teisipäev, 11. september 2012

Borasisi

Tutvustan järjekordset Neptuunitagust väikeplaneeti, mis vajab samuti tähelepanu ja lähemat uurimist.
66652 on tema järjekorra number. Tema seostest Teharonhiawakoga sai ära toodud artiklis “Maisi jumal”. Astronoomias on ta 1999 RZ 253, transneptuun ja liigub Kuiperi vöös ja klassifitseerub kui cubewano.

Avastati 8. sept. 1999. a. tiirlemisperiood on 292,6 aastat, läbimõõt 166 km.
Ta on samuti binaarne planeet, st. on kaaslane kuu – Pabu (pa:bu).

The foundation of Bokononism is that all religion, including Bokononism and all its texts, is formed entirely of lies ; however, if you believe and adhere to these lies, you will at least have peace of mind, and perhaps live a good life. Vundament Bokononism on, et kõik religioon, sh Bokononism ja kõik tema tekstid, moodustub täiesti valesid, kuid kui te usute ja järgima neid valesid, siis vähemalt on meelerahu ja võib-olla elada head elu. (Google tõlge).

Tavaliselt saavad uued avastatud väikeplaneedid omale nimed mütoloogiliste tegelaste järgi. Aga Borasisi nimi on unikaalne, sest selle leiutas kirjanik nimega Kurt Vonnegut. Oma raamatus, „Cat on Cradle“ (1963), Vonnegut viib meid väikesele saarele nimega San Lorenzo, kus mees, kes võttis nime Bokonon, leiutab religiooni alused.Tema järgijaid nimetatakse Bokononistideks ja nad õpetavad oma lastele looma müüti päikese jumalast Borasisist.

Kurt Vonnegutil endal asub Borasisi Jupiteri ja Merkuuri vahel, 3.55 Skorpionis XI majas ja on ühenduses asteroid Fanaticuga. Nimeline asteroid Vonngegut on ühenduses Karmaga samas Skorpioni märgis.Paljuski tema loomingu eripära tuleneb Valge Kuu ehk Selena-Nessi teljest ja selle telje tippude ühendustest väikeplaneetidega. Selenal ühendus Pallasega ning asteroidid Talentiga (Päike jääb ka lähedale) ja Nessi ühendus asteroid Skepticusega.

Kord aastas teeb Päike ühenduse Borasisiga ja kord on ta temaga vastasseisus. Siis tuleks jälgida, kuidas ta on seotud või mitte hetke sündmustega ja selle põhjal saab määrata esialgseid printsiipe. Üht-teist on muidugi teada.

Arvatavad märksõnad oleksid: tunnete ausus, võim, avatud, kiire tegutsemine. Aktiivne osalemine elus ja sellele reageerimine. Inimese vastuolud ja paradoksid.Vaimukus, iroonia, huumor ja inimlikkus, julgus seda näha. Abi neile, kes seda võitluses vajavad. Enda üle naermine.

Negatiivne oleks: diktaatorlik suhtumine võimu, andmete moonutamine, kitsarinnalisus, solipsism (äärmine subjektiivne idealism, tunnustab ainsa reaalsusena iseneda “mina”, individuaalset teadvust ning eitab välismaailma olemasolu). Krooniline depressioon, jäik käitumisviis. Moraaliprintsiipide õõnestamine. Külm ja südametu moraalses plaanis.

Mundaanis: propaganda, lobitöö, poliitilised kohtumised, deklaratsioonid, milles on reeglina hingeline side kosmiliste seadustega. Religioon kui pettekujutlus.

Nende märksõnade järgi on raske konkreetseid näiteid mundaanis ära tuua. Tuleb lihtsalt võtta erinevaid sündmusi ja otsida seoseid. Ühendus või opositsioon veel ei tähenda, et Borasisi otseselt antud asjaga seotud on aga mingisuguse pildi asjast vast ikka annab.

Borasisi on seotud interaktiivse virtuaalse reaalsusega, nagu “maatriks”. ("The Matrix", 1999; "Matrix Reloaded", 2003; "Matrix Revolutions", 2003) või "tigedus" (PS3 "videomängu" Assassin on Creed " 2007).

"A confidence game... is like putting on a play where everyone knows their part. The Inside Man, the Roper, the Shills... Everyone that is, except for the Mark." "Usaldus mäng ... on nagu hakanud mängima, kus igaüks teab oma osa. Inside Man, Roper, Shills ... Kõik, mis on, välja arvatud Mark." (Google tõlge)

Borasisi dünaamilisus võib olla ka aktiveeritud lõbustuspark, nagu filmis "House on Haunted Hill" (1999), "The Haunting" (1999), "Scooby Doo" (1969) või "Truman Show" (1998) ; ja münt, nagu filmis "Confidence" (2002), "Anger Management" (2003) või "The Cider House Rules" (1999) kui pealkiri kutsekvalifikatsiooni esitatud ees Comité of lastekodu. Üks hea koht täpsemalt lugeda tema kohta on astroloog Zane Stein`i materjal tema kodulehel. Googeldades leiab selle kindlasti ülesse.

Kes sündinud 1959-1961, neil on Borasisi seotud Galaktika tsentriga.

Kuidas Borasisi mõjutab inimest? Palju oleneb tema aspektidest lähiplaneetidega, samuti maja positsioonist ja teistest teguritest. Nagu ikka seda tehes teiste transneptuunidega.

Kuna Borasisi on väljamõeldud usk, siis võiks vaadata tema osalust näiteks religiooniga seotud asjades. Vatikani linnriik moodustati 1929. aastal. Borasisi oli siis 13 Skorpionis kuid midagi erilist tema seostes teistega pole. On ainult poolsekstiil asteroid Vaticanaga ja seegi 2.10 orbiga.

Palju põnevam on Fatima juhtumi (1917) kaart, selles on mitmeid sümboolseid ühendusi. Borasisi osa on vähem näha, tema lähedale aga jääb juhtumi asukohale kõlaliselt lähedane Fatme asteroid. Aga näiteks Teharonhiawakol ja Salacial on väga täpne ühendus Skorpionis ja nad on täpses opositsioonis Logosega. Ja jumalat sümboliseeriv Bhagwat on täpses konjunktsioonis Pluutoga ja ühendus on ka Vaticanaga Vähis.

Kui Luther lõi (1517) oma teesid kiriku uksekülge, siis asus Borasisi koos Teharonhiawakoga Kaksikutes. Tegi kvadratuuri Jupiteriga, viimane esindab siin ideoloogiat ja maailmavaadet. Et asi kirikule vastumeelt oli, seda peaks näitama Marsi ja Popelini täpne ühendus Skorpionis, mis täpses opositsioonis Uraaniga.

Väljamõeldud usku võib ka vaadelda kui utoopilist mõtet. No ütleme nii, et Kolumbus läks mereretkele usus, et purjetab otse Indiasse. Tema esimene reis algas augustis 1492. aastal. Siis asus Borasisi 20 Sõnnis ja oli kvadratuuris Päikese-Musta Kuu ühendusega Lõvis. Et uus maailm avastatakse, seda kinnitab taeva poolt Eureka ja Heureka väga täpne omavaheline ühendus koos Valge Kuuga Kaksikutes.

Usk, et aatomienergia rakendamine nii sõjalis kui energia tootmises lahendab kõik probleemid, sellesse sai alguse esimese tuumareaktsiooni läbiviimisel detsembris 1942.a. Borasisi oli opositsioonis Uraaniga, viitab sellele, et ega ei lahenda küll. Uraan on tuumaenergeetika, kuid vastasseis räägib ikkagi selle osalise kasutamise võimalikusest, kuid ei viita, et miski muu energialiik seda ei asendaks.Teharonhiawako ühendus Päike-Merkuuriga ja opositsioon Saturniga sümboliseerib antud ajahetkel toimunut.

Eurovisioon on ka teatud mõttes propaganda. Seda kordineeriv organisatsioon EBU loodi veebruaris 1950. Borasisi oli siis 13 Amburis, täpse aspekti (kvinkunks) tegi Damoclesega Sõnnis. Ära võiks mainida Borasisi opositsiooni asteroid Europaga (orb 4), mis kuidagi ikka haakub teemaga. Propaganda on ka raadio. BBC loodi 1922. aastal, Borasisi oli siis 3 Skorpionis, kuid midagi erilist seostes ei ole.

Borasisil on teatud suhe Uraaniga siis kui tegu sõja või lahinguga. Ja oluline ei ole ka täpne aspekt, piisab sellest, kui nad on vastasmärkides. Näited.

Ristisõjad said alguse 1095. aastal, kui mindi oma usku ja religiooni Lähis-Itta mõõga ja tulega viima. Siis tegi Borasisi trigooni Marsile Lõvis ja Uraanile Jääras. Borasisi Amburis sümboliseerib maailmavaadet ja religiooni. Amburi valitseja Jupiter tegi kvadraatuuri Uraanile. Vaatamata suurele tuletrigoonile ei toonud Ristisõdade algus oodatud edu ja need jätkusid veel läbi mitme sajandi.

Leitud huvitavad seosed, kus Borasisi omab tähtsust ja ka neid sündmusi, kus ta nagu erilist osa ei oma.

Vabamüürlaste looz loodi Inglismaal 1717. aastal. Borasisi oli 3 Kalades ja ühenduses Teharonhiawakoga. Tema osa selles piirdub trigooniga Päikesele. Palju kõnekam on Londoni täpne ühendus Lõunasõlmega Jääras ja Päike-Veenus ühendus Chaose, Pandora ja Varunaga Vähis. Kaudselt siis Borasisi selles osaleb?

USA rahapada asutati 2. apr. 1792.a. Borasisil Kaksikutes täpne trig. asteroid Mony`ga ja Põhjasõlmega Kaaludes.
USA Föderaal reserv loodi 23.dets. 1913. Borasisil konj. asteroid Americaga Kaaludes. Sellega pandi alus suurele pettusele ja lasti ilmapeale kujutlus, et rahandus on valitsuse kontrolli all, ega ei ole küll ega saa olema seni, kuni Reserv valitseb raha üle.
Dollari sünd 22. juun. 1775.a. Borasisil trig. Marsiga Neitsis aga orb on ca 3 kraadi, pole eriti nagu tugevat seost?

Esimest korda kogunes USA Kongress kokku 4. märt. 1789. aastal, Borasisil konj. asteroid Americaga ja Lõunasõlmega Kaksikutes, riigi Päikese märgis.On veel kvad. Marsiga Veevalajas, orb 1.33.
Kuupäev, mis seotud USA dollariga, 22. juun. 1975, Borasisil ühendus Teharonhiawakoga ja oposit. Saturniga Vähis ning täpne kvad. Jupiteriga Jääras.

Trafalgeri merelahing, milles H. Nelson surma saab (21.10.1805), Borasisil Kaksikutes täpne trig. Saturniga Kaaludes. See on põlvkondlik aspekt ja vaevalt nüüd otseselt Nelsoni surmaga seotud. Pigem kirjeldab tolle aja täpset seisu, millega kaasnes ka merelahing.

Jaapan ründab USA-d, tema merebaasi Pearl Harborit 7. dets. 1941.a., Borasisil täpne oposit. Musta Kuuga Kaksikutes.
Iraani pantvangi kriis, kui iraanlased võtsid saatkonnas vangi Ühendriikide diplomaatilise korpuse (4.11.1979), Borasisil oposit. Marsiga Lõvis
Kuuba kriis, kui avastati NL tuumaraketid saarel, Borasisil kvink. Marsiga, orb 1.16.
Seni on mitmetes näidetes peamiselt figureerinud Marss ja nimelised asteroidid. Teisi aspekte Borasisi aga planeetidega ei teinud.

Järgmises näites Borasisi teeb küll aspekte, kuid need on ajastu omad ja otsest seost vast ei ole. Teine maailmasõda algas 1. sept. 1939.a., Borasisi teeb oposit. Uraanile Sõnnis ja sekst. Neptuuni ning Marsiga, kuid need ei ole täpsed ja muid olulisi aspekte ei ole. Samasugune pilt on siis, kui algas Afganistaani sõda. Borasisil ainult trig. Merkuuriga ja muid aspekte ei ole. Sellest üksi on vähe, et midagi kindlamalt arvata sõja puhkemise osast.

Karl Benzi esimene auto nägi ilmavalgust 1886. aastal. Borasisi tegi ühenduse Põhjasõlmega Neitsis, tema osa selle protsessi alguse käivitamisel on suunatud tulevikku. Ja automaailm kestab meil senini ja aina suuremas mahus.

WWW loomisel oli Borasisi opositsioonis Päike-Orcus ühendusega Lõvis. Interneti loomisel tegi ta ühenduse Junoga, suhtlemisvahend kõikidele. Kui loodi naftatootjate riikide ühendus OPEC, siis Borasisi tegi ühenduse Jupiteriga Amburis ja vastasseisu Marsiga. Ka nagu vähe seoseid, et Borasisi tõeline pale välja paistaks.

Atentaat paavst Johannes Paulus II-le, Borasisil on väga väga täpne ühendus Teharonhiawakoga Veevalaja teises kraadis ja trigoon Marsiga.

Iraagi sõda (2003), Borasisil täpne kvadratuur sõlmedega ja ühendus Uraaniga Kalades.Siin on asi kuidagi seotud pettuse ja otsitud põhjusega.

Kõige parem pole ka Päikese ja Borasisi vastasseis Nord Streami käivitamisel septembris 2011. Olematust ohust, mida meres kulgev gaasitorustik võiks endast kujutada, on kahtlane, sest Merkuuril on vastasseis Neptuuniga ja see võib ka tähendada hämamist ja varjatud infot tegeliku trassi ohutusest.

Borasisi vajab pikemat uurimist ja analüüsi, mida ehk tulevikus tehakse.

Kommentaare ei ole: