esmaspäev, 9. jaanuar 2017

2017 - 2Saturn
Millistes mustrites planeedid sel aastal siis osalevad. Millele viitavad ja oma liikumisega ja aspektidega mõjutavad aegruumi tervikut.
Saturn on sel aastal jätkuvalt Amburis. Aktuaalseteks küsimusteks oleks maailmavaatelised suunad, religioon, ideoloogia, väliskontaktid, haridusalane süsteem, maailmapilt tervikuna. Võimalik, et riigistruktuurid survestavad religiooseid ühendusi. Keelu alla lähevad mõned sektid, usurühmitused, mis propageerivad vägivalda. Ei saa välistada, et küpseb suurem ideoloogiline kriis mitte ainult religiooni tasandil vaid ka poliitilisel. Eriti võib see tulla siis, kui Saturn on retrograadses liikumises (6.04. – 25.08) ja siis, kui planeedil on seisaku aeg. 

Saturnil on stabiilsem aeg mai keskel, kui tal on trigoon Uraaniga. Kordub selline tasakaalukas seis novembri algul. Aspekt tasakaalustab ja pehmendab niigi ärevat maailma. Maailm peaks sellel perioodil hea taevaseisu ära kasutama. Taevas annab võimaluse stabiliseerida ja valida rahumeelesem tee kuhjunud probleemide lahtiharutamiseks. Saturni uuesti direktiivseks liikumine peaks andma kerkinud küsimustele ja probleemidele mingisuguse lahenduse. Saturn Amburis võib karmistada sise- ja väljarände reegelid. Tehakse piiranguid ja tõhustatakse piirikontrolli. Rangema kontrolli piiridel tingib käest äraläinud, pea kontrollimatu lõunamaalaste migratsioon Euroopasse. Samuti läheb ülevaatamisel haridusega seotud temaatika. Saturn aeglustab protsesside kulgu. 

Saturni ühendus Musta Kuuga toimub augustis ja oktoobris. See võib pingestada mitmeid neid teemasid, mida eespool sai ära toodud. Sel ajal pole soovitav võtta ette pikki välisreise, lahendada migratsiooniküsimusi, taotleda teaduslikke dipolmeid. On kiusatus rikkuda kehtivaid reegleid. 20.detsembril Saturn siseneb Kaljukitse märki. Avaneb periood, kus areenile ilmuvad uued poliitikud. Ilma hakkavad tegema need, kes sündinud Saturniga Kaljukitses, sündinud 1988-1990.
Septembris formeerub taevas konfiguratsioon „Puri“ ehk „Tuulelohe“, milles osalevad Uraan, Jupiter, Marss ja Saturn. See kujund peaks aitama lahendada ka keerulisemaid probleeme

Tähelepanu võiks pöörata ka sellistele seisudele, mida tavaliselt prognoosides vähe mainitakse ja kasutatakse. Saturnil on veel Amburis liikudes opositsioon Chaosega. Ehk see vastasseis aitab korrastada seda maailmas vohavat segadust. Või siis hoopiski süvendab niigi pingelist aega. Saturni opositsioon Chaosega püüab korda luua, segadused raamistikku panna, korrastada kehtivaid olukordi. Saturn on samal ajal kvadratuuris Chironiga, kvadratuur lajatab äkitselt ja valusalt. Haigestumiste suurenemine on seotud just selle kvadratuuriga. Chaos lisab peataoleku ja kaose tunde. Süvenevad kroonilised haigused. Kvadratuur pärsib ka huumorisoont, naljadest ei saada aru, kergesti tekib solvumisi. Opositsioon on kompromisside valik, kas minnakse järelandmistele ja kokkulepetele või mitte. Amburis asuvad ka sellised kauged väikeplaneedid nagu Ixion, Quaoar ja Varda. Saturni ühendus Quaoariga külvab uue seemne loomingulisse pinnasesse. Tekib uus kunstivool või muusikaline alaliik. Sünnib ehk uus tantsuliik? Ühendus Vardaga, pakuks, et mingi süsteem lõpetab oma eksistentsi, pannaks alus selle lõppemisele. Sünnib uus alagatus. See võib olla ka mõne varasema, juba krooniliseks suurhaiguseks muutunud, haiguse tagasitulek. Saturni ühendus Ixioniga kannab endas puhtalt karmalist varjundit. Ühendus Saturnil nendega kaugete asteroididega käivitab omad protsessid, mille vilju saab näha ja maitsta hulga hiljem. Mida kaugem väikeplaneet, tema ühendused suurte planeetidega algatavad, käivitavad uue protsessi alguse, seda põhjapanevamad on uue tsükli edasised mõjud. Lõhutakse vanad strukruurid ja sünnivad uued. Saturni ühendus Galaktika tsentriga aitab kaasa uue liidri sünnile, esiletulekule. Või senine liider näitab oma tõelist palet.

Jupiter
Jupiter on Kaaludes kuni 10.oktoobrini. Planeet püüab luua maailmas tasakaalu ja õiglust. Konfliksed riigid otsivad probleemidele kompromiss lahendusi. Edu saadab juriste ja dipolmaate. Võetakse vastu mitmeid uusi seadusi või muudetakse olemasolevaid vastavalt aja nõuetele, mis peaks parandama praeguseid aktuaalseid teemasid. Edu saadab ka loomingulisi isikuid, meelelahutusäris olijaid, moekunstiga tegelejaid. Aktiivsemad on mitmed ühendused, seltsid, mittetulundus ühendused jms. Jaanuarist alates kuni märtsini ja oktoobri esimesel poolel on Jupiteril opositsioons Uraaniga. See aspekt suurendab ühiskonnas rahulolematuse esilekerkimist, tahetakse ja nõutakse muutusi. Kehtiv maailmapilt saab olema vastuolus uuendustega. Hetkel võimulolijad ei soovi kaasa minna uude vooludega. Tekib vastuolu traditsioonilise usu, hariduse ja filosoofia vahel. Esile tulevad tühjad lubadused, luuakse utoopilisi plaane, mis ei realiseeru. Jupiteril on kalduvus liialdada ja ahvatleda, seda pea igas valdkonnas. Jagab nii head kui halba. Ühiskonna optimism ja enesekindlus langeb. Vananenud arusaamad on visad taganema. Aasta sees on Jupiteril ka kvadratuur Pluutoga. Jupiteril on seos skandaalidega, rahadega, avantürismiga. Pluuto on väga suur raha, võim. Kvadratuur nende vahel võib kaasa tuua suuri finantskrahhe, pankrotte, ebaseaduslikke tehinguid, keegi kõrge ametnik kaotab oma reputatsiooni ja kuulsuse. Mõnele neist võib asi lõppeda täieliku krahhiga. Teravamalt on asi päevakorral märtsi lõpus, aprilli algul ja augusti algul. Siis on omavahelised aspektid täpsed. 

Viimati oli Jupiteril opositsioon Uraaniga 2003 aasta augusti lõpus. Siis Jupiter asus Neitsis ja vastavalt Uraan Kalades. Sellele järgnes majanduslik buum, mis lõppes 2008 krahhiga. Märtsi lõpus on Jupiteril kvadratuur Pluutoga, pole just parim aeg poliitilisele elule, seadusandlusele. Kordub seis augusti algul. Septembri lõpus Jupiteril opositsioon Uraaniga, vead kergelt tulema, suurem oht igasuguste avariide tekkimisele. Detsembri algul Jupiteril trigoon Neptuuniga, soosib nii loomingu arengut aga oht on liialdustega kaasa minemine.

Ka Jupiter teeb mitu ühendust kaugete väikeplaneetidega. Nendeks on Haumea ja Typhon. Haumea on puhas dünaamika. Ühendus Jupiteriga, mis võiks kaasneda. Ehk seotus tuumaenergeetikaga. Avatakse mõni seni pikalt ehitusjärgus olev tuumajaam. Või siis negatiivsel puhul suurem jama nende jaamadega. Lisaks tuleb Jupiteril opositsiooni Uraaniga kõrval vastasseis ka Erisega. Opositsioon Erisega võib kaasa tuua äkilise tüli, tüliõun puhutakse suuremaks kui asi tegelikult on. 

10.oktoobril Jupiter siseneb Skorpionisse. Planeet hakkab osalema stereotüüpide lõhkumisega. Detsembris on Jupiteril T- kvadratuur Kuusõlmedega, see aeg võib kaasa tuua ühiskonna väärtuste globaalseid ümberhindamisi. Jupiter Skorpionis suurendab huvi maagia ja  esoteerika vastu. Hoogustuvad kinnisvara alased tehingud. Võimalik, et kinnisvara hinnad hüppavad lakke. Vältima peaks eneseimetlemist ja hoiduma liialdustest. Mitte ehtima end võõraste sulgedega. Upsakus ajab upakile. Majandus peaks edenema, kui just kardinaalset negatiivset muutust pole toimunud.

järgneb...

Kommentaare ei ole: