kolmapäev, 4. märts 2009

Heledam kui tuhat Päikest
Haumea ja aatompommi sünd
Kolmas osa artiklist Taevakolmik ja punase südamikuga tuhkhall seen. Me oleme seni pidanud Pluutot tugevasti seotuks tuumaenergeetikaga, ja seda ta ka on. Nüüd minu arust lisandub sellele veel teinegi kääbusplaneet – Haumea. Lugedes tema osa tuumaenergia avastamisest ja rakendamisest pole kahtlustki et see nii on.
Nendel daatumitel, kus puudub kuupäev ei saa täpseid Haumea aspekte välja tuua, seepärast võtsin aluseks kesksuvise planeetide seisu. Kuna tegemist on väga aeglaste taevakehadega, siis peamised aspektid kestavad küllaltki kaua. Ning mis siis, et pole orbi piires aspekte, oluliseks pean neid ikkagi.

1919. aastal E.Rutherford võttis kasutusele algosakeste nimetuse „prooton“. Samal aastal ta avastas tuumalõhenemise. Sellel aastal tegi Jupiter konjunktsiooni Haumeale Vähis ja püsis vastasseis TL 66-le
1920 – esitatakse hüpotees, et Päike saab energia tuumasünteesist. Üheks autoriks on eesti teadlane Ernst Öpik. Taevas jätkuvalt Haumeal oposit. TL 66-ga

1928. aastal J.R.Oppenheimer ja (sõltumatult) inglise füüsik P. Dirac postuleerisid positroni olemasolu. Sellel aastal oli Haumea sisenenud Lõvi märki ja trigoonis Varunaga Jääras, samuti oposit. TL 66-ga
1932 – avastatakse, et rasked vesinikutuumad võivad üksteisega liituda. Haumeal oposit. Saturniga, kvadratuur TO 66-ga
1936-1938 – Hahn ja Strassmann avastavad uraanituumade lõhestumise. Haumeal kvadratuur Uraaniga
1939 – Hans Bethe loob teooria, mis seletab tuumasünteesi. Haumeal oposit. TL 66-ga, binoviil Uraaniga

2.08.1939 – Leo Szilard veenis Albert Einsteini kirjutama läkitust president Franklin D.Rooseveltile hoiatamaks, et USA ei tohi jääda Saksamaast maha võidujooksus aatompommi valmistamiseks. Paar aastat enne olevat Einstein öelnud: „Pole vähimatki märki, et aatomist iganes energiat kätte saab“. Läks mõni aasta ja ta ise kirjutas selle kirja presidenile, et Ameerika kähku aatompommi valmis teeks.
Haumeal konj. Päikesega Lõvis, opositsioon TL 66-ga
Pluutol konj. Veenusega Vähis
Jupiteril sekst. TL 66-ga
TO 66-l kvad. Varuna ja Dioretsaga
Pest sekst. Saturniga, trig. Põhjasõlmega ja poolsekst. Pluutoga
President Roosveldil aga on Haumea sisuliselt aspektitu, on ainult sekstiil Ixioniga. TO 66-l trig. Päikese ja Damoclese ühendusega Veevalajas. Küll on aga Diorestal konj. Veenuse ja Ceresega Veevalajas

26.09.1939 – Saksamaal loodi Uraaniühing (Uranverein) tuumauuringute jätkamise intensiivistamiseks
Haumeal kvad. Pandoraga, trig. Dioretsaga, kvink. TO 66-ga
Makemakel trig. Pandoraga
TL 66 trig. Veenusega
Dioretsal konj. Varunaga Jääras
Pest kvad. Saturni ja Lõunasõlme ühendusega Jääras
Merkuuril konj. Veenuse ja Ixioniga Kaaludes

11.10.1939 – enamik autorid, kes kirjutavad aatompommi ajaloost, peavad seda kuupäeva, mil Roosevelt tutvus Einsteini kirjaga, USA lülitumist aatompommi valmistamise võiduajamisse. Kõik olevat saanud alguse presidendi tuntud sõnadest: „See nõuab tegutsemist!“ Kuid ometi möödus veel kaks aastat ja kaks kuud, enne kui asi paigast nihkus
Haumeal trig. Dioretsaga
Makemakel oposit. TO 66-ga
TL 66 konj. Marsiga Veevalajas
TO 66 kvad. Dioretsaga
Pest trig. Jupiteriga, kvink. Musta Kuuga

4.06.1942 – saksa relvandusminister Albert Speer korraldas Berliinis U-projekti alase laiendatud nõupidamise. Peale füüsikute Hahni, Hartecki, Heisenbergi ja Diebneri võtsid sellest osa feldmarssal Milch, kindraloberst Fromm, kes juhtis lahingutehnika tarnimist Wehrmachtile, sõjaväe relvastusvalitsuse ülem kindral von Leeb jt. Peamine jututeema oli, kas aatompommi loomine on võimalik? Ja teiseks, millal?
Haumeal konj. Chironiga Lõvis, sekst. Päikesega, trig. Dioretsaga, oposit. TL 66-ga
Makemakel konj. Pandoraga Vähis, kvink. TL 66-ga
TO 66 kvink. musta Kuuga
Pest sekst. musta Kuuga

1940. aasta juulis tegi Carl Friedrich von Weizsäcker teoreetiliselt kindlaks, et 238U peab aatomireaktoris muutuma uueks elemendiks, mis omadustelt on analoogiline 235U-ga. Seega avastas ta iseseisvalt elemendi, mille ameeriklased nimetasid hiljem plutooniumiks ja põhjendas selle lõhkelaenguna kasutamise võimalikkuse.

Veebruar 1941 – USA keemik Glenn Seaborg avastas koos kolleegidega plutooniumi, mille omadused sobisid tuumapommi ehitamiseks
Suvi 1942 – USA füüsik Edward Teller tuli välja mõttega luua vesinikupomm, mis on mitu korda võimsam kui aatompomm. Haumeal konj. Chironiga Lõvis

TUBE ALLOYS
Töö aatomituuma lõhustamiseks algas Inglismaal vaid veidi hiljem kui Prantsusmaal, ja seda samuti valitsuse toetusel. Niipea, kui Londoni Kuningliku Kolledzi professor George Thomson luges läbi 1939. aastal ajakirjas „Nature“ avaldatud Joliot-Curie ja tema kolleegide artikli, informeeris ta kohe Henry Tizardi, kes juhatas sõjalise suunitlusega teadusuuringuid. Koos mindi Whitehalli nõutama valitsuse toetust. Nende väitesse, et tuumafüüsika võib sõjanduses esile kutsuda järsu pöörde, suhtuti küllalt tõsiselt. Nähtavasti ka seetõttu, et Londonisse olid jõudnud luureandmed Uraaniühingu asutamisest Saksamaal. 15. juunil 1941 esitas G.Thomsoni komitee Suurbritannia valitsusele ettekande. Selles tehti esmakordselt ametlikult järeldus, et aatomipommi loomine enne sõja lõppu on võimalik ning anti ühtlasi vastus küsimusele, milliseid ainelisi ja inimressursse on selleks tarvis ja kas aatomipommi kasutamise efekt õigustab selle loomiseks tehtavaid kulutusi. 1941. aasta oktoobris loodi Inglismaal tuumarelva väljatöötamiseks valitsusasutus. Selle koodnimetus oli „Tube Alloys“

15.06.1941 – G.Thomsoni ettekanne Suurbritannia valitsusele
Haumeal kvad. Musta Kuu ja Pandora ühendusega Sõnnis, oposit. TL 66-ga
Makemakel koj. Merkuuri ja Veenusega Vähis, sekst. Musta Kuu ja Pandoraga ning väga täpne kvink. TL 66-ga
TO 66 kvad. Varunaga
Dioretsal kvad. Merkuuriga
Pest kvink. Pluutoga

8.07.1942 – Sakamaal teatab A.Speer Hitlerile, et aatompommi loomiseks on vaja mitte kuid, vaid aastaid
Haumeal konj. Marsi ja Chironiga Lõvis
Makemakel konj. Päikesega Vähis, kvink. TL 66-ga
TL 66 trig. Veenusega
Dioretsal kvad. Päikesega, trig. Marsi ja Chironi ühendusega Lõvis
Pest kvad. Pluutoga, trig. Põhjasõlmega

13.08.1942 – USA otsustas ühendada kõik aatomirelva loomisel tehtavad tööd ja luua selle tarvis salajane organisatsioon koodnimetusega Manhattani projekt. Päeva taevane seis ka vastav
Haumeal konj. Päikese ja Pandoraga Lõvis. Sellega oli kurjusejõud Pandora laekast taas valla päästetud!
Makemakle konj. Jupiteriga Vähis
TL ja TO olulisi aspekte ei omanud, TL 66-l trig. Saturniga
TO 66 kvad. Varunaga
Projekti Pest on kvad. Päikesega ja Pandoraga
Dioretsal väga täpne kvad. Jupiteriga, trig. Haumea ja Pandoraga

Manhattani projekt oli kavandatud laiahaardelisena.
Korporatsioon „Union Carbide“, mis ammust aega oli sõjaväele lõhkeaineid ja mürkgaase tarninud, asus ehitama uraanirikastamise tehast Tennesee jõe orgu Oak Ridge linna. Teine salastatud linnaks sai Hanford Columbia jõe lõunakaldal, kuhu kerkis plutooniumi saamise tehas
Teaduskeskuseks uurimistöödeks sai 1943. aasta kevadel Santa Fe linnake, mis kunagi oli olnud Hispaania asevalitsejate residents Mehhikos. Sealt saadeti teadlased edasi Los Alamosesse tinglikul aadressil: „USA armee, postkast 1663“.
Haumela üsna täpne opositsioon TL 66-ga.
September 1942 – armeekindral Leslie Groves nimetati Manhattan projekti direktoriks, et kiirendada aatompommi valmistamist. Selleks oli talle eraldatud kaks miljardit dollarit. Groves värbas teadusdirektoriks Robert Oppenheimeri

2.12.1942 – Enrico Fermi juhitaval meeskonnal õnnestus Chicago ülikoolis saavutada esimest korda teadlaste kontrollitud ahelreaktsioon. Sellega tõestati eksperimentaalselt tuumaenergia saamise ja aatompommi loomise võimalikkus
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, trigoon Veenuse ja Varunaga.
Makemakel konj. musta Kuuga Vähis
TL 66 sekst. ühendusega Päike-Merkuur- Veenus Amburis. Veel on TL 66 trig. Saturni ja Ixioniga
TO 66 sekst. Marsiga ja oposit. Jupiteriga
Dioretsal trig. Päikesega
Pest kvink. Päikesega ja väga täpne sekst. musta Kuuga. See sekstiil lasigi presidendil end pehmeks rääkida!
Kogu seda eksperementi peaks lähemalt uurima veel läbi teiste otseselt seotud asteroidide ja muidugi planeetide seoste. Siin äratoodud aspektid veel ei iseloomusta selle olulise sündmuse kõiki tagamaid.

27.02.1943 – Briti luureüksus hävitas sakslaste raskevee tehase „Norsk Hydros“ Norras. Aatomiuuringuteks on vajalik piisavat kogust uraanimaaki vaja ja teiseks, puhast grafiiti või rasket vett, mida kasutatakse reaktorites neutronite aeglustajana. Looduses on niinimetatud rasket vett väga piiratud koguses. Vaid üks liiter umbes 6400 liitri hariliku vee kohta. 1934. aastal rajas Norra firma „Norsk Hydro“ Rjukanis maailma esimese tööstuslikes kogustes rasket vett tootva tehase. Raske vesi on vesi, milles vesinikuaatomite tuumad on asendatud vesiniku raske isotoobi, deuteeriumi aatomi tuumadega. Kui vesinikutuumas on üks prooton, siis deuteeriumil prooton ja neutron
Haumeal trig. Ceresega, oposit. TL 66-ga, trig. Dioretsaga
Makemakel konj. Jupiteriga Vähis, kvad. Dioretsaga
TL 66 konj. Merkuuriga Veevalajas, sekst. Dioretsaga
TO 66 konj. Marsiga Kaljukitses, kvad. Varunaga
Pest trig. Marsiga
Sündmust iseloomustav veel Uraani kvad. Damoclesega ja väga täpne Chaose oposit. Pandoraga

19.08.1943 – kirjutasid Roosvelt ja Churchill Kanadas Quebecis alla kokkuleppele, mis tegi sisuliselt lõpu inglaste sõltumatule uurimistegevusele aatomirelva loomisel.
Haumeal konj. Põhjasõlmega Lõvis, mis oposit. TL 66-ga, trig. Dioretsaga
TL 66 oposit. Jupiteriga
Neptuunil konj. Pandoraga Kaaludes
Päikesel konj. Pest`ga Lõvis
Pest poolsekst. Merkuuri ja Veenusega. Väga täpne on aga kvinkunks Chaosega

Detsember 1944 – Manhattani projekti raames algas ulatuslik plutooniumi tootmine Hanfordis (Washingtoni osariik). Oak Ridge`i (Tennessee osariik) tehases algas uraan – 235 rikastamine

HELEDAM KUI TUHAT PÄIKEST
16.juuli 1945
– Alamogordis (New Mexico kõrbes) katsetati maailma esimest aatompommi, Trinity test
Haumeal täpne poolsekst. Makemakega, konj. Merkuuriga Lõvis, oposit. TL 66-ga
TL 66-l kvink. Saturniga, trig. Uraaniga
TO 66-l oposit. Päikesega, trig. Marsiga
Makemakel konj. Saturniga Vähis, mis kvad. Dioretsaga, kvink. Uraaniga
Chaos konj. Pandoraga Kalades
Pest trig. Põhjasõlmega, kvink. Pluutoga
Pesti trigoonist ma küll aru ei saa, maailm sai endale tõelise nuhtluse läbi harmoonilise aspekti Kuusõlmele, mis ju sümboliseerib edasiminekut. Või siis tuleks seda võtta selliselt, et maailm lõi olukorra kas inimkond selle hirmsa hävitusrelva ka käiku laseb või saab juba ühest katsest aru, et selline võimsus kätkeb endas tõelist ohtu kogu inimsoole. Nagu ajalugu on näidanud, ei võtnud inimkonna võimuliit hoiatust kuulda ja on hoopiski jätkanud läbi pikkade aastate katsetusi. Võimalik, et Pest üldse ei puutu asjasse ja aspekt lihtsalt eksisteeris ilma, et oleks antud sündmusega seotud.

Kuni esimese aatompommi katsetuseni loeti inimtegevuse tulemusena võimsamaks plahvatuseks 6. dets. 1917 Halifaxi sadamas toimunut. Sellest pikemalt kirjutasin loos „Kuidas aurik hävitas linna“. Võrreldes tolleaegseid planeetide seise aatompommi lõhkemise seisudega, siis pilt on järgmine:

Halifax - Haumeal kvin. Uraaniga ja väga täpne oposit. TL 66-ga
1. Aatompomm – Haumeal oposit. TL 66-ga, konj. Merkuuriga
Mõlemil korral TL 66 on lülitatud täpselt sündmusesse
Halifax – Makemakel täpne oposit. Päikesega

1. Aatompomm – Makemakel konj. Saturniga
Makemake on samuti tegev sündmustes
Halifax - TO 66 oposit. Jupiteriga, trig. Neptuuniga
1. Aatompomm – TO 66 oposit. Päikesega, trig. Marsiga

Mõlemad tuleplaneedid on kaastud tegevusse. Läbi opositsioonide ja trigoonide võttis see kauge taevakeha samuti osa plahvatustest.Neid seoseid otsides leiab veel kindlasti teisigi.

„Kusagil taevases kõrguses
kummuli paisati mürgikarikas.
Suitseva linna varemeid
tabas siis must vihmahoog“
Sinoe Sioda

6.august 1945 – USA õhujõudude lennuk viskas 15-kilotonnise aatompommi Hiroshimale. 68 000 inimest hukkus kohe, järgmistel aastatel lisandus veel ümmarguselt 70 000. Maailm jõudis sellega uude ning enneoletamatult ohtlikusse ajastusse
Haumeal konj. Päikese ja Pluutoga Lõvis, poolsekst. Saturniga. Täpne poolsekst. on Haumeal ka Makemakega
Makemakel poolsekst. Uraaniga
Jupiteril oposit. Chaosega ja täpne kvink. Varunaga
Palju olulisi aspekte on TL 66-l – oposit. Päikese ja Pluuto ühendusega Lõvis, trig. Uraaniga
TO 66 trig. Jupiteriga
Quaoaril kvad. Veenusega ja konj. Chironiga Kaaludes ning poolsekst. musta Kuuga. Eks siia annab veel lisada väiksemaid asteroide nagu Lucifer, Hel ja teisi. Selle traagilise sündmuse juures on ridamisi poolsekstiile, mida tavaliselt kohtab sündmustes harvem.

9.august 1945 – Nagasaki linnale visati 21- kilotonnine aatompomm, selle hüüdnimi oli Paks Mees. Plahvatus toimus 11.02. Ohvreid kogunes 38 000, hiljem lisandus 35 000. Paar päeva hiljem Jaapan kapituleerus. Kaugete planeetide aspektid põhiliselt samad, lisandus Päikesel poolsekstiil Makemakega
Jaapanit valitses siis keiser Hirohito, temal on Päikesel konjunktsioon Veenuse ja Dioretsaga Sõnnis, Haumeal konjunktsioon Neptuuniga Kaksikutes ja trigoon Damoclesega. Makemakel konjunktsioon Lõunasõlmega Sõnnis. TL 66 konjunktsioon Jupiteriga ja TO 66 opositsioonis Päike-Veenus-Dioretsa. Veel üks opositsioon, mis osalt iseloomustab küllaltki vankumatut ja isepäist keisrit- Saturnil opositsioon Pandoraga

järgneb....

Kommentaare ei ole: