kolmapäev, 11. märts 2009

Haumea peale suurt sõda

Haumea ja sõjajärgne ajaperiood tuumaenergeetikas.
Neljas osa artiklist, mis tutvustab Haumea osa külma sõja perioodil, Marshalli plaani, esimese vesinikupommi, jätkuvate tuumakatsetuste ning energiatootmisega seoses.

KÜLM SÕDA
Alates 1945. aastast domineerisid maailmas kaks riiki, mis olid andnud suurima panuse Teise maailmasõja võitmiseks: NSV Liit ja Ameerika Ühendriigid. Ka sõja ajal oli nende vahel tekkinud pingeid ideoloogiliste lahkarvamuste pinnal, aga pärast liitlaste võitu tõusid need esiplaanile. Winston Churchill deklareeris, et „Stettinist Baltikumis kui Triestini Aadria mere ääres on raudne eesriie langenud üle mandri“. Peagi sai sellest poeetilisest metafoorist geopoliitiline reaalsus, mis järgneva 45 aasta jooksul eristus selgesti maakaartidel.

See, et kahe uue superjõu vahel ei vallandunud otsest sõda, vaid nn külm sõda, oli tingitud uuest tegurist, hirmust tuumasõja ees. Mõlemal vaenupoolel olid relvad, millest piisanuks maailma mitmekordseks hävitamiseks ning sõja tagajärjed olnuks nii kohutavad, et see oli mõeldamatu. Selle asemel püüdis kumbki pool vastast üle trumbata ja destabiliseerida ning sõltlasriikide võrgustiku ehitamisega suurendada oma poliitilist mõjuvõimu.

Kuigi mitmes kriisikoldes lahvatas leek – Koreas ja Vietnamis - , moodustasid külma sõja tandri peamiselt nn volituse alusel toimunud sõjad ning hämar luuremaailm. 1980. aastate keskpaigaks oli kulukasse Afganistani sõtta takerdunud NSV Liit aina suurema pinge all. Reformimeelne M.Gorbatshov tõi väed Afganistanist välja ning leevendas järelvalvet Ida-Euroopa liitlaste üle. Berliini müüri langemisega aastal 1989 lõppes külm sõda. Detsembris 1991 lagunes ka NSV Liit.

25.10.1945 – president Truman tegi teatavaks oma „kaksteist kõlbelist põhimõtet“, mis moodustavad Ameerika Ühendriikide sõjajärgse välispoliitika aluse. Selle avalduse esimene punkt kõlas nii: „Me ei taotle territoriaalset ekspansiooni ega egoistlikke eeliseid. Meil pole agressiooniplaane mingite, ei suurte ega väikeste riikide suhtes“. Kuid samal ajal algas New Mexico osariigis aatomipomme seeriaviisiliselt tootva tehase ehitamine
Haumeal kvad. Merkuuriga, sekst. Uraaniga
TL 66 kvad. Merkuuriga
TO 66-l oposit. Marsiga, kvad. Varunaga
Marsil konj. Saturniga, mis kvad. Varunaga
Dioretsal väga täpne oposit. Ixioniga, trig. Pluutoga
Pest kvink. Marsi ja Saturni ühendusega Vähis

5.03.1946 – W. Churchill pidas kõne Missouri osariigis Fultoni linnas Westministeri kolledzis. Kuulajate seas oli ka president Truman. Seda kõnet peetakse avalikuks külma sõja kuulutamiseks Nõukogude Liidule ja otseseks üleskutseks Nõukogude-vastase sõjalis-poliitilise koalitsiooni loomisele
Haumeal oposit. TL 66-ga
Makemakel konj. Saturniga Vähis
TO 66 kvink. Põhjasõlmega
Sündmuse olulisust toonitasid veel Veenuse konj. Chaosega Kalades ja Varuna väga täpne konj. Pandoraga Jääras, mis oposit. Jupiteriga
Dioretsal konj. Pesti`ga Jääras, mis oposit. Ixioniga, trig. Pluutoga

19.06.1946 – NSVL esitas ÜRO aatomienergiakomisjonile rahvusvahelise konventsiooni projekti aatomienergia kasutamisel põhineva massihävitusrelva tootmise ja kasutamise keelustamise kohta. Haumela sekst. Uraaniga, oposit. TL 66-ga, täpne poolsekst. Makemakega
Makemakel konj. Merkuuriga Vähis
TL 66-l trig. Jupiteriga
TO 66 väga täpne kvad. Varunaga, kvink. Päikesega
Dioretsal oposit. Chironi ja Ixioniga, täpne sekst. Ceresega
Pest oposit. musta Kuuga

12.03.1947 – tehti teatavaks nn. Trumani doktriin. Sellest lähtuvalt reorganiseeriti ka Ameerika Ühendriikide riigiaparaadi juhtimine
Haumeal poolsekt. Makemakega, kvad. Marsiga, oposit. TL 66-ga
Makemakel konj. Merkuuriga Vähis, sekst. Marsiga
Pluutol väga täpne konj. Pandoraga Lõvis

5.06.1947 – USA käivitab Marshalli plaani. Otsustanud aidata kaasa sõjajärgsele poliitilisele ja majanduslikule ülesehitustööle laastatud Euroopas, hakkas USA ellu viima Euroopa taastamise programmi. See sai nimeks USA riigisekretäri George Marshalli järgi. USA mõju kartev Nõukogude blokk keeldus abiprogrammist. Kuid kogu Lääne-Euroopa, välja arvatud Franco valitsetav Hispaania, sai programmist abi. Kolme aastaga kulutas USA sellele 11,8 miljardit dollarit. Marshalli plaan küll otseselt ei ole seotud tuumandusega, kuid iseloomustab seda ajastut
Haumeal väga täpne poolsekst. Makemakega ja oposit. TL 66-ga
Dioretsal sekst. Päikesega, kvad. Musta Kuuga, kvink. Marsiga
TO 66 trig. Russiaga ja Varunaga
Pluutol on konj. Saturniga Lõvis ja konj. Pandoraga. See kolmik on kvad. Americaga
Russial konj. Põhjasõlmega Kaksikutes

29.08.1949 – Nõukogude Liidust sai tuumariik nr. 2, kui lõhati Paksu Mehe koopia. Selle dokumentatsiooni oli Ühendriikidest varastanud Saksa päritolu teadlane Klaus Fuchs. Sellel mehel on Haumeal täpne sekstiil Saturniga. Veenusel konjunktsioon Pandoraga Skorpionis. Väga väga täpne on tal Uraani sekstiil TL 66-ga, konjunktsioon Damoclesega ja TO 66-l samuti täpne kvinkunks Põhjasõlmega
N Liidu esimene aatompomm lõhati Semipalatinski polügonil (pindala 18 500 km2, see on umbes neli ja pool Harjumaa suurust või ca 40% eestimaa pindalast), mis asub Kasahstani linnast Semist (kasahhi keeles Semej) 200 km läänes, Irtõshi jõe keskjooksust lõunasse. Kokku tehti seal 472 igat liiki tuumapommikatsetust. Viimane tuumakatsetus tehti 19.10.1989. Polügon suleti Kasahstani valitsuse otsusel 29.08.1991. aastal

Esimene tuumakatsetus:
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL 66-ga
Makemakel konj. Marsiga Vähis, mis oposit. Jupiteriga
Saturni printsiibi tõi välja Päike, ühendus Neitsis
Veenus konj. Ixion- Neptuuni ühendus Kaaludes
TO 66-l trig. Merkuuriga ja kvad. Varunaga
Dioretsal konj. musta Kuuga Jääras
Dioretsal oposit. Veenuse ja Neptuuni ühendusega Kaaludes, millele lisandus täpne Ixioni ühendus
Pest poolsekst. Põhjasõlmega ja kvad. Pluutoga

29.10.1949 – Oppenheimeri eesistumisel tulid kokku Aatomienergiakomisjoni konsultatiivgrupp. Kaheksa nimekat USA teadlast pidid andma vastuse küsimusele, kas Ühendriigid peavad viivitamatult asuma looma vesinikupommi. Selle poolt asusid üles Teller ja Strauss, kuid kumbki ei olnud konsultatiivgrupi liige. Kõik ülejäänud olid vastupidisel arvamusel.
Haumeal konj. Pluutoga, sekst. Merkuuriga ja trig. Musta Kuuga, oposit. TL 66-ga
Makemakel trig. Veenusega
TO 66 kvink. Marsiga, kvad. Varunaga
Neptuunil konj. Ixioniga Kaaludes

31.01.1950 – tulid kokku kolm rahvusliku Julgeolekunõukogu liiget: kaitseminister Johnson, riigisekretär Acheson ja Aatomienergiakomisjoni esimees Lilienthal. Kahe häälega ühe vastu (see üks oli Lilienthal) langetati otsus soovitada presidendil Trumanil teha korraldus asuda kiiresti vesinikupommi loomisele. Samal päeval andis president korralduse kiirendada vesinikupommi ehitamist.
Haumeal oposit. Pandoraga
TL 66 täpne kvink. Saturniga
TO 66 kvad. Musta Kuuga, kvink. Uraaniga ja kvad. Varunaga
Presidendil endal on Haumeal konjunktsioon Merkuuri ja Pluuto ühendusega Kaksikutses. Veel täpne kvinkunks TL 66-ga, viimane on opositsioonis Veenuse ja Cerese ühendusega Vähis

28.04.1950 – tagandas Bidault` valitsus Joliot-Curie Prantsusmaa Aatommienergiakomisjoni ülemkomissari ametikohalt, kus ta oli olnud kogu sõjajärgse aja. Teda ei lastud enam Chattillone`i fordis paiknevasse teaduskeskusesse, kus ta alles mõni aeg tagasi oli pannud Prantsusmaa esimese aatomireaktori.
Haumeal oposit. TL 66-ga, trig. Chironiga
Päikesel konj. Varuna ja musta Kuuga Sõnnis, mis kvad. TO 66-ga
Dioretsal konj. Põhjasõlme ja Pandoraga Jääras
Pest konj. Damoclesega Kaksikutes ja kvad. Veenuse ja Marsiga, viimased omavahel opositsioonis
Neptuunil konj. Ixioniga Kaaludes
Põhjasõlmel konj. Pandoraga Jääras
22.11.1950 – Joliot Curie asus juhtima Ülemaailmset Rahunõukogu, mis oli loodud vastavalt Varssavis toimunud rahupooldajate kongressi otsusele.
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL 66-ga
TO 66-l väga täpne kvad. Varunaga, trig. Saturniga, sekst. Veenusega
Dioretsal täpne kvad. Uraaniga, oposit. Pesti`ga
Pest trig. Musta Kuuga
Chaosel konj. Põhjasõlmega Kalades

1951 – jõulude eel lõid USA-s Arcos särama neli elektripirni, voolu neile andis eksperimentaalne reaktor. Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, oposit. TL 66-ga, sekst. Neptuuniga

13.10. 1952 – Suurbritannia katsetas aatompommi Austraalias
Haumea konj. Pluuto musta Kuuga Lõvis, mis oposit. TL 66 ja Pesti ühendusega Veevalajas
TL 66-l veel trig. Päikese ja Saturni ühendusega Kaaludes ja konj. Põhjasõlmega Veevalajas
Ixionil konj. Pandoraga Kaaludes
TO 66 kvad. Merkuuriga
Pest trig. Päikesega

1.11.1952 – USA katsetas oma esimest vesinikupommi koodnimega Mike, selleks valiti Enewetaki atoll Marshalli saartel Vaiksel ookeanil
Haumeal konj. Pluuto ja musta Kuuga Lõvis!!!
Makemakel poolsekst. Musta Kuuga
TL 66-l trig. Saturni, Neptuuni ja Ixioni ühendusega Kaaludes
TO 66-l kvad. Varunaga
Dioretsal väga täpne kvad. Chironiga, kvink. Päikesega, konj. Erisega Jääras
Pest väga täpne oposit. Pluutoga, trig. Saturni, Neptuuni ja Pandora kolmikühendusega Kaaludes
Toimus vesinikupommi lõhkumine täiskuu päeval

12.08.1953 – Nõukogude Liit katsetas oma esimest vesinikupommi Semipalatinski polügonil
Haumeal konj. Päikese ja Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL 66-ga, kvink. Damoclesega
Makemakel konj. Uraaniga Vähis, täpne sekst. musta Kuuga
TL 66 trig. Saturni ja Neptuuni ühendusega Kaaludes
TO 66 oposit. Marsiga, kvad. Varunaga
Dioretsal kvad. Merkuuriga
Pest kvad. Chaosega, kvink. Põhjasõlmega

1.03.1954 – lõhati Bikini atollil Ühendriikide vesinikupomm. Sündmus leidis ülemaailmset vastukaja, eriti Jaapanis, kuna radioaktiivse tuhapilve alla sattus Jaapani kalakuunar „Fukuriu Maru“. 23-st meeskonnaliikmest said kõik kiiritushaiguse.
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL 66-ga, kvink. Põhjasõlmega
Makemakel oposit. Põhjasõlmega
TL 66-l kvink. Põhjasõlmega
TO 66-l täpne kvad. Saturniga

27.06.1954 – Obniskis NL-s läks käiku esimene maailmas aatom-elektrijõujaam võimsusega 5 MW, mis ühendati tavatarbijatele elektrivõrku
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL 66-ga, sekst. Neptuuniga
Makemakel konj. Uraaniga Vähis, kvink. TL 66-ga
TO 66 konj. Damoclesega Veevalajas, täpne sekst. Dioretsaga, oposit. Veenusega
Pest sekst. musta Kuuga
Esimese aatom-jõujaama käikuminekut toetasid taevas veel Päikese konj. Jupiteriga, trig. Pandoraga, kvad. Chaosega ja Jupiteri trig. Pandoraga. Samuti Uraani kvad. Neptuuniga ja Saturni konj. musta Kuuga Skorpionis

11.12.1954 – Ühendriikides asutati American Nuclear Society (ANS)
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL 66-ga
Makemakel konj. Jupiteri ja Uraani ühendusega Vähis
Tl 66 kvad. Musta Kuuga
Dioretsal konj. Erisega Jääras, kvad. Põhjasõlmega
Marsil konj. Pandoraga Kalades
22.11.1955 – Nõukogude Liit katsetas edukalt oma esimest vesinikupommi, lõhates 1,6-megatonnise laengu Kasahstanis
Haumeal konj. Pluuto ja Jupiteriga Lõvi/Neitsi, kvad. Päikesega, trig. musta Kuuga
Makemakel konj. Uraaniga Vähk/Lõvi
TL 66-l väga täpne kvad. Saturniga ja trig. Marsiga
Pest oposit. Pandoraga, poolsekst. Põhjasõlmega

1956 – USA taasalustab tuumakatsetusi Vaiksel ookeanil. Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, oposit. TL 66-ga ja kvad. Saturniga
1956 – Inglismaal hakkas tavatarbijale voolu andma 50 MW võimsusega Calder Halli tuumajaam, maailmas algas suur tuumajaamade ehitusbuum

29.07.1957 – Viinis asutati IAEA (International Atomic Energy Agency)
Haumeal konj. Merkuuri ja Pluutoga (aatomialase sõnumi edastamine)
Makemakel sekst. Jupiteriga, kvad. Neptuuniga ja poolsekst. Pluutoga (kõik kolm aspekti alla ühekraadise orbiga)
Päikesel konj. Saturniga Lõvis, mis trig. Eris- Chaos ühendusega Jääras
TL 66 oposit. Merkuur- Pluutoga ja kvink. Jupiteriga, trig. Neptuuniga
TO 66 sellest asutamisest osa ei võtnud

19.09.1957 – USA viis Nevada kõrbes läbi oma esimese maaaluse tuumakatsetuse
Haumeal siingi juba mitmendat korda aspektid kahe planeediga, mis tuumaasjades olulist rolli mängivad – konjunktsioon Pluuto ja Pesti`ga Neitsis ja opositsioon TL 66-ga
Opositsioonis on ka Jupiter Erisega
Makemakel kvad. Neptuuniga ja poolsekst Pluutoga
TL 66 kvink. Marsiga
TO 66 konj. Chironiga, oposit. Uraaniga
Dioretsal oposit. Jupiteriga, trig. Uraaniga
Maaaluste katsetuste laegas oli sellega avatud, Pandora konj. Ixioniga Kaaludes

1958 – USA, Briti ja NL teadlased alustavad koostööd tuumasünteesi* uurimisel. Haumeal kvad. Põhjasõlmega

27.08.- 3.09. 1958. aastal teostati rida tuumakatsetusi Antarktikas Queen Maudi maal. Esimesel katsetuse päeval oli:
Haumeal konj. Merkuuriga Lõvis ja sekst. Jupiteriga ning väga täpne oposit. TL 66-ga Makemakel kvad. Jupiteriga, kvink. Neptuuniga ja poolsekst. Pluutoga
TL 66-l väga täpne oposit. Merkuuriga ja trig. Jupiteriga
TO 66-l oposit. Veenuse ja Uraaniga ning kvad. Varunaga. Seega kõik kaugemad planeedid osalesid selles katsetuste seerias
Dioretsal täpne kvink. Pesti`ga, viimasel aga konj. Neptuuniga. Seda viimast aspekti tõlgendaks kui nuhtlust Antarktika jaoks, sest jäine manner on katsetajate jaoks võõras ja kauge maa, pole otseselt oma maa. Neptuuni alla paneks siis kauge ja võõra mandri

13.02.1960 – Prantsusmaa katsetas oma esimest aatompommi Gerboise Bleu, Alzeerias
Haumeal konj. Pluutoga Neitsis, mis oposit. TL 66-ga
Erisel on konj. Chaosega Jääras, mis iseenesest veel midagi ei tähenda aga Erisel on veel väga täpne kvinkunks Neptuuniga, mis juba on märk omaette
TL 66 veel kvink. Makemakega
TO 66 konj. Damoclesega Veevalajas ja kvad. Varunaga
jätkub...

Kommentaare ei ole: