pühapäev, 8. veebruar 2009

Varjutused


Et paremini mõista varjutuste olemust ja mõju.
Kuna sellel aastal on tervelt kuus varjutust, neist kaks Päikese oma, siis koostasin mõningase ülevaate sellel olulisel teemal. Pealegi on homme Kuuvarjutus 21. Lõvis.


Alustuseks lühike ülevaade astronoomia poole pealt.
Varjutuste ennustamine. Kuu- ja Päikesevarjutused.
Autor J.Jaaniste.

Varjustus tähendab varju jäämist, varju sattumist. Päikesevarjutuse ajal varjab Kuu Päikese (vaatleja jääb Kuu varju), kuuvarjutuse ajal katab Maa vari Kuu (pole tähtis, kus asub vaatleja; peaasi, et ta Kuud näeks).
Varjutuse tingimuseks on kolme taevakeha – Päikese (on valgusallikas), Kuu ja Maa sattumine ühele joonele. Kui sagedasti selline sündmus aset leiab, sõltub taevakehade liikumisest (orbiitide vastastikusest asendist) ning taevakehade mõõtmetest ning omavahelisest kagusest.


Kui Kuu ja Maa orbiidid oleksid täpselt ühes tasapinnas, sattuksid Päike, Maa ja Kuu ühele joonele kaks korda kuus – noorkuu ja täiskuu ajal. Tegelikult on need tasandid väikese (6 kraadi ja 8 minutit) nurga all. Nurk on küll väike, aga kui seda võrrelda näiteks Kuu läbimõõduga (pool kraadi), näeme, et enamikel juhtudel jääb täiskuu Maa varjust (või Maa Kuu varjust) eemale. Varjutus on võimalik vaid siis, kui Kuu asub küllalt lähedal ekliptikale – joonele, mis kujutab Päikese liikumist tähistaevas. Kuu tee taevas kulgeb samuti ekliptika lähedal (maksimaalne eemaldumine võrdub tasandite vahelise nurgaga) ja lõikab seda kahes punktis, mida nimetatakse Kuu orbiidi sõlmedeks. Varjutuse tingimus – kolme keha sattumine ühele joonele – nõuab, et täiskuu või noorkuu ajal asuks Päike ühes neist sõlmedest või vähemalt selle lähedal.

Siin peitubki võti varjutuste ennustamiseks. Sõlmede asukoht taevas on teada, samuti Päikese liikumine. Päikese lähenemine sõlmele avab “ohtliku perioodi”, mille vältel võib varjutus toimuda. Päikesevarjutus on võimalik 33 päeva vältel (Kuu vari langeb Maale, kui Kuu ise on ekliptikast vähemalt poolteise kraadi kaugusel). Kuuvarjutuse jaoks on tingimus karmim: vaid üks kraad ekliptikast ning 23 võimalikku päeva. Teades aega, mil Päike viibib sõlme lähedal, tuleb rehkendada, kas selle aja sisse langeb mõni täis- või noorku. Kui jah, toimub varjutus.

Umbes sel moel ennustasid varjutuis vana-aja astronoomid. Idamaades usuti, et taevas elavad kaks draakonit, kes nende lähedale sattunud Kuu või Päikese alla neelavad. Teati sedagi, et draakonid ei seisa tähdede suhtes paigal, vaid rändavad piki ekliptikat. Tänapäeval teame, et Kuu orbiidi asend muutub Päikese külgetõmbe mõjul – nihkub nii perigee kui sõlmede joon, tehes täisringi vastavalt 8,85 ja 18,61 aasta jooksul. Tõususõlme (punkt, kus Kuu tee ületab ekliptika, liikudes lõunast põhja) kahe järjestikuse läbimise vaheline aeg annab nn. drakoonilise kuu (27,21 päeva, lühem, kui Kuu tiirlemisperiood) ja drakoonilise aasta (346,62 päeva). Veenduge: need arvud ei jagu omavahel ja seetõttu pole mõtet oodata varjutuse kordumist samadel kuupäevadel. Ka ei jagu toodud arvudega Kuu faaside vaheline periood – nn. Sünoodiline kuu (ajavaheik noorkuust noorkuuni, 29,531 päeva).

Varjutusi oleks raske ennustada, kui poleks huvitavat kokkusattumist. Nimelt:
242 drakoonilist kuud on 6585,36 päeva (242 x 27,212220)
19 drakoonilist aastat on 6585,78 päeva (19 x 346,620031)
223 sünoodilist kuud on 6585,32 päeva (223 x 29,530588)
See periood avastati Vana_Egiptuses ja kannab saarose nime. Egiptuse keeles tähendab saaros kordumist ja tõepoolest – vähemalt kuuvarjutused korduvad selle 18-aastase (täpsemalt 18 aastat 11 päeva ja 8 tundi) perioodi järel. Päikesevarjutusega on lood kehvemad – ülearune kaheksa tundi nihutab varjutuse teisele poole Maakera. Nii on päikesevarjutuste periood antud piirkonnas kolm saarost ehk 54 aastat ja 1 kuu.
Niipalju siis astronoomilist seletust varjutustele.

Ühest töövihikust sai kunagi võetud allpool olev materjal, mida nüüd olen natuke täiendanud ning loodan, et see annab mõningase ülevaate varjutuste astroloogilise kandi pealt.
Praktilises ja proffesionaalses astroloogide töös kohtab tihti horoskoope, kus inimene on sündinud kuu- või päikesevarjutuse ajal. Teatavasti on sellistele inimestele prognoosimisel varjutused tähtis faktor, sest need toimivad neil väga tugevasti. Kuid praktika näitab, et nö. tavainimestele varjutused võivad samuti saada olulisteks teenäitajateks.


Teatavasti kuu ja päikesevarjutused mõjuvad erinevalt. Päikesevarjutused mõjuvad meie teadliku ja tunnetusliku positsioone, kuu omad aga näitavad, kus need ilmnevad meie igapäeva elus. Nähtavad varjutused mõjuvad tugevamini, kui need, mida ei ole näha meie elukohas.
Kuidas siis arvestada varjutusi horoskoopide koostamisel ja prognoosimisel?
Iseenesest on see protseduur lihtne. Alustuseks tuleb kindlaks teha kuupäev ja sodiaagikraad, kus toimus viimane varjutus – see aitab aru saada, milline probleem meie elus on antud hetkel aktuaalne ja millised sündmused toimuvad või toimusid. Probleemid, mis seotud varjutustega võivad kesta järgmise varjutuseni ning see periood ei ole alati lühike.
Järgmine oluline samm on seotud aspektidega. Tuleb vaadata, milliseid aspekte teeb varjutuse punkt radiksi horoskoobile. Peamiselt arvestatakse konjunktsioone, opositsioone ja kvadratuure.


Kui varjutuse punkt teeb radiksi planeedile +/- 5 kraadise orbi (osa astrolooge peab maksimaalseks +/- 3 kraadi), siis seda loetakse kõrgendatud tähendusega ja sellele tuleb suuremat tähelepanu pöörata. Kui varjutuse punkt teeb radiksi planeetidele opositsiooni või kvadratuuri, siis sellel inimesel võib tekkida mõni konflikt või valik, mis seotud antud planeediga.
Kui varjutus sattus olema radiksi Kuu sõlmedel, siis tema mõju saab olema tugevam ja mõju pikema iselomuga. Kui varjutus toimus Kuu sõlmede vastasfaasides, see tähendab vanuses 9, 27, 45…., siis tõenäoliselt selle varjutuse mõju kestab 9 aastat. Kui aga varjutus toimus siis, kui sõlmed jõudsid oma nataalsele kohale, on tema mõju 18 aastat, vanuses 18, 36, 54….


Varjutustel on teatud tsükkel, mida nimetatakse saaroseks. Tema pikkuseks on 6585 1/3 ööpäeva, mille lõppedes Kuu uuesti võtab sama positsiooni, milline oli tal saarose alguses. Niisiis kõik varjutused – päikese ja kuu omad – edaspidi korduvad sama järjepidevusega. Ühe saarose jooksul on 43 päikese ja 28 kuuvarjutust. Kõik saarosed on läbi uuritud, kirjeldatud, omavad numbrit ja tähistust N või S oma esimese varjutuse järgi. Tähistus sõltub sellest, kas see toimus Kuu põhja- või lõunasõlmel.
Efemeriididest saame teada varjutuse liigi: täis, osaline või rõngasvarjutus.
T – täisvarjutus
P – osaline varjutus
A – rõngasvarjutus
Täisvarjutus mõjub kollektiivselt massidele, osaline isikuliselt ja rõngasvarjutus maailmasündmustele, massidele aga samuti üksikisiku tasandil.
Varjutuse mõju ilmneb kõige paremini või toimub sündmus siis, kui toimumise punktile teeb pingeaspekti transiitsed Päike, Marss või Saturn.

Üks võimalus teha tööd varjutusega on vaadata tema karmalist tähtsust. Kui inimene on sündinud täpselt varjutuse päeval, siis kas Kuu või Päike on temal nataalis ühenduses ühedest Kuu sõlmedest. Siis võib selle inimese elumõttest ja eesmärkidest saada ülevaate saarose lähemast uurimusest.
Kui me vaatama aga millal oli viimane varjutus enne inimese sündi, võime sügavamalt aru saada tema elu eesmärgist ja millise pitseri see varjutus paneb sellele inimesele.

Resümee: Varjutustega tegelemise järjekord
1.Vaatame inimese sünniaega (või mõne muu objekti oma ) ja teeme selle ajale horoskoobi või kosmogrammi
2.Edasi efemeriidide abil määrame ära millal (kuupäev) ja kus (sod. kraad) oli viimane Päikesevarjutus
3.Siis vaatame, millisesse majja sattus see varjutus
4.Püüame lahti mõtestada varjutuse iseloomu maja järgi. Kui ei olnud varjutuse punktil kokkulangevusi planeetidega või horoskoobi nurgapunktidega, siis see ongi probleem, mis järgmise päikese varjutusega (toimub tavaliselt poole aasta pärast) muutub elus aktuaalseks.
5.Pöörame tähelepanu järgmisele:
a)kas varjutus sattus nataalse planeediga konjunktsiooni või tegi varjutuse punkt opositsiooni mõnele planeetidest (siis tavaliselt kerkib esile mõni konflikt või selle planeedi printsiibi valikuvõimalus)
b) kui on konjunktsion või opositsioon nataalse kaardi planeediga, siis tuleb uurida varjutuse iseloomu selle planeedi järgi
c)kui on veel ühendus nataalse Kuu sõlmega, siis on võimalik, et varjutus võib muuta edaspidist elu 9 aastaks kuni vastasfaasini, st. vanuses 9,27,45… või 18 aastaks, vanused 18,36,54,…
6.Edasi vaatame millist saarose numbrit kannab antud varjutus ja otsime sellele kirjandusest selle iseloomustuse.
7.Määrame kindlaks, millal võiks toimuda sündmus, seda selle järgi, kui varjutuse punktile teeb esimse kvadratuuri või opositsiooni transiitne Marss, Päike või Saturn.
8.Teeme seda kõike ülalpool öeldud uuesti aga juba järgmise varjutuse tähtsuse arusaamiseks. Nii me saame teada, mida järgmine varjutus meile tuua võib.
9.Koostame varjutuste kaardid, mille järgi saame vaadata kõiki elu jooksul olnud varjutusi ja tema mõjusid meie elule.
10.Hea oleks teha kindlaks varjutus, mis toimus enne sündi, tema positsioon ja iseloomu. See aitab meil aru saada sümboolselt meie elu ülesandest.

Lisaks eelkirjutatule.
Kui varjutus toimub nataalse sõlmede peal, on tema mõju palju võimasam ning pikem. Mõjuaeg võib küündida isegi 18 aastani. Kui varjutus toimus vastassõlme peal (vanuses 9,27,45...), on tema mõjuperiood umbes 9 aastat.
Varjutused toimuvad alati paaris. Kui algul on päikesevarjutus, siis järgmine on kuuvarjutus ja vastupidi. Tähtis on, milline varjutus oli ja milline tuleb. Päikesevarjutus rohkem mõjub isikule aga kuu oma on resonants. Kui enne oli Päikese oma, siis Kuu oma, tähendab see seda, et sündmused, mis temaga seotud saavad olema tugevalt toimivad välisel foonil, isikulised.


Kui algul toimub Kuu oma ja seejärel Päikese, siis see saab olema seotud resonantsidega, sisemiste magnetitega, mis ühendab inimesi, kellel ilmnevad omavahel varjatud sidemed. Isikul on lihtsam vabaneda kahjulikest harjumustest.
Kui inimene on sündinud varjutuse päeval, siis ta alati reageerib kogu oma elu jooksul kõikidele varjutustele. Veelgi enam, selline inimene peab varjutuse järgi orienteeruma oma peamistes eluotsustes.

Väga tähtis on jälgida, milliste planeetidega on seotud antud varjutus. Varjutuse tegevuse mõju ei sõltu niivõrd mitte ainult tema planeedi staatusest (tugev või nõrk) vaid ka milliste planeetidega on nad omavahel seotud. Osaline varjutus mõjub isiksusele aga täisvarjutus ühiskonnale.
Varjutused nataali Päikese või Kuupeal võivad olla erinevad ja see sõltub Päikese ja Kuu staatusest. Varjutus Päike Päikese peal mängitakse läbi solaaris ja Kuu Kuu peal lunaaris. Varjutusi Päikese või Kuu peal peab alati tähelepanelikult uurima, arvestama kõiki nüansse ja peensusi. Alates saarose numbrist kuni geograafilise iseärasusteni.


Meeste jaoks on varjutus tema Päikese peal, kui horoskoobis on Päike tema alkodeen (selle märgi valitseja kus asub kaardi kõige positiivsem planeet), kõige parem, loomingulistele inimestele on see aeg tema loomingu õitseajaks, isik tunneb end suurepäraselt, teda ei sega keegi.Sellist eluperioodi unistaks igaüks meist. Samasugune olukord on naiste puhul, kui Kuuvarjutus toimub Kuu peal.

Arvestama peab seda, et peamiselt mõjub isikule septeneri planeetide peal toimuvad varjutused, see tähendab Päikesest kuni Saturnini.Varjutused kaugemate planeetide peal mõjuvad pigem põlvkondlikult kui isiku tasandil.


Erinev on ka sugupoolte reageerimine varjutusele, mis toimus Marsi või Saturni peal. Naised reageerivad kehvemini varjutusele, mis oli Marsi peal ja mehed tugevamini reageerivad varjutusele, mis oli Saturni peal. Meestel varjutus nende nataali Marsi peal ainult innustab aktiivsemalt tegutsema, ohtusid vältima. Naistel varjutus nende Marsi peal võib kaasa tuua vägivalda, katastroofe jms. Mehed elavad äärmiselt raskelt üle varjutuse Saturni peal, eriti veel kui toimub Kuuvarjutus Saturnil.Orbiks võib võtta +/-3.

Varjutused Jupiteri ja Veenuse peal. Varjutus Veenusel on soodsam naistele, sest Veenus on naisplaneet. Harva juhtub olema halb varjutus meestel Jupiteri peal. Et selline asi juhtuks, selleks peaks Jupiter olema horoskoobi anareta( kõige kurjem) ja mehe Päike ning Kuu nõrgad. Mehel varjutus Jupiteri peal toob kaasa vedamise, soovide täitumise. Samasuguse mõjuga on naistel varjutus Veenuse peal. Kui nataalis on Marsi ja Jupiteri konjunktsioon või Marsi ja Veenuse konjunktsioon, siis edu, vedamine tuleb läbi katsumuste, kuid siin tuleb veel vaadata nende planeetide staatust.Varjutuse punkt, mis teeb kvadratuuri või opositsiooni Jupiterile ja Veenusele annavad samuti võimaluse võita vaenlasi, edukalt ületada ohte, ja varjutus ei ole pahatahtlik.

Varjutust Merkuuri peal loetakse vastuoluliseks. See võib puudutada isiku ümbruskonda, sündmused teie ümber ja inimene kistakse sündmuste keerisesse, mis otseselt ei oma otsest seost inimesega.Varjutus Merkuuril võib inimesest teha olukorra ohvri ja tal tuleb maksata võõraid võlgu. Nii käitub Merkuur, kui ta kaardis on disharmooniline. Kui Merkuuril on rohkem harmoonilisi seoseid, siis inimene kellegi teise eest võib saada autasustatud. Merkuur näitab kas teid ennast, kes aab teiste inimeste arvelt või teid, kes maksab võõraid võlgu.

Varjutus Uraani peal on samuti suht negatiivse olemusega. Seoses sellega, et Uraan ja Kuu eksaltatsiooni järgi on vastasseisudes (Kuu eksalteeritud Sõnnis ja Uraan Skorpionis), ja Päike Uraaniga on vastasmärkide valitsejad (Päike valitseb Lõvi, Uraan Veevalajat ja Uraan on Lõvis pagenduses), siis sellepärast Kuuvarjutus Uraani peal võib tõesti fataalse pöörde võtta. Varjutusele Uraani peal võib kaasa tuua karistuse initsiatiivi eest, enda sissemässimine millegisse ebameeldivasse olukorda, mis toob kaasa ettearvamatuid lahendusi.

Varjutus Neptuuni peal võib naistele olla isegi hea, sest Kuu on Neptuuniga sõber. Kuu ja Neptuun on mõlemad Kaljukitses pagenduses ja nad on mõlemad naisplaneedid. Varjutus Neptuunil annab hoopis teistsuguse tulemuse, sest Lõvis on Neptuun languses ja märgi valitsejana ei ole Päike ja Neptuun sõbrad. Varjutus Neptuunil võib anda pahatahtlike harjumusi. Üldiselt varjutus tema peal sõltub tugevasti Neptuuni staatusest ja see võib olla nii hea kui halb. Naistele on siiski varjutus Neptuunil parem kui meestele. Naistel sageli võimenduvad tundlikus, tähenduslikud unenäod, tekib tõmme uute sõprade/sõbrannade vastu, neil paranevad oskused.

Varjutus Pluutol. Seda ei loeta pahaks, Kuuvarjutus Pluutol võib inimese tõsta laineharjale, tekib edutamise võimalus.. Võib ka neutraliseerida või hävitada karjäärivõimalused (disharmooniline Pluuto), kõik sõltub planeedi staatusest. Neil inimestel, kelledel töötab ja on rohkem hõlmatud ülemine kaardi sfäär, töötab Pluuto paremini, kui neil kelledel ta on allpool (horisondi all). Üldiselt Pluutot allpool võetakse kehvemini omaks. Heaks loetakse kui Päikesevarjutus toimub Pluutol, eriti poliitikute jaoks, see annab neile erinevaid võimalusi.


järgneb...

Kommentaare ei ole: