laupäev, 10. aprill 2021

Kopli kalmistu lugu

 

Kivid Russalka promenaadil

Artikli materjal pärineb Eesti Päevaleht Tallinn 10.juuni 2004.numbrist. Autor ajaloolane Robert Nerman.

Selle artikli koostamisel nägin kaartide järgi, et surma ja taassündi sümboliseeriv Pluuto on kalmistu esimese matuse aja Pluutol. Siit siis ka sündis alateadlik põhjus sellest kalmistust kirjutada .

Põhja – Tallinn. 1770.aastal tekkis Tallinnas vajadus rajada uusi kalmistuid, sest järjest kasvav linn oli jõudnud pea kõikide seni tegutsenud kalmistute ümbrusesse. Uute kalmistute rajamist kiirendas Katariina II korraldus, mille järgi keelati matmine kirikutesse ning uusi kalmistuid tuli rajada vähemalt 100 sülla ehk 213 meetri kaugusele linnamajadest.

Pärast seda korraldust rajas Toomkiriku kogudus uue kalmistu Mõigule, vene kogudused rajasid uue kalmistu Juhkentali. Selle lähedusse rajati 18.sajandil veel katoliku ehk, nagu rahvasuus nimetati, poola kalmistu, samuti juudi ja muhamediusuliste kalmistud. Pühavaimu kogudusele jäi alles Kalamaja kalmistu.


 

Esimene matus 16.oktoober 1774.a.

Niguliste ja Oleviste kiriku kogudusele eraldati praeguses Maleva tänava alguses asunud Kopli mõisa juurest kalurikülla suunduva tee äärde 2-3 hektari suurune maatükk. Esialgne kalmistu maa paiknes ümbruskonnast veidi kõrgemal. Kalmistu ümbruses olid liigniisked alad, kus kasvasid lepad ja kased. Kopli kalmistu õnnistas 30.septembril 1774.a.sisse superintendent Gotthard Johann Jäger. Sama aasta 16.oktoobril toimus esimene matus.

Koplile kõlaliselt lähedane on asteroid Koppel, õnnistuse ajal tegi Veevalajast opositsiooni Marsile. Esimese matuse ajal Kopal ühenduses Päikesega. Kalmistu likvideerimise otsuses olid Koppel ja Kopal koos Jäära lõpus.

Niguliste kirik on pühitsetud kaupmeeste ja meresõitjate pühakule Nicolausele. Kõlaliselt nimele Nikolaus on mitmeid asteroide. Esimese matuse kaardis vast asteroid Nichols sobiks üldisesse pilti, teeb ühenduse Marsiga. Veel sobitub Nicole, mi ühenduses Päikese endaga Kaaludes. Ka asteroid Nikolaev`il on oma osa, ühendus Estoniaga Kaljukitses.

Oleviste kirik on nimetatud Norra kuningas Olav II Haraldssoni järgi, kes juhtis Norra ristiusutamist 11.sajandil ning suri 1030.aastal selle käigus. Katoliku kirik kuulutas Olav II Halaldssoni seejärel pühakuks (Püha Olav).

Olevistele kõlaliselt vastab ja sobitub Ola, mis Neitsis ühenduses Kuu põhjasõlmega. Asteroid Olathe ühenduses Musta Kuuga Vähis . Asteroid Olea Kalades ühenduses Lutheraga Nendel asteroididl siis oma roll täita ja taevane muster luua kalmistu tekkimisele.


 

Kalmistu sisseõnnistuse kaardis väärib tähelepanu Kuu ühendus Marsiga Lõvis. Asteroid Estonia ühendus Churchiga (kirik) Amburis. Luthera ühendus Kuu lõunasõlmega Kalades. Gravesi ühendus Karmaga Asteroid Graves sümboliseerib nii hauamonumenti, hauda, mälestussammast, hauakivi Õnnistuse aega iseloomustab suur maamärkide trigoon.

Esimese matuse kaardis suur maamärkide trigoon on alles. Amburis kolmikühendus – Graves, Church ja Estonia.Tehes esimese matuse kaardi võiks sinna paigutada asteroidid, mida siinsel kaardil pole, ei mahu ära, teeb ülevaate kole kirjuks. Nendeks võiks olla Compassion(kaastunne) ja Clematis (elulõng) Mõlemite vahel on ühendus Skorpion/Ambur piiril. Toon ära ka teised surma, matuse ja selle teemaga seotud taevakehade seosed.


 

Moira 0.28 Lõvi konj. Rip 29. Vähk/Lõvi piiril

Requim 14. Neitis konj. Kuu põhjasõlm

Lacrimosa 18.Ambur konj. Karma

Hylonome 22. Kaljukits konj. Pluuto

Memoria 4. Kaalud konj. Veenus ja Saturn

Anubis 20.Neitsis konj. Neptuun + Lucifer

Memnon 14.Veevalaja konj. Atropos

Nichols 10. Lõvis konj. Marss

Nicole 21.  Kaaludes konj. Päike

Nikolaev 0.14 Kaljukitses konj. Estonia  + Church

Memnon/Atropos on ka opositsioonis Marsiga Lõvis

1774.aastal koostas arhitekt Johann Schultz kabelite asendiplaani, mis markeeris kalmistu esialgseid piire. Hiljem laienes kabelirivi lõuna, seejärel ida ja veidi ka lääne suunas. Ainuke kalmistule suunduv värav asus põhjapoolsel küljel, praeguse Kopli tee ääres. Sellest väravast suundus läbi kalmistu põhja-lõunasuunaline peatee. Peateest lääne poole asus Niguliste ja ida poole Oleviste koguduse kalmistu.

Otsisin ülesse ka Tallinna kaardi. Neid on erinevaid ja erinevad ka daatumid. Üks, mis on kasutusel on Lübecki linnaõiguse andmine Tallinnale dateeritud 15.mai 1248.a. Kaardis asteroid Linda (meie jaoks Lindanis) 15. Sõnnis. Kalmistu esimene matuse Jupiter-Tallinn ühendus samas märgi dekaadis.Matuse Must Kuu teeb ühenduse linna Marsiga Vähis. Asteroid Graves teeb ühenduse linna Kuu põhjasõlmega Amburis.

1833.aastal otsustati laiendada kalmistut nii ida kui ka lääne suunas. Uus kalmistu osa õnnistati sisse 1842. Laiendusi tehti veel 1868. ja 1869.aastal, mil Kopli kalmistu omandas lõpliku suuruse.

Vabadussõja ajal paiknesid Koplis Vene Looderamee laatsaretid ning 1919.aasta lõpus 1920.aasta kevadeni levis seal plekiline soetõbi, millesse suri palju seal viibinud valgekaartlasi.

Kalmistu paistis silma kabelirohkusega

Kalmistul oli suur väärtus arhitektuuriajaloo seisukohast. Siin asus üle 30 kabeli, millest vanim, parun Tiesenhauseni oma, ehitati 1777.aastal. Põhiline ehitustegevus oli 19.sajandi esimesel poolel. Kopli baroksetele ja varaklassitsiklike kabelitele oli iseloomulik arhitektuursete detailide (kapiteelid fassaadil, kunstipärased sepisuksed ja vaasid) rohkus. Kopli kalmistu oli kabelite rohkuse poolest rikkalikum nekropol Tallinnas ja kogu Eestis. Tõenäoliselt kavandas osa kabelistest arhitekt Johann Schultz

Lisaks kabelitele oli kalmistule püstitatud rohkesti väärtuslikke monumente.Nii stiililt kui ka teostuselt olid nad Euroopa tasemel. Märkimisväärne osa siinsetest hauamonumentidest valmistati C.Kopijowski kivitööstuses, mis asus Koplis ja alustas tegevust juba 1820.aastatel.

Kopli kalmistu kujunes aja jooksul ka liigirikkaks pargiks, kus istutatud puude ja põõsaste vahel kasvas ka põlistammesid. Kahe vanema tamme ümbermõõt oli 1930.aastatel 412 ja 358 cm. 1930.aastate lõpuni oli Kopli kalmistu hästi hooldatud piirkond, kus viibis sageli palju rahvast, vaatlemas vanu kabeleid ja ilusaid haua monumente.

Esimene ilmalik matus toimus 28.mail 1933.a. kui maeti enesetapu teinud kommunist. Marsil ühendus Churchiga Neitsis. Päikesel ühendus Merkuuri, Estonia ja Karmaga Kaksikutes.Pluutol ühendus Lutheraga Vähis. Saturnil täpne ühendus Clematisega Veevalajas. 


 

Olukord muutus kardinaalselt nõukogude ajal. Juba 1940.aastal tõusis päevakorrale Kopli kalmistu likvideerimine. 1.juulil 1941 otsustas Tallinna TSN Täitevkomitee sulgeda Kopli ja Kalamaja kalmistu. Asteroid Russia täpselt esimese matmise Pluutol. Saturnil ühendus Karmaga Sõnnis. Gravs opositsioonis Lilithiga Skorpionis.

Sõja tõttu lükkus kalmistu lammutamine edasi. Pärast sõda polnud Kopli kalmistu likvideerimisest otsesõnu juttu, kuid võimud vaatasid läbi sõrmede ning seega ka soosisid kalmistul vandaalitsemist. 1950.aastal tõusis uuesti päevakorrale Kopli kalmistu likvideerimine. Algul püüdsid aateliselt meelestatud ametnikud säilitada pargiks muudetud kalmistul mitmeid monumente, millel oli ajalooline või kultuurilooline või kunstiline väärtus. Kommunistliku partei liini pidi see kava nurjati. Formaalselt oli kalmistu täieliku hävitamise aluseks tolleaegse Kalinini Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe subjektiivne seisukoht.

Tollel ajal sealkandis elanud inimeste jutu järgi võib üheks kalmistu hävitamise ajaks võtta 1951 ja järgnevaid aastaid. Otsus kalmistu likvideerida tehti 16.jaanuaril 1951.a. Saturnil ühendus Karmaga Kaaludes. Graves 3.kraadi Amburis Merkuuril (otsus paberil) opositsioon Uraaniga (hävitamine) Saturnil ühendus Lutheraga Neitsis.Graves ühenduses Churchiga Amburis, usu, maailmavaate, laia silmaringi, ja filosoofiliste veendumuste märgis Otsuse aegne Neptuun tegi ühenduse esimese matuse aja Päikesele. Sel jaanuarikuu kuupäeval oli Neptuunil täpne sekstiil Pluutoga, orb 20 min. Ajastu ja põlvkondlik seis.

Järgmise paari aasta jooksul alustati kalmistu pargiks ümberkujundamisega, mille käigus hävitati kõik, mis väärtuslik. Kõik metallist detailid, sealhulgas ka kunstiline sepis, määrati vanarauaks, kivist monumente veeti suurel hulgal Russalka piirkonda pinnatäiteks ning rannamüüri ehitamiseks. Pargi rajamisel ignoreeriti enamasti vana teedevõrku, kalmistule ehitati suurem tantsuplats ning hiljem ka õllepaviljon.

Kopli kalmistusele on maetud

Charles Leroux, ilmakuulus ameerika aeronaut, langevarjur, kes hukkus 24.septembril 1889.aastal oma 239. langevarju hüppel Tallinna lahes. Luciferil ühendus Jupiteriga Amburis. Graves opositsioonis Uraaniga Kaaludes.

Pirita tee ääres on tema auks püstitatud mälestusmärk. Avati 12.septembril 1989.Graves 24. Sõnnis opositsioonis Lilithiga, kvadratuuris Kuu sõlmedega.

Eduard Bornhöhe (1862-1923).kirjanik, ümber maetud Metsakalmistule Ta oli üks kolmest, kes Metsakalmistule ümber maeti. Teised kaks olid Netty Pinna ja Konstantin Türnpuu.Kuna pole teada päeva mil maeti siis tuleb leppida surmapäevaga (17.11.1923). Kirjanik suri kui Veenus oli ühenduses Luciferiga Amburis. Graves Kaksikutes oli opositsioonis Churchiga.

Netty Pinna (1883-1937) näitlejanna, ümber maetud Metsakalmistule. Suri 28.aprill 1937.a  Veenusel ühendus Lutheraga Jääras.Lilithil ühendus Marsiga Amburis ja Graves Kalades teeb täpse kvadratuuri Chironi ja Churchiga Kaksikutes.

Konstantin Türnpuu (1865-1927),helilooja, koorijuht, ümber maetud Metsakalmistule.Suri 16.aprill 1927.a. Lilith ja Lucifer koos Lõvis. Graves 12.Sõnnis, see langeb kokku esimese matuse Jupiteriga.

Artur Korjus (1870-1936) Eesti sõjaväelane (kolonel) lauljatar Militza Korjuse isa. Suri 22.märts 1936.a. Veenusel ühendus Lutheriga Kalades. Graves Skorpionis.

 

Lisainfona, Kopli kalmistu lugu siin: https://et.wikipedia.org/wiki/Kopli_kalmistu

Kommentaare ei ole: