reede, 8. veebruar 2013

Eesti aastal 2013 - 4

Varjutused sel aastal. Olulne on vaadata kuhu varjutused riigi kaartides langevad.

Kuuvarjutus 5.46 sco - 25. aprill

Päikesevarjutus 19.31 tau - 10. mai

Kuuvarjutus 4.08 sag - 25. mai

Kuuvarjutus 25.45 ari - 18. oktoober

Päikesevarjutus 11.16 sco - 3. november

EW kaardis on esimene varjutus III majas, otseselt ei lange ei planeedile ega ole ka täpseid aspekte radixi planeetidega. Varjutus ise pole kergete killast, Kuu ühenduses Saturniga ja vastas on Päike ühenduses Marsiga. Ühest küljest siis yin energia võimendus ja teisalt yang energia. See võib teravdada erinevate ühiskondlike grupeeringute meeleolu ja loob pingeid nende vahel. III maja valdkond tuleb esiplaanile.

Teine varjutus toimub IX majas ja ka pole täpseid aspekte.Rõngasvarjutus on seotud kollektiivse karmaga ja rohkem puudutab elanikkonda kui üksikindiviidi. Varjutus materiaalses Sõnni märgis Lõunasõlmel, võib prognoosida, et maailma majanduslik ja finantsseis ei ela just kõige paremaid aegu. Olukord nähtavasti veelgi teravneb ja läheb hullemaks. IX maja on kollektiivne meelestatus, massirahutused, püüd vabadusele ja sõltumatusele.On kvadratuur Kuuga, kuivõrd nüüd see oma mõju näitab, saab näha.

Kolmas varjutus toimub III majas ja vastas on Jupiter. Eelkõige puudutab see religiooni, moraali, kõlbelisust ja maailmavaadet. Meil seotud siis naabrite, omavalitsuse asjadega, valdade ühendamine, piiriküsimused, haridusreformid. Meie maaelu pidevalt hääbub, rahavaarv väheneb ja kogu elu maal kiratseb. Kui midagi ette ei võeta, siis jääb küll maaelu täitsa soiku. Maaelu hääbumine on ka üldise globaliseerumise tulemus, kuid päris ikka nii ei saa, et maa tühi ja kõik linnas. Kes seda linnrahvast siis toidab?

Kolmas varjutus teeb trigooni riigi Neptuunile XI majja, mis on seotud parlamendi, ühingute, seltside, ilmselt ka parteidega, ja on kvadratuuris riigi Päikesega. Samaaegselt on Neptuun väga täpselt riigi Päikesel!

Neljas varjutus toimub VIII majas ja kaasab riigi Vesta (kodukolde jumalanna), jällegi kodumaised siseasjad.Kuuvarjutus lõpetab selle teema. Nähtavasti on selleks ajaks valdade reform läbi viidud. Oluline meile veel sellepoolest, et kohe järgmisel päeval on valimised.Varjutuse kraad teeb trigooni riigi Kuule, orb küll pea neli kraadi aga mingi mõju võiks ikka olla.

Viies varjutus toimub III majas ja lähim aspekt on kvadratuur Veenusega. Skorpionis toimuv varjutus hoiatab järjekordselt ettevaatlikusele, sest koos on peale Päikese-Kuu ja Põhjasõlme veel Merkuur ja Saturn.See võimanedb märgi jõudu oluliselt. Aitab kaasa vaimsele kasvule ja uuendustele, teisest küljest teravdab kriminaalset olukorda. Sel ajal pole mõtet reisida, ellu viia uusi projekte, teha ärilisi läbirääkimisi. Vältida massiüritusi. Kellele ei meeldi riskid, see hoidku end vagusi.

Viiest varjutusest kolm toimuvad III majas, seega on see valdkond enam löögi alla ja muutused tulevad just nendes majade asjades. Võimalik, et ka vastasmaja valdkond ei jää kõrvale muutustest.

Riigilt ootaks ühte paljude muutuste kõrval ka seda, et kõik kaaluka sisuga seadustekstid kirjutatakse lihtsas, selges ja arusaadavas keeles. Et ei oleks kahtepidi mõistmist ja iga lihtinimene saaks ka aru, mida seadus ütleb.

Kommentaare ei ole: