kolmapäev, 19. september 2012

Valge Kuu ehk Selena

Musta Kuu kohta on astroloogias räägitud ja kirjutatud üsna palju.Üsna palju materjali leiab internetist, on mitmesugust kirjandust, nii eesti- kui inglise keelset.
Valge Kuu ehk siis Selena`st on palju vähem räägitud-kirjutatud. Materjali tema kohta on ka internetis vähem leida. Ja vähem on teda ka uuritud.

Mis siis on Valge Kuu? Ta on fiktiivne punkt Kuu orbiidi lähim punkt Maale nagu seda on ka Must Kuu ehk Lilith, mis on Kuu orbiidi kaugeim punkt Maast. Füüsilisest seisukohast on need energeetilise süsteemi Kuu-Maa äärmised punktid, poolused. Seega me omame süsteemi Kuu-Maa ühtset energeetilist välja, mis on paigutatud kahte erinevasse voolusesse. Need ilmnevad järgmiselt:
  1. Kuu-Maa seosed mõjutavad kõige varasemat olemuse kujunemise ja arengu staadiumit (viljastamist).
  2. Määratlevad tulevase isiksuse algese psühhofüüsilise struktuuri.
  3. Näitavad algseid elutingimusi: sünnikoha, vanemad, rahvuse jne.
  1. Näitavad algseid alateadlike kirgi, mis oma sügavuse ja teadvustamatuse jõuga mõjutavad meie varjatud motiive ja valikuid ning lõppkokkuvõttes meie saatust.
    Siin peetakse silmas kõige sügavamaid ja teadvustamatuid algseid seoseid ja arusaamasid suhetest keskkonna, looduse ja inimestega. Need algsed sidemed on väga tähtsad kuna kujundavad isiksuse loomuse, algse maatriksi.
    Võib öelda, et Kuu mõju sünnimomendil määrab maailmaga astraalsete sidemete kõige püsivama aura. Olles perigees (Selena) saavutab Kuu maksimaalse kiiruse ja läheduse Maale. Seoste sügavus ja intensiivsus on siin maksimumis, kusjuures astraalse ja füüsilise seosed on äärmuslikud. Lülitumist tajub inimene sisemiselt kui iseenese raamidest väljumist, ta viiakse mingisse võimsasse isikusetusse astraalsesse voolusesse ning lahustudes selles tunneb ennast osakesena tervikust ja tunneb valitsevat jõudu enese üle.
Iidsete astroloogiliste õpetuste järgi on Valge- ja Must Kuu kaks fiktiivset planeeti ainasad, mis kõigist planeetidest näitavad inimese moraal-eetilisi probleeme.Klassikaline euroopa kool fiktiivseid planeete kas üldse ei tunnista või siis ainult Must Kuu on programmides olemas.
Neid kahte kasutatakse rohkem psühholoogilises ja karma astroloogias. Kui Must Kuu on inimese isiklike omaduste fookuses, siis Selena on koostöö punkt mingi kõrgema taseme astraalse tervikuga, millega on seotud ja millest toitub. Individuaalsus muutub väärtuseks, inimene tunnetab ennast lahustununa milleski suuremas kui ise on. Seetõttu on Selena lülitumine transiitsete planeetide poolt tunnetatav kui kaitseingli lähedus, abi Õpetajalt, kõrgeim toetus ja õnnistus.

Tugev Selena teeb inimese sõltuvaks mingitest autoriteetidest, kollektiividest ja isiklikest instinktidest, vabastab kahtlustest. Samas Musta Kuu inimesed kõhklevad, seetõttu on nende hulgas palju mässajaid, kahtlaste seltskondade liidreid, anarhiste jne. Nad esitavad sageli ühiskonnale väljakutse. Must Kuu paneb inimese valiku ette. Must Kuu ei ole kurjus ise, ta on selle indikaator, kui eksid milleski, siis tuleb ka maksta. Must Kuu loob ahvatlevaid ja ebameeldivaid olukordi, mille taustal siis inimene peab otsustama kuidas olla ja käituda, mille pole kalduda. Siia sobib Fausti ütlus, mis kõlab umbes nii “soovides kurja loon head”. Tuleks siis mitte oma tegemistes liialdada ja võtta kõike rahulikumalt.

Kõhklused ja tunnete võitlus viivad silmaringi avardumisele ja lubavad omandada tunnete keelt. Seetõttu on Must Kuu tugev näitlejatel, poeetidel, kirjanikel ja kunstnikel. Kuid sama tugev peab neil olema ka Selena, sest kui need mõlemad punktid on tugevad, siis tekib eriline emotsionaalse elu sisemine dünaamika. Selena annab võimaluse tunnetada rahva ja aja pulssi. Must Kuu aga tunnetada oma unikaalsust ja väljavalitust.

Horoskoobi kaardis on palju tähtsaid telgi, AS-DC, MC-IC, sõlmede telg, Vertex ja Antiverteks telg. Osaliselt kasutatakse Fortuuna ja Antifortuuna telge.Samuti Must Kuu ja tema vastaspunkt, millele võiks sümboolselt mingi nime anda.

Selenat tuleks võtta samuti mitte ainult kui ühte punkti sodiaagiringis, vaid kui telge, mille ühes otsas on siis Selena ja teises Nessi (nii nimetavad osa astrolooge seda vastaspunkti). Siin ma toetun vene astroloogia linkidele toetudes, seal loetule. Kuna paremat nimetust pole, siis lepime esialgu sellega. Nimetades Selena vastaspunkti anti-Selenaks, ei kõla see kuigi hästi ja ei väljenda ehk Selena vastasolemust. Jään esialgu siis selle Nessi variandi juurde.

Selena-Nessi telg on seotud sümboolse tsükliga, mille astronoomilist vastet seni pole leitud. Selle teljega on seotud praktikas kontrollimatud arusaamad maailmavaate seadused, usk, mida saab kas vastu võtta või eitada. See on igaühe oma otsustada. Telg Selena-Nessi töötab subjektiivses plaanis ja on sündmustes ainult kui vahendaja. Arvatavasti telg liigub sodiaagis ühtlase voona ja teeb ringi sodiaagis täpselt 7 aastaga. Arv 7 on ühest küljest seotud Saturniga (kui viimane Septeneri planeet) ja teisalt maalt nähtamatu Uraaniga ( 7 aastat - 1/12- dik Uraani tsüklist). Ka elupunkt liigub ja teeb ringi sodiaagis 7 aastaga. Surmapunkt aga ringi 9 aastaga, ehk siis Musta Kuuga sarnaselt.

Kui Jupiter esindab autoriteetsust, andes selge nägemuse teadvuse horisondist. Saturn aitab saavutada maailmavaate struktuurset külge. Neptuun annab sisemise tunde ühinemiseks maailmaga, siis Selena on seotud irratsionaalsusega, mis pole millegagi kinnitatud, allumine tingimusteta “kõrgemale jõule”.

Selena on sisemine veendumus tõest, õiglusest, mida ükski vägi ei saa muuta. Inimene peab Selenat oma teejuhiks, kaitseingliks, kõrgemaks kaitseks. Kuigi selle kinnituseks ei ole ühtegi materiaalset alust. Kuigi Selena on fiktiivne punkt, kuid ta tõesti sageli esindab, on selleks toetuspunktiks. Sest inimene on absoluutselt kindel jõuprintsiipde toimest, mille asukoha näitab ära Selena koht sodiaagis.

Selena vastaspunkt Nessi esitab inimesele väljakutse vältimatu karma vastu ja ehitab oma elu saatuse kiuste omamoodi. Tugev lahendamata Ness on sageli ateistide kaartides jälgitav. Kes tunnetavad, et Jumal on olemas aga ei julge seda endale tunnistada. Võimalik, et ka paadunud skeptikutel. Peaks uurima. Meie peaskeptikul M. Vällikul( ta on oma horoskoobi avalikult esitanud) on Selena 19 Neitsis konjunktsioonis Vestaga II majas. Lähedale jääb Veenus, mis valitseb III ja MC-d. Asteroid Skepticus on temal 22 Lõvis XII majas ühenduses Kuuga. Aga olgu, see ülemäärane skeptimis on tema probleem.

järgneb...

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Olen lugenud, et on Musta kuu-Priapuse telg. Priapus oli Aphrodite ja Dionysose poeg.