neljapäev, 17. oktoober 2013

Kaasaegne maailm 3

Läbi sajandite on juured, kuuluvus, esivanemad  ja enesemääratlus kuulunud normaalse ja enesekindla indiviidi varustusse. Kokkukuuluvus teatud maa, rahva ja ajaloolise mäluga on andnud tugevust vastu pidada ajaloo karmides tuultes.
 Nende väärtuste nimel on ennast ohverdanud ja kartmatult surma läinud miljonid sõjamehed maailma ajaloo vältel.
Inimene ei saa olla täisväärtuslik ilma kuuluvustundeta, moraali ja eetikata
Miski peab olema inimeste jaoks püha ja hoidmist väärt.
Juurtetu inimene hulbib nagu puuleheke lainetes, teadmata,kes ta on, miks ta siin on,  mis on tema elu  eesmärk ja kelleks ta tahab saada ja kes olla.
Kuni tänaseni on asjad just niimoodi toiminud, kuid.....
paratamatule muutumisele ja arengule ei saa keegi kätt ette panna!

MEIE  KAASAEG  on murrangute ja väga suurte muutuste aeg, mis kulgevad erakordselt kiiresti ja me keegi ei tea täpselt, milliste tulemusteni välja jõutakse.
Karta on, et ka maailmavalitsemise püüdlustega inimgrupp ülirikkaid ja võimukaid (illuminaadid, salaühingud), ei kujuta  täpselt ette, millised arengud on tulevikus võimalikud.
Milline hakkab välja nägema lähituleviku maailm ja kuhu ta hiljem  välja jõuab.  

Maailmavalitsejatel on oma plaanid, mis kätkevad järjest vähenevat inimkonda ja järjest suurenevat kontrollituse astet, mida hakkab teostama terroristlik-orjanduslik maailmakord  käputäie väljavalitud ülikute juhtimisel (sellekohast materjali on internetis hulgaliselt). 
Plaanid plaanideks, tegelikkusel on oma kulg, mida ükski rahavõim ei painuta.
Ainuke asi, mida inimkond suudab teha, on suurejooneliselt organiseeritud, sadade miljonite aastate jooksul kujunenud targa ja vastastikku  kooskõlalise looduse loomingu rikkumine
Kuidas asjad tegelikkuses kujunevad, näitab aeg. 

Looduse seadused on igikehtivad ja ülimuslikud kogu nähtavas ja nähtamatus maailmas.  Igale jõule on vastandumas sama suur või suurem jõud. Kui ühesuunaline jõud on liiga suureks saanud, hakkab see iseennast hävitama ja muutub iseenda vastandiks (Jin-Jang igavene printsiip).
 Pendel ei jää kunagi ühte asendisse pidama ja maailm ei muutu kunagi stabiilseks, mitte kunagi! 
Kõik on muutumises ja liikumises, see on kogu eksistentsi põhiline seadus, mis kehtib kogu Universumis.
                                                            ****

Võimalikke arenguid on mitmeid.
Järjest täiustuv tehniline progress ja bioloogilise elusaine sümbioos tehniliste lahendustega  , tehisorganid, katseklaasi organid,  jpm   loovad täiesti uued seninähtamatud võimalused  inimorganismi  võimekuse ja vastupidavuse suurendamisele, eluea pikendamisele määramatusesse ja täiesti uute väärtushinnangute ja kooseksisteerimise süsteemde kujunemisele, mis võivad olla  täelikuks vastandiks kogu inimkonna senisele tarkusele ja väärtushinnangutele.
Me peame selleks valmistuma ja leppima sellega et maailm muutub juba üsna kiiresti.
Meie kolleegideks võivad saada küborgid  ja robotid,  meis kehas võivad töötada tehisorganid,  meie järglased võivad areneda kloonidena anumate toitelahustes,  meiel liik võib muutuda kesksooliseks paljunedes kloonimise abil....  jne. jne.

Meie tsivilisatsioon võib areneda enneolematutesse kõrgustesse,  lahendada aegruumi saladused ja õppida liikuma universumi avarustes läbi ’ussiaukude’ või sisenedes kõrgematesse mõõtmetesse (matemaatiliselt on tõestatud   9 dimensiooni olemasolu kosmilises plaanis ( S.Hawking).
Ega meelehärmiks eriti  palju võimalusi alles ei jää ja kõik eelpool kirjeldatud  kaotused, mis me inimolenditena oleme läbinud aastatuhandete muutuste tuules, saavad uued  dimensioonid ja tiivad, mis lennutavad meid kütkestavate  teadmiste, seninägemata imeliste kogemuste ja saavutuste maailma, mis oma rikkalikkuselt ületab kõik inimlike ettekujutuste ja fantaasiate piirid......

Üks põhilisemaid tarkusi, mis olid juba vanadel aegadel au sees ja mis jäävad alles ka tuleviku sofistilises maailmas püsima, on  looduse poolt ette  antud  muutustega leppimine, kohanemine, kaasaminemine ja võimaluste piires  nende suunamine meile sobivamas suunas.
Looduse austamist  ja kõrgemat tarkust väljendab sõdimise lõpetamine loodusseadustega, mis nähtava maailma struktuuri ja arengutesse sisse kirjutatud.
Meid võivad ees oodata fantastilised avastused ja avarad horisondid, ennenägematud võimalused arenemiseks....

Kusagile, mingissemõstilisse füüsikalisesse  kangasse on kodeeritud tulevased  paratamatud muutused ja säilivad eelmised olemise mustrid. 
Lõpmatud protsessid,  mille loovaid ja käivitavad jõude inimkond ei ole veel tundma õppinud, jääb üle vaid neid järgida.
Kõigel on põhjus, mitte miski ei juhtu ’niisama’!
Edasi vaid! Edasi loodusseadustega käsikäes uutesse kõrgustesse ja uutesse olemise dimensioonidesse!

Aitähh lugemast ja kui tekkis mõtteid, siis saab siin blogis ka kommenteerida.

Sirjelind

Kommentaare ei ole: