. Püüdke seda kaarti interpreteerida võimalikult põhjalikult. See saab olema alus ja te saate selle seemne, mis on valmis kasvamiseks. Edasi kandke kaardile Uraan, Neptuun ja Pluuto, samuti võib kaasata neid asteroide, mida peate vajalikuks. Jätkake interpreteerimist, laiendades oma esialgset nägemust sellest. Leidke kaardis see, mis aitaks seemnel edasi areneda, määrake kindlaks tema koht Ühises Tervikus. Nüüd võib juurde lisada Chiron, sest te olete valmis tema interpreteerimiseks. Meeles peab pidama, et Chiron on sillaks Saturni ja Uraani vahel, mis annab teie seemnele jõu alludes samas Ruumi voolule Eksistentsi Seadustele.

Edasi tuleks vaadata Chironi liikumist, kas ta on direktiivne või retrograadne. Direktiivne viitab sellele, et juba varasest noorusest on ta osa teie isiksusest, te tunnetate teda, meeldib see teile või mitte. Retrograadse Chironi puhul võib kõik olla vastupidine. Elu mingis sfääris isik teravalt eristub teistest, isegi kui ta seda ei taha. Sageli küpsemas eas isik retrograadse Chironiga mitte ainult võtab vastu Chironit aga ka mingil määral hakkab uhkust tundma oma unikaalsusest. Selline seis muutub aktuaalseks ka siis, kui progressiivne Chiron muudab oma liikumissuunda direktiivseks.

Edasi uurides Chironit tuleks kindlaks määrata tema asend orbiidil, kas ta on afeelis või perigees. Perigees (kõige lähim orbiidi punkt Päikesele, oli Chiron 16. märtsil 1895.a.; 29.augustil 1945.a. ja 14.veebruaril 1996.aastal. Afeelis, kõige kaugemal Päikesest, oli ta 2.juunil 1920a. ja 7.detsembril 1970.a. Chiron liikus afeelist perigeesse 1860-tel kuni 1895.aastani. Seda on hea teada, kui uurida oma esivanemate kaarte.

Pärast seda kui me tegime kindlaks Chironi liikumise teie sünnimomendil (afeelist perigeesse või vastupidi), pöörake tähelepanu veel ühele asjale. Kas te mitte ei sündinud perioodil, mil viimased seitse aastat eelnesid igale kuupäevale, mis ülalpool sai ära toodud. Kui see nii on, siis võtke see endale eraldi teadmiseks. Edaspidi te näete selle tähtsust.

Sünd perioodil, mil Chiron liikus perigeest afeeli suunas.
Näiteks sünd peale 1945.aastat kuni 1970-aastani. Kui te sellel perioodil sündisite, siis liikus Chiron Saturni poolt Uraani suunas. Terve maailm “tervenes” ja “toibus” pärast saturnlikku mõju, siis oli tal “liiga palju Saturni”. Astroloogia järgi, kui Saturni on liiga palju, selleks et taastada ühiskonnas tasakaalu, peab kasvama uraanlik vibratsioon. Sel ajal maailmas kõik liigub suunaga tulevikku. Seda perioodi iseloomustab tõeline teadus-tehniline progress, ühiskonna arvamus kaldub individuaalse vabaduse suuna teostamisele, sõltumatus ja inimõigused kerkivad rohkem esiplaanile. Neil aegadel paljud traditsioonid kaotavad oma tähtsuse.

Isikutele, sündinud perioodil (1945-1970), paneb see tema peale elusuundades teatud pitseri. Tekib suurem vajadus häälestuda uraanlikule lainele.

Need, kes on sündinud seitse aastat enne seda, kui Chiron saavutab oma afeelse seisu (1912-20 ja 1963-1970).
See on aeg, kui Chironi liikumine Päikese suhtes muutub. Seda ei maksaks segi ajada tema direktiivse või retrograadse liikumisega, see on hoopis muu asi. On kindlaks tehtud, et kui Chiron muudab oma suunda kuni esimese kvadratuurini Saturniga oma kohale nataalis (elueas umbes 7 aastat), siis see räägib meile unikaalsest võimalusest lapse teadvuses. Kui laps on maast madalast kasvanud koos Chironi teadvusega, siis Chironi liikumisel perigeest afeeli suunas, st. on orientatsioon Uraanile, siis Chironi muutused toovad kaasa muutusi ka teadvuses, kuid juba orientatsiooniga Saturnile.

Maailmasündmused, kui Chiron on afeelis, ilmekalt näitavad effektiivselt Uraani mõjutusi: ei ole austust väärtustele, ei peeta miskiks seadusi, traditsioone, perekonnad pole kindla struktuuriga, ühiskonnal puudub koostöö vaim. Afeelne seisund tuleb nii kiiresti, et see ei saa kuidagi mitte kajastuda isiku psüühikas. Tulemuseks on see, et isikul ilmnevad kaks konfliktset arusaama, mis on üksteisega diametraalselt risti. Algusest peale, kui Chiron liigub Saturni poole domineerib inimese teadvuses, ta domineerib teie teadvuses, vana eemaldub tahaplaanile. See kõik on tegelikult palju tugevam teis, kui nendel inimestel, kes on sündinud ülejäänud ajal, selle suuna jooksu. See uus suund tungib teie teadvusest esile, Uraanile lisandub liiga palju Saturni, loodes tasakaalu dispalansi.

Kes aga sündinut otse enne suuna muutust, on juba algselt varustatud erilise jõuga, tõelise unikaalse läbinägelikkusega, intuitsiooniga, millele tänu nad liiguvad suunas, mis aitab mõista harmooniat Uraanis ja Saturnis. Nad saavad aru, kuidas planeedid saavad eksisteerida ja töötada koos. Afeeli perioodil toimub reaalsuse arusaamine. Kui te sündisite natuke hiljem, teil ei pruugi olla neid omadusi, kui te just pole terahaaval neid väärtuseid vanemalt põlvkonnalt kokku korjanud. Teil on võimalus taastada mälus kõik, mis puudutab teid vahetult. Need mälestuskillud teevad teile suure teene: ülemineku perioodil te võite kohata harmoonia väärtusi oma hinges.

Seega, te olete juba kohanud vabastatud Prometheust. Nüüd langeb teile selle energia väärikas ja õige kasutamise vastutus ja kohustus. Tähtis on, et toodud ohver ei tohi olla oma energia lihtlabane tühja kasutamine. Niimoodi me sümboolselt jälgisime seda momenti, kui Chiron annab ära oma elu Prometheuse vabastamiseks. Selline visioonlik nägemine tõukab isikut suuremal määral arendama oma omadusi rohkem, kui tavaliselt vaja oleks.

Kui Chiron liigub afeelist perigee suunas (1920 ja edasi ning 1970 ja edasi).
Neil, kes siis sündisid, Chiron liigub suunaga Uraanilt Saturni suunas. Maailm kaotab tasapisi uraanlikku mõju, mida oli liiga palju. Astroloogiliselt vaadates oleks arstirohuks selle haiguse vastu Saturni vibratsioonide tugevdamine, eesmärgiga saavutada tasakaal maailmas. Maailm liigub korra ja seaduste poole, püüdes leida struktuure ja skeeme, püüdes tagasi saada seda, et iga asi oleks omal kohal. Siis hakatakse jällegi rääkima traditsioonidest, puhuvad konservatismi tuuled, ühiskonna arvamus toetab rohkem ja on patriotismi lainel. Siis on paras aeg võtta minevikust see, mis on tõeliselt väärtuslik.

Sellel perioodil sündinutel Chiron kannab samuti orientatsiooni Saturni poole. Võimas tõukejõud maailma tervendamiseks, õpetus sellest, milline peaks olema elu. Milline ta peaks siis olema, see koosneb paljudest osadest. See on heade harjumuste arendamine, enese täielik ja põhjalik tundmine, oma isikliku mineviku tundmine. Ergutavaks motiiviks oleks maailma vabastamine negatiivsetest ilmingutest. Peab kaasama Saturni mõju juba olemasolevale uraanlikule mõjule, liites need kokku, seda selleks, et isik saaks täielukumalt realiseerida oma andekuse ja panustada oma osa ühiskonna arengusse.

Nüüd võib üle vaadata kõik kardinaalsed sündmused teie elus pilguga, kui soovi täiustada (momendist, kui Saturn alustas liikumist) ja unistada olemisest Ühtse Tervikuga, kogu Ilmaruumiga.

Sünd, mis oli seitse aastat enne seda, kui Chiron oli oma maksimum perigees. See oleks siis 1888-1895, 1938-1945 ja 1989-1996. Neil aastatel Chiron muudab oma liikumissuunda. On täheldatud, et kui Chiron jõuab muuta oma suunda enne, kui Saturn teeb oma esimese transiitse kvadratuuri nataali Saturniga, siis laps juba algselt omab teadvuses muutusi orientatsiooniga Saturnile. Momendil, kui Chiron muudab suunda, kaasab ta endaga ühes muutusi ka teadvuses Uraani suunas.

Maailma sündmused Chironi perigee ajal effektiivselt ja väljendusrikkalt demonstreerivad saturnlikke mõjusid.

Artiklis Taevavõti, otsides näiteid ja seise, torkas silma asjaolu, et mõne isiku puhul ei olnud Chironil peamisi aspekte. Pole võimalik, et ta kuidagi ei osaleks kogu kaardi energiavahetuses.
Astroloog Felix Velitshko arvab selle kohta järgmist.

Oleks vale arvata, et Chironi mazoorsete aspektitide puudus kaardis tähendaks seda, et inimene on puudu chironlikust ebakindlusest ja on kajustatud psühholoogiline tunnetus. Vastupidi, Chironi aspekteerimatus on kõrvaldanud tema resoneerimise teiste horoskoobi elementidega, mis aitaks alandada isiku alateadvuse pingeid. Igal inimesel on tema psüühikas see tundlik punkt – Chironi asend märgis ja majas. Ja ilma aspektita Chiron on võimeline ootamatult end väljendama positiivsena (ekstratsensoorsete, ravivõime oskustega) või siis negatiivsena (ebakindlus, kahesus). See sõltub Chironi transiidist ja ka teiste planeetide temast üleminekul.

Mõned näited, kus isikul puudub Chironi aspekt. A.Kaspirovski, ekstratsensoorsed võimed. Stepen King, läbi oma õudusromaanide toob ta välja oma alateadvuse hirmud. Lev Landau, kandis rasket hingekoormat seoses oma kaastöötaja andetuse pärast. Jevgeni Leonov, artistlik talent. G.Malenkov, püüd igati meeldida Leninile; Ljubov Orlova, põdes igavese nooruse kompleksi. A.Pugatshova, sama kompleks, mis oli Orloval. Poliitik A.Rutskoi, püüd enesekindluse poole läbi poliitika. Thor Heyerdahl, minek üksindusse ja merele, et olla eemal ebatäiuslikust ühiskonnast.

Veel isikuid, kelledel ei ole Chironil peamisi aspekte planeetidega, kuid võib olla mõne teise taevakehaga, mis leidsin oma arhiivist.
J.R.R.Tolkien, muinasjutuline kirjanik oma loomingus. Temal on Chironil opositsioon Vestaga. George G.Bayron, andekus väljendus luules. Chironil on täpne kvadratuur Ceresega ja kvinkunks Musta Kuuga. Juba eespool mainitud S.King, aspekte pole aga Chironil on opositsioon Ceresega. Isaak Asimov, ulmekirjanik.

Kommentaare ei ole: