kolmapäev, 11. veebruar 2009

Varjutused majades ja märkides

Varjutused majades. See on koostatud P.Globa materjalide põhjal. Peab ära märkima, et Globa näeb asju liiga negatiivselt ja fataalselt. Aga midagi varjutuse asukohast majades siiski ka peab paika. Eks igaüks otsusta ja saab oma kaardi alusel selles ise veenduda kuidas asi tegelikult oli ja on.

Esimene maja
Varjutused tavaliselt toovad esile inimese tõelise suhtumise probleemidesse vastavalt maja omadustele. Kui isikul on küllaltki fataalne horoskoop, siis võib see viia allamäge. Väga sageli teeb inimene iseseisvalt saatuslikke vigu, proovib seda, mis on keelatud. “tööle” hakkab hea ja kurja puu.
Varjutus esimeses majas, inimene ebakasulikult püüab midagi endale selgeks teha, ta püüab proovida midagi uut. Ta käitub nagu väike laps, kes muutub infantiilselt uudishimulikuks. Kuid oma uudishimu eest võib saada kannatada maja funktsioon. Isegi targad inimesed muutuvad mõnes küsimuses lollpeadeks, satuvad pidevalt ebameeldivatesse situatsioonidesse. Kui varjutus on ära toimunud, muutub inimene nagu varjutuse poolt koodi alla panduna ja ei ole võimeline välja tulema oma rumalusest.

Teine maja.
Kuni varjutuseni, inimene tavaliselt normaalselt suhutub rahasse, rikkusesse. Peale varjutust puutub patoloogiliselt ahneks, hakkab raha kokku kühveldama. Sellisel juhul on tema suhe teise maja probleemidesse fataalne. Raha hakkab nagu liiv sõrmede vahelt läbi jooksma ning kaduma, seda päikesevarjutuse puhul. Kuuvarjutus aga toob kaasa raha kadumiseb “sohu”. Ette võib tulla fataalseid kulutusi, varjutus nagu võtaks ära liigsed finansid.Isik võib hakata rohkem sööma, ta oleks nagu pidevalt näljas. Kuid iga prognoosi tegevus sõltub nataalkaardist. Varjutus teises majas teeb inimese jalgealuse pehmeks. Ta muutub endas kahtlevaks, kas tulen ikka omadega toime.Fataalne ebakindlus muutab inimese liigsööjaks, kõhuorjaks. Fataalsus tõmbab ligi materiaalseid probleeme. See peaks inimest ette hoiatama, et ta ei kulutaks liigseid vahendeid, kuid ta ikkagi teeb seda.

Kolmas maja
Võivad tekkida fataalsed probleemid sugulastega, laimuga, kontaktidega. Inimene ei saa ära põgeneda kontaktide eest, temast ikka ja jälle räägitakse. Raskemal juhul ilmnevad massiliselt väikesi ja mõttetuid tegemisi ja sündmusi. Positiivselt nad toimivad vaid tõsistel inimestel , kes juba varakult on valmis muutusteks. Varjutus töötab printsiibilt, et kui nad sind ei lõhu, siis teevad aina tugevamaks. Inimene, kes peab vastu varjutuse olemusele, tugevdab oma positsiooni, saab täiskompensatsiooni varjutuse tsükli lõpus. Kuid see saab olema ainult siis, kui inimene on selleks valmis. Kui isikul on pinges sõlmed kaardis ja ta ei ole varjutuseks valmis, siis kerkivad esile arusaamatud konfliktid sugulastega, ebameeldivused sõitudes ja reisidel. Ta elab valuliselt üle igatsorti kuulujutte ja laimamist. Parimal juhul kõik piirdub rahmeldamisega, mõttetute kontaktidega, nüridate ja ebavajalike juttudega, suhetega. Inimene on sunnitud suhtlema teistega, kes on talle ebasümpaatsed, sellepärast, et nad on fataalselt tema läheduses.

Neljas maja.
Kõige raskemaid tagajärgi annab varjutus, kui nad toimuvad nurgamajades. Üks kõige kehvemaid variante ongi tema toimumine neljandas majas. Mida lähemale nadiirile see toimub, seda tugevamini ta mõjub kodu, perekonna ja suguvõsa asjadele. Pahimal juhul võib ette tulla lahutus, koduvargus. Ebameeldivused saab kindlaks määrata märgi järgi, kus IC asub. Kui ta asub veemärgis, siis võib kodus toimuda veeuputus, tulemärgis – tulekahju. Varjutus on nagu kodu proovilepanek. Raskematel juhtudel võib keegi lähedastest ära surra või esile kutsuda isiku enda surma. Sest neljas maja on elu lõpu määraja.

Viies maja.
Varjutus selles majas võib tuua abordi, enneaegse sünni, ebameeldivusi lastega, kaotuse mängudes ja panustes. Hukatuslikult võivad peegelduda juhuslikud kontaktid tervisele.

Kuues maja.
Parimal juhul fataalne sõltuvus, allumine, raske töökoormus ametis. Võivad tekkida kroonilised haigused.

Seitsmes maja.
Isik võib sattuda vanglasse, satub terava konflikti olukorda, kaklused vastastega. Peresidemetes peaks mees ja naine vähem omavahel kontaktis olema, kalduvus rohkem omavahel kiruda ja riielda.

Kaheksas maja.
Inimesel võib tekkida fataalne hirm, oht, mingi pataloogiline ootus ohu suhtes.Halvimal juhul võib inimene olla mingi hirmsa ja kohutava sündmuse tunnistajaks. Suureneb oht sattuda musta maagia küüsi. See mõju on eelkõige metafüüsiline, mis ei väljendu füüsilises plaanis, sest kaheksas maja ei ole nurgamaja, seepärast on varjutuse mõju vähema toimega.

Üheksas maja
Varjutus väljendub nõrgemalt kui kaheksanda maja puhul. Sageli on see ideoloogiline pettumus õpetuses, kauge reisi läbikukkumine, pika reisi ärajäämine. Esile võivad kerkida kauged vaenlased, kannatada ja lõhutud saavad olema mitmed elutee eesmärgid. Inimene võib sattuda valeideoloogia haardesse.

Kümnes maja
Võimalik on krahh, kukkumine kõrgemalt. Võib kaotada kõik saavutatu, totaalne kaotus. Võimatu pole suur krahh ja läbikukkumine. Poliitikutele varjutus nende kümnendas majas võib osutada poliitlilisele krahhile. Parimal juhul pannakse isik proovile, karastumine ja üksindus, sest 10 maja signifikaatoriks (maja tõeline valitseja) on Saturn. Harva on inimesel läbikukkumine tööl.

Üheteistkümnes maja
Kõik plaanid teostuvad täpselt “vastupidiselt”. Ilmsiks tuleb inimese tõeline väärtus, kes on sõber ja kes vaenlane.

Kaheteistkümnes maja
Inimene vanglasse ei satu, kuid ilmneda võivad psüühilised häired, hirmud, nigel ja alanduslik seisund. Kõik, mis oli saladus, võib avalikuks saada. Vangla elatakse läbi sisemise metafüüsilisel tasandil. Inimesel võib tekkida tunne, et ta on hale, tühine isik, väga passiivne ükskõik millise probleemi ees. Liialdab ohtude olemasoludega elus. Varjutusi langevates majades pole vaja süvendada, sest nad on nõrgad. Kuid kui nad satuvad olema nurgamajade läheduses, siis võib inimene ka vangi sattuda.

Võtame mõnede näidete lähemal tutvustamisel ühe naise ja ühe mehe ning toome ära seeria varjutusi nende elus.Näited on võetud samast töövihikust, kust ka eelnev kirjutis pärit on.

Varjutused majades, näited
Oletame, et päikesevarjutus sattus naise 4 majja. See tähendab, et poole aasta jooksul (alates varjutuse momendist kuni järgmise päikesevarjutuseni) teeb selle naise rahutuks minevikus toimunud sündmused, mis on seotud tema elukohaga või kerkivad esile tema peresisesed probleemid. Võimalik, et need mõjutavad selle naise edasist elukäiku. Samuti võib kõne alla tulla remont kodus, pikem lahusolek lähedastega või konfliktid perekonnas.

Teine näide.
Päikesevarjutus toimus mehe 6 majas( mõlema näite puhul on jutt 25.12.2000 toimunud päikesevarjutuse mõjudest). Võib oletada, et aasta algul toimuvad tema elus sündmused, mis seotud tööga, ta kannab endas “rasket töökoormust”. Võimalik, et antud perioodil ta tunneb end olevat sõltuv kellesti-millestki. Tähelepanu alla tuleks rohkem võtta tervis, kas ei ole külge hakanud mõni krooniline haigus.

Näide varjutuse aspektist planeedile.
Viimane varjutus sattus naise nataalse Veenuse peale (4 maja).See tähendab, et naise elus ilmneb armastuse side, armumine, heas mõtte vedamine.Ta võib lihtsalt muutuda veelgi ilusamaks, talle pööratakse rohkem tähelepanu, ta meeldib rohkem paljudele.

Teine näide.
Varjutuse punkt on opositsioonis mehe nataalsele Marsile (6 maja).Elu olukorrad nõuavad mehelt tegusaid ja otsusekindlaid otsuseid. Kuid see võib teda ärritada, segada, loob konflikte. Tema katse olla “tõeline mees” leiab vastupanu või ta ise on vähe sihikindel.

Siin peab ära märkima, et varjutuse sisu informatsioon majas on iseseisev ja töötab paralleelselt või siis võib siduda maja valkonna ja planeedi printsiibi, mille peal varjutus toimus.
Jätkates sama naise kaardi põhjal järgmise varjutuse (21.06.2001) toimest, leiame et see varjutus toimus tema 10 majas ühenduse valge Kuug ning Lõunasõlme peal ja opositsioonis Veenusele. Võib öelda, et antud juhul see naine võib kaotada enamuse oma saavutustest, kaardile on pandud tema saatus (varjutus 10 majas). Paremal juhul (aga ka see on võimalik, sest varjutus toimus valge Kuu peal) teda ähvardab üksindus ja vastupidamise katsumus.Opositsioon Veenusele ei ole negatiivne ja harva annab raskuis, sest Veenust loetakse vanade allikate järgi “väikeseks õnneks”. See vastasseis võib võimendada valikut pere ja karjääri vahel (4 ja 10 maja telg). Võimalik, et saadakse tagasi mõni vana võlg(Lõunasõlm koos valge Kuuga) või realiseerub mõni eelmine omandatud elukutse (10 maja). Kui kõik see kokku summeerida, siis võib pakkuda, et selle varjutuse mõju loob huvi suurte plaanide tegemiseks, proffesionaalse aktiivsuse tõusu. Võimalik, et viib tähelepanu fookuse sotsiaalsele tegevusele ja aitab elus vastu pidada raskustele, ületada takistusi ja saavutada oma eesmärke, kuid mitte ilma kahjudeta. Siin peaks ette hoitama liigse kirglikuse vastu oma uute plaanide loomisel ja teostamisel.

Järgmine Kuuvarjutus toimus 5.07.2001. 29 Kaljukitses. Varjutuse punkt sattus naise 5 majja Pars Fortuna peale. Viimase päikesevarjutuse resultaadi ja kriisi tulemusena proffesionaalses tegevuses võib nüüd ilmneda ere, võimalik et rõõmus sündmus, mis seotud kas lapsega või võimalik uus armusuhe kallimaga või edu loomingulises sfääris.

Mehe jaoks see kuuvarjutus toimus tema Marsi peal 12 majas. Võib oletada, et võivad ilmnevad psüühilised haigused, hirmud, ametialane madalseis. Kõik salajas hoitud saab ilmsiks. Varjutus Marsi peal utsitab tagant aktiivsematele tegudele ületamaks raskusi.Võib pakkuda, et tänu aktiivsele tegutsemisele miski salajane saab toodud valguse kätte ja see võib tekitada hirme ning alanduse tunnet.Võimalik, et saabub mõni uus informatsioon või uudis, mis seotud noorte inimestega. See sunnib meest teadvustama oma hirmude põhjusi, alateadlikku agressiivsust ja aktiivsemalt ületama oma kalduvust haiguslike psüühiliste seisude ületamist. Nende pakutud mõjude tulemusi saab näha natuke hiljem, kui toimub kuuvarjutus 13.39 Kaljukitses 7 majas, seega partnerluse sfääris.


Kuidas aru saada ja mõista varjutuste toimet elus. Vaatame alljärgnevalt varjutused sodiaagi märkides (materjal on võetud raamatust “Draakon, Päikeseõgija”.Seal kõike sisaldavat ei saa võtta meie ajal sõna sõnalt. Aga toon ta siiski ära, et oleks ülevaade, kuidas vanadel aegadel suhtuti ja seletati varjutuste toimet.


JÄÄR
Esimene dekaad: Sõjad, rahutused, kihutustöö ja üleskutse mässamiseks, lahkhelid. Armeede liikumine, ilmastikul kalduvus orkaanideks.
Teine dekaad: kellegi riigipea või kuninga ebaedu või vangistus, oht tema elule. Puuvilja puude hukkumine ja kõige rohelise taimestiku hukk.
Kolmas dekaad: mure ja lein, kellegi tähtsa naisisiku surm, suursõraliste hukk

SÕNN
Esimene dekaad: ebaedu kaubanduses ja äris ja paha saak põldudelt.
Teine dekaad: kutsub esile ohte rändajal ja kerjusel, samuti oht naistele, kes sünnitavad
Kolmas dekaad: kutsub esile katku ja näljahäda

KAKSIKUD
Esimene dekaad: vaidlused ja lahkhelid vaimulikus ning religiooses ringkonnas; samuti inimkonna seaduste vihkamine ja põlgamine
Teine dekaad: kutsub esile piraatluse, vargused ja mõrvamised.
Kolmad dekaad: kellegi kuninga surm ja suured rahutused riigis

VÄHK
Esimene dekaad: õhk on ärevil ja kutsub esile suuri muutusi
Teine dekaad: kuivavad jõed ja kraavid, naistel kutsub esile ebapüsivust ja isemeelsust ning kangekaelsust
Kolmas dekaad: Mässumeelsusele õhutamine, katk ja palju haigusi

LÕVI
Esimene dekaad: näitab kellegi tuntud printsi surma ja viljasaagi vähesust
Teine dekaad: suured korralagedused, rahutused; mured riigipeal, printsil, suurtel ja võimsatel või kuningal
Kolmas dekaad: pühade kohtade rüvetamine, linnade piiramine ja paljaksröövimine

NEITSI
Esimene dekaad: näitab suurte ebaõnnestumistele riigis ja kellegi kuninga surma
Teine dekaad: nälg, katk ja ässitamine mässule
Kolmas dekaad: suured rahutused, hädad; kunstnike, poeetide ja nende, kes elavad oma peaga mõeldes vangi sattumise võimalus

KAALUD
Esimene dekaad: rikub õhku, kutsub esile katku, vilja puudujääk
Teine dekaad: kuulutab ette surma suurtele kuningatele, mässumeelsuse ässitamine, nälg
Kolmas dekaad: hädad ja õnnetused üllastele,õilsameelsetele ning heatahtlikele ja pahatahtlikus nende aule ning väärikusele

SKORPION
Esimene dekaad: kutsub esile sõjad, korralagedusi, reeturlust, vangistamise
Teine dekaad: häda kellelegi rahuarmastavale kuningale
Kolmas dekaad: areenile ülmub türann, kuninga tegevusetus ja laiskus, viha tema vastu

AMBUR
Esimene dekaad: suured erimeelsused inimeste vahel
Teine dekaad: karilooma ja kaamlite hukkumine
Kolmas dekaad: erinevad haigused

KALJUKITS
Esimene dekaad: suurte meestel palju hädasid, kellegi kuninga ümberkolimine, heatahtlike inimeste ja tavainimeste ülestõus
Teine dekaad: kutsub esile sõjalisi kaotusi, sõjameeste vastuhakk ohvitseridele
Kolmas dekaad: kutsub esile kellegi kuninga aktiivse tegevuse ja näljahäda

VEEVALAJA
Esimene dekaad: kutsub esile üleüldise mure ja leina
Teine dekaad: üldised röövimised ühiskonnas, vargused, vägistamised, maavärinad, nälg
Kolmas dekaad: kariloomade ja lambakarja hukk

KALAD
Esimene dekaad: kuivendab jõed ja teeb inimestest tühjaks mereäärsed kaldad
Teine dekaad: kutsub esile mitme tuntud ja väljapaistva suurmehe surma, kalade hukkumise
Kolmas dekaad: ässitamine mässule, julmus ja sõldatite ebainimlikus

Sünged need vanaaja prognoosid ja arvamused. Vaatame, kas Kuuvarjutuste prognoosid on sama tumedad ja koledad, kui oli päikesevarjutuse omad. Lõik on võetud samast raamatust.

JÄÄR
Esimene dekaad: kollapalavikud, süütamised, metsapõlemised, õhu kuivus
Teine dekaad: katk,
Kolmas dekaad: kutsub esile enneaegse sünnituse, rahutused ja ohud naistele

SÕNN
Esimene dekaad: sõraliste loomade haigused ja hukk,
Teine dekaad: kellegi kuninganna surm, ikaldused
Kolmas dekaad: peamine effekt väljendub roomajate massilises väljasuremises ning hukus

KAKSIKUD:
Esimene dekaad: oht kodule ja langemine röövlite saagiks
Teine dekaad: kutsub esile sõjaväe ootamatu ümberasumise
Kolmas dekaad: ennustab kellegi tuntud isiku surma

VÄHK
Esimene dekaad: õhutab ja puhub lõkkele sõja
Teine dekaad: kibedad väljapressimised, tekivad väljakannatamatud võlad
Kolmas dekaad: ennustab naisterahva surma, ootamatu kukkumine ja vaesus

LÕVI
Esimene dekaad: ennustab kellegi kuninga abitust või tuntud isiku surma
Teine dekaad: kuninga rändamine, reisimine; olukordade muutus
Kolmas dekaad: ärritab inimesi ja sõjaväge uutele mässu katsetele ja ülestõusudele

NEITSI
Esimene dekaad: ennustab kellegi kuninga abitust või haigust, erinevad mässud ja tülid inimste vahel
Teine dekaad: ennustab ohtu nõuandjatele, kirjanikele ja samalaadse tegevusega inimestele
Kolmas dekaad: ennustab inimkonnale omaseid haiguste suurenemist

KAALUD: provotseerib hirmsaid torme ja rahet
Teine dekaad: on hukatuslik kõikidele
Kolmas dekaad: surmaoht tuntud ja tunnustatud isikutele

SKORPION
Esimene dekaad: ennustab hirmsate äikese tormide tekkimist ja võimalik ka et maavärinaid
Teine dekaad: kuivus põldudel ja aedades, õhk on nakatatud katku ja palavikuga
Kolmas dekaad: kutsub esile suuri ja tugevaid haiguspuhanguid: rahatülid, röövimised

AMBUR
Esimene dekaad: ennustab röövimiste ja varastamise hoogustumist
Teine dekaad: kutsub esile kabjaliste ja muulade hukkumist
Kolmas dekaad: kutsub esile katku puhkemise ja palju hädasid inimeste seas

KALJUKITS
Esimene dekaad: kutsub esile vandenõu tekkimise inimeste vahel, kellegi väljapaistava isiku taganutmine ja leinamine
Teine dekaad: kutsub esile sagedased pahameeletormid inimeste seas, rünnakud sõjaväe vastu, röövimised ja vangistused
Kolmas dekaad: ennustab kellegi kuninga surma, samuti mässule ässitamine

VEEVALAJA
Esimene dekaad: näitab kellegi kuninga haigust
Teine dekaad: rikutud saab põlluseeme ja taimed
Kolmas dekaad: kutsub esile kõikide asjade muutusi

KALAD
Esimene dekaad: toob kurbust ja leina usutegelastele ning religiooni majadele
Teine dekaad: ennustab kuulsa ja tuntud isiku surma
Kolmas dekaad: ähvardab röövimiste, erinevate kallaletungimistega nii maal kui merel

Kui kõike seda nüüd lugedas tõe päehe võtta, siis tekib küsimus. Kuidas me siin maapeal veel üldse eksisteerime, kui enamus varjutuse mõjudest on surm, katk, näljahäda, ikaldused, jne. Aga selline oli siis kunagi varjutuste mõjude arusaam ja kardeti seda kõige hullemat.

Kommentaare ei ole: