kolmapäev, 18. märts 2009

Ixion

PLUTIINOD

Plutiinodeks nimetatakse kõiki neid taevakehi, millede orbiit on sarnane Pluuto omaga. Tehes nagu Pluutogi kaks tiiru ümber Päikese, samal ajal kui Neptuun teeb seda kolm korda. Suhe oleks siis 2:3-ga. Kõikide plutiinode tiirlemisperiood jääb 240-250 aasta sisse.
Esimesed plutiinod (1993SB ja 1993SC) avastati septembris 1993.aastal. 2005.a. veebruariks on avastatud juba 172 taevakeha. Kui võrrelda seda avastatud cubewanode arvuga, tuleb välja, et iga leitud plutiino kohta tuleb kolm cubewanot.
Oma järjekorranumbrit, mis kinnitab et on nende orbiit üsna täpselt välja arvutatud, kannab ainult 22 plutiinot (2005). Ja nime on ainult neljal plutiinol.

Esimene nime saanud on – Ixion, mis läbimõõdult umbes 1100 km ja aastani 2004 loeti kõige suuremaks plutiinoks. Teisena sai nime Rhadamanthus, esialgse tähistusega 1999HX11. Teda loetakse realiikmeks omasuguste hulgas, läbimõõt ca 200 km.
Plutiinole, esialgse tähistusega 2000EB173, mille avastasid Venetsueela astronoomid pandi nimeks Huya.
Viimane nime kandev plutiino on Orcus ( 2004DW). See on mitte ainult kõige suurem plutiino, vaid ka kõige suurem asteroid Päikesesüsteemis peale Pluutot.

Mõned aastakümned tagasi võttis IAU komitee, mis tegeleb nimede andmisega asteroididele, vastu otsuse. See sätestab nimede andmise neile taevakehadele, millede orbiit lõikub või ulatub Neptuuni orbiidini. Need taevakehad saavad nimed, mis on seostud mütoloogias allilmaga. Seega saavad kõik tulevikus avastatud plutiinod omale nimed allilma mütoloogiast, mille esimeseks esindajaks on Pluuto/Hades.

IXION

Mütoloogias oli Ixion Tessaalias asunud Larissa kuningas ning väidetavalt Phlegyase poeg. Kuid mõnede allikate kohaselt oli tema isaks sõjajumal Ares (Marss). Et mitte maksta Eioneusile tema imeilusa tütre Dia eest pruudiluna, valmistas Ixion oma pahaaimamatule äiale lõksuks tulega täidetud augu. Eioneus kukkus Larissat külastades sinna ja suri, tehes Ixionist seeläbi esimese inimese, kes oli oma ligimese verd valanud. Kuna tema ennenägematu tegu oli teda rikkunud, ei saanud Tessaalia kuningas oma maad korralikult valitseda. Vahest oli see salajane kirg Dia vastu, mis ajendas Zeusi Ixioni jaoks erilist puhastusriitust korraldama. Algul oli Ixion jumalale tänulik, kuid peagi hakkas ta ligi tükkima Zeusi naisele Herale. Nüüd oli Ixioni kord lõksu jääda, sest Zeus valmistas pilvest Hera täpse teisiku ning õhutas hooletut kuningat seda vägistama.

Karistuseks sellise jumalakartmatu teo eest heideti ta igaveseks allilma all paiknevasse vanglasse Tartarosesse, tulirattasse pöörlema.
Teoses Dr. Smith`s Classical Dictonary 1895, on ühel illustratsioonil kujutatud kuidas Ixion lunastab pöörlevas rattas oma tegusid Hadese all asuvas põrgus Tartaroses. Tema kõrval kannavad Sisyphos ja Tanatalos oma karistust – Sisyphos määrati igavesti tööd tegema ning Tantalos igavesti janu tundma.
Kreeka mütoloogia kohaselt oli Ixion Arese poeg ja tema järeltulijateks olid kentaurid.

Mütoloogiline kirjeldus toob välja mitmed Ixioni negatiivsed omadused- on kade, eba tänulik, salakaval, uhke, ei pea kinni tõotustest ja on võimeline tapma. Ahvatleb võõraid naisi ja veel kelle naist (Zeus), kaldub kiitlema…..Tema ülejäänud pereliikmed ka just ei hiilga oma heatahtlikusega - isa ja õde. Meie ees seisab seega sünnipäraste omadustega paratamatu patune.

Temaga seostaks karistamatuse ja ehk läheb läbi lootusele.
Teisest küljest räägib mütoloogia meile, et isegi üdini kurjal on lootust puhastumisele ja isegi jumalate armule.
Väga iseloomulik on see, et Ixion ei olnud jumalus või kangelane. Sellega mütoloogia annab mõista, et isegi surelikul oma kõikide inimliku kirgedega, on sanss sattuda Olümposele ja suhelda jumalatega. Kui ta aga ei käitu nii nagu näeb ette üldine reegel, ei õigusta oma usaldust, saab ta karmilt karistatud. Võib väita, et Ixion omab suhet karmasse selle sõna algmõtte tähenduses. Tema sümbol kujutab ringi, mis budismis tähistab sodiaaki. Ringis on rist, mille otsad on natuke ära pööratud.

Ixion: esialgne tähis 2001KX76
Number: 28978
Esimene vaatlus toimus: 17.07.1982, 9:25:18 GT,
Saiding Spring, New-South Wales, Austraalia (149.04 E, 31.16 S).
Avastatud: 22.05.2001, 5:21:24 GT, Serro Tololo, Tsiili (70.48 W, 30.10S).
Asukoht avastamisel: 5.33 Amburis R.
Teade nime andmisest: 28.03.2002 21:14 GT

Arvatavasti lähtusid astronoomid nime andmisel vähem mütoloogiast vaid lähtusid esialgse tähistuse KX76 hääldusest. Inglise keeles kõlaks see nii –“ key-ix-seven-six”. Tulemuseks oli see, et paljud astroloogid avaldasid pahameelt sellise nimepanemise mooduse üle. Leides, et puudub side mütoloogilise persooni ja taevakeha tähenduse vahel.

Astroloogiliselt seostaks Ixionit valmidusega panustada kõik ühele kaardile, valmidusele minna lõpuni oma printsiipe kaitstes. Põhimõtteliselt ei välista see ka eneseohverdust. Ja siit on üks samm selleni, et siduda Ixionit positiivsest küljest teemaga üksik-mässaja, omapärane romantilise kangelase oreooliga. Kas see väide ka paika peab, selgub allpool.

Mütoloogias esineb kaks teemat – abielu ja püüdlus ära võrgutada Zeusi enda naist Herat. Siin on omavahel seotud abielu ja truudusetus. Seal kus ilmub areenile Ixion , kerkib esile oht abielu heaolule.
Erilise tähelepanu alla võiks võtta mütoloogiast kentauride päritolu. Need imelikud olevused olevat sündinud Ixioni kirest ja viirastuslikust ülemjumalannaga pilve kujul.

Siit võib veel leida sümboolse tähenduse Ixionile: koletise sünd on kire ja illusiooni tulemus. Või rohkem üldises mõttes : ettenägematud koledad tulemused. See müüt on huvitav ka astronoomilises vaatevinklist: Ixionil on orbiit, mis sarnaneb kentauride omaga, ta ühendab kosmiliste mõjude kaks “korrust”, Neptuuni ja cubewanode orbiidid. Kuid ta liigub kaugemale kui kentaurid, ühendades enam kõrgemaid kosmilisi “korruseid”. Kentaurid samas ühendavad rohkem alumisi, meile lähemate planeetide orbiitide “korruseid”. Sümboliseerides tervikuna tavaelulisi ja kõrgemat mõtet või teisiti öeldes loomaalge ja jumalikkku alget.

Üldiselt annavad Ixioni astronoomilised parameetrid meile ühe lihtsa viite: tema astroloogiline tähendus peab olema läbipõimunud Pluuto tähendusega. Et aru saada, kuidas nimelt need seosed mängivad rolli nende kahe planeedi seostes ja kontrollida, kui palju on õigustatud eespool toodud sümboolsed väited, tuleb lähemalt vaadelda Ixioni avastamise horoskoopi.

Tema avastamise kaart on kahtlemata väga tähendusrikas.
Esiteks - väga täpselt on täidetud esimese-seitsmenda maja“reegel”, millest oli juttu suurte planeetide avastamise kirjutistes. Ja nimelt : 1 maja valitseja (septeneri järgi), mis sümboliseerib avastatud planeeti ennast, on nõrk oma märgi positsioonilt , olles pagenduses. Ja 7 maja valitseja, mis sümboliserib avastajaid astronoome, on kahtlemata tugev positsioonilt, on omas kodus. Veelgi enam, AC valitseja Jupiter asub DC valitseja märgis (Kaksikutes) ühenduses temaga, so.Merkuuriga.

Teiseks – antud horoskoobis on aktiveeritud Ixioni orbiidi sõlmed: nende telg absoluutselt täpselt langeb kokku meridiaaniga. Ja täpselt Ixioni perigeepunktil asub esimene avastatud cubewano 1992QB1.

Kolmandaks – horoskoobis on tugevasti esindatud temaatilised asteroidid. Asteroid MPC asub Päikese/Kuu keskpunktis. Ja Merkuur, mis siis sümboliseerib siin astronoome, on täpses ühenduses asterodiga Astronomia.

Niisiis, avastamise momendil oli kaart järgmine:
Ixion ise – 5.35 Amburis (täpses ühenduses Hamburgi koolkonna Cupidoga) opositsioonis Saturni ja Päikesega.
Ixioni tõususõlm – 10.44 Kaksikutes
Ixioni langussõlm – 11.16 Amburis
Heliotsentrilise kaardis Ixion sõlmed – 11.02. Kaksik/Ambur, sealjuures on kaardi MC – 11.02. Ambur.
Ixioni perigee – 15.00 Jäär
Ixioni afeel – 12.42 Kaalud

Kaardi võtmeplaneediks on kahtlemata Jupiter: ta on Ixioni disposiitor, horoskoobi valitseja (septeneri järgi) ning MC valitseja. Kuid Jupiter asub väga ebameeldivas positsioonis, olles “võidetud” Merkuuri poolt. Aga milline on ebameeldiva positsiooniga Jupiteri mõju effekt? See on kalduvus olla vastu ühiskonnas väljakujunenud normaalsele käitumisele, amoraalsusele, janunemine negatiivsete meelelahutuste ja lõbude poole. Samuti ebaõiglus, avantürism, põhjendamatu enesekiitlemine. Koos Kaksiku ja Merkuuri mõjudega lisandub pinnapealsus erinevate olukordade hindamisel, muretus, liigne optimism, kergemeelsus, ettevaatlikuse puudumine, ebakindlus, taktikus, kalduvus liialdustele ja bluffimine. Jupiter asub neljandas majas märkides sellega, et Ixioni iseloomujooned pärinevad tema esivanematelet või on esile kutsustud vanemate kasvatuse tulemusena. Samuti viitab see sellele, et natiiv vaevalt on võimeline ise teadlikult kontrollima neid käitumismudeleid. Jupiteri kaks harmoonilist aspekti pole võimelised üksi soodustama iseloomu heade külgede väljatoomisele. Need kaks aspekti oleks sekstiil Veenusele Jääras ja trigoon mustale Kuule Veevalajas 12-s majas. Kahtlemata need aspektid tõukavad natiivi paremuse poole. Jupiteril veel selline aspekt nagu ühendus Erosega.

Pingestatud Kuu Sõnni 3-das majas viitab täiendavalt püüdlustele materiaalses suunas ning kinnitab, et naissuhtega on probleeme (Kuu valitseb 5 maja). Tähelepanu tuleks pöörata tulemärkide trigoonile Veenuse (2 maja) ja Pluuto (10 maja) vahel. Selline isik oma põhimõtteliselt on võimeline oma eesmärkide saavutmisel minema “üle laipade”. See aspekt võib tähendada ka saatusliku armumist.Võtmesõnad
Analüüsi tulemusena võime öelda ja välja tuua ning siduda Ixionit järgmiste eelnevate tähendustega:
· Inimlikud patud
· Parandamatus
· Aktiivne tegevus oma kirgede rahuldamiseks
· Valmidus minna lõpuni
· Ettenägemises puudujääke, tulemuste ettenägematus
· Ettearvamatud hirmsad tulemused (aatomenergia kasutus)
· Eneses kahtlemine
· Muretu suhtumine ellu
· Taktitunnetuse puudus
· Usk oma kõikelubatavusse
· Seaduste sättimine oma heaoluks
· Karma ratas, fortuuna ratas
· Igavne kannatus
· Sanss paranduseks, pattude kahetsemine
· Ränk karistus pöördumisel patuse elu juurde tagasi
· Kellele palju antud, sellelt ka palju küsitakse
· Tõus ja äkiline langus
· Mäss ja revolutsioon
· Üksikkangelane
· Vägivallaga me selle maailma hävitame
· Ebaõiglus sellega võideldes
· Lootus parema maailma järgi
· Lootus, ehk läheb läbi
· Romantilised ideaalid
· Vägivalla iseoloogiline motivatsioon
· Oht abielule, probleemid vastassooga
· Abielu ja pettused, “skandaal pealtnäha korralikus peres”
· Surm, mis seotud abieluga
· Mõrv ja seksuaalne vägivald
· Pimedus hinges

Tervikuna võib öelda, et Ixion – kahtlemata aktiivne meesplaneet. Erinevalt Pluutost, mille tegevus on vähem äkiline, on passiivsem. Siin kerkib esile ammune vaidlus, kumb märk peaks olema Pluuto alluvuses, kas Jäär või Skorpion?. Ixioni esilekerkimisega oleks vastus kahtlematult sobib Pluuto Skorpioniga ja Ixion Jääraga. Pealegi on Pluuto perigee Skorpioni märgi keskel aga Ixionil Jäära märgi keskel! Kuid määratlus, mis planeet mida valitseb muutub juba avastatud ja veel tulevikus avastavate taevakehade valguses mõttetuks. Sest pole võimalik, et igale suuremale taevakehale hakata leidma oma märgivalitsust. Siin tuleks arvestada seda, et Pluuto tunneb end kõige paremini Skorpionis ja Ixion Jääras. Sellest ka lähtuda, või mida arvate?
järgneb...

Kommentaare ei ole: