pühapäev, 8. jaanuar 2012

Venemaa - võim ja tähed 15

Kulikovo lahing


Kulikovo lahingut on ajalooraamatutes kirjeldatud enamasti väga üksikasjalikult ja emotsionaalselt. Samas on lahingu kirjeldusi säilitavad arvukad allikad täis vasturääkivusi, nii et nende põhjal polegi toimunu täpset kulgu võimalik taastada. Üks uuem seletus on selline, et Kulikovi lahing ei toimunud üldse seal, kus seda seni arvatud on. Samanimeline koht olevat olnud praeguse Moskva linna territooriumi piirides. Sellele viitavad asjaolud, et Kulikovi lahingu paigas pole arheoloogiliste kaevamiste käigus leitud tõendeid suurest lahingust. Samuti ei püstitatud lahingu aladele mingeid mälestusmärke ega pühamuid, mida tavaliselt on kogu aeg tehtud. Aga Moskvas on just oletatava uue koha ümbruses mitmeid kirikuid, mis pühendatud lahingu mälestuseks.


Lahing ise toimus 8. septembril 1380. aastal. Moskoviidid saavutasid lahingus otsustava võidu Kuldhordi vägede üle tsaar D. Donskoi juhtimisel. Seal andis ta purustava löögi Kuldhordi musttuhatnik Mamai vägedele, pannes aluse mongoli-tatari võimu lagunemisele ning tugevdades veelgi Moskva juhtivat positsiooni vene vürstkondade hulgas. Võidu tagas Päikese konjunktsioon Merkuuri ja Uraaniga Neitsis, samal kohal oli Rjurikute Kuu-Saturn. Ja selle ühenduse trigoonid Jupiteri ja Pluutoga.


Slaavlaste peajumal Perun oli samuti võidule kaasaaitaja, ühendus Päikese ja tema kaaslastega. Ja Pluuto Sõnnis, seal oli Rjurikute Medvedjev. Lahingu kaardi Pluuto tegi konjunktsiooni Chaosele Sõnnis. Ixion koos asteroid Russia Vähis, tehes sekstiili Pluuto-Chaos ühendusega ja kvadratuuri Varunale Jääras. Marss lähenes Põhjasõlmele Skorpionis. Seos Rjuriku kaardiga – Ixion ja Russia olid üle läinud Päikesest, Moskva Rjuriku Moskva peal, Pluuto Rjuriku Medvedevi peal Sõnnis. Donskoi ajajärku jäi ka Moskva kivilinna ülesehitamine.


Kulikovo lahing on seotud ka Moskva kaardiga. Transiitsete Päike-Merkuur- Uraan ühendus Neitsis tegi trigooni linna Saturnile. Transiitne Saturn aga täpse poolsekstiili linna Merkuurile. Transiitne Jupiter kvadratuuri linna Russiale.


1398.a. algas Neptuun – Pluuto uus tsükkel 3.51 Kaksikutest. Seda kraadi siis tuleks jälgida edasistes sündmustes.
Pärast Donskoi surma 1389. aastal valitses tema poeg Vassili I Dmitrijevitsh, kes suri 1425. aastal. Vassili I jätkas Moskva laiendamist, ühendades Muromi vürstkonna ning põhiosa Suzdali ja Nizni-Novgorodi vürstkonnast, lisaks Volok-Lamski, Bezetski Verhi, Vologda ja Veliki Ustjugi. Pealekauba sõlmis ta Leedu suurvürstiriigiga Kuldhordi – vastase liidu, mis osutus küll ebakindlaks.


Pärast Vassili I surma läks Moskva suurvürsti tiitel tema 10- aastasele pojale Vassili II-le, kes valitses vaheaegadega ajavahemikus 1423 – 1462. 1446. aastal Vassili II vastased võtsid ta vangi, kus ta ka pimedaks tehti, millest hüüdnimi Vassili Pime. Temalt võeti vanne, et ta tunnistab vastase ülemvõimu ning vabastati vanglast. Ent Vassili ei mõelnudki sõna pidada, jätkas võitlust, nüüd juba pimedana, ning saavutas 1450. aastal lõpliku võidu.


Likvideerides enamiku suurvürstkondadest, tugevadas ta Moskva suurvürstiriigi võimu ning sugugi vähemtähtis pole, et 1448. aastal valiti tema käsul Moskva metropoliidiks Rjazani piiskop Iona, mitte Bütsantsi kreeklane, nagu see seni kombeks oli olnud. Sellega kuulutati Vene kirik Bütsantsist sõltumatuks. Pärast Vassili Pimeda surma 1462. aastal tõusis Moskva suurvürsti troonile tema poeg Ivan III Vassiljevitsh, kes pani aluse Vene riiklusele.


Umbes 1350 kujuneb Novgorodis välja ikoonimaali koolkond (-1450). Ida kristlikus traditsioonis olid ikoonid sügavalt austatud seina- ja puutahvlimaalid või mosaiigid, mis kujutavad pühasid sündmusi või inimesi. Kõige detailsemad ja keerukamad tööd pärinevad Konstantinoopolist, mille kunstnikud pidasid ustavalt kinni rangete joonte, mustrite pikkadest traditsioonidest. Kuid 13. ja 14. sajandil kasutati vene ikoonidel, eriti Novgorodis, heledamaid värvitoone; pinnad olid mahedad ja kompositsioon lihtsam.


1352.a. jõuab Must Surm (muhukatk) Venemaale. Arvata võib, et Marss (Kaalud) - Pluuto vastasseisu ajal ja Saturn-Uraan-Põhjasõlme ühendusega Sõnnis. Neptuun liikus Veevalaja teises dekaadis, mida loetakse Venemaa sektoriks ja lähenes Rjuriku aja Neptuunile. Katku on ka Moskva kaardis natuke näha, Neptuunil ühendus Pandoraga.


1392.a. luuakse Hansa Liidu ja Novgorodi vahel kaubandussidemed. 1425. aastal viib võimuvõitlus Moskva vürstiriigi kodusõjani (-1450). 1439.a. Lääne- ja idakirik sõlmivad unioonilepingu, tunnistades kirikupeana paavsti.


Aastal 1480 vabanes Venemaa 250-aastasest mongoli-tatari ikkest ja tekkiv Vene riik tugevnes nii poliitiliselt kui ka majanduslikult. Sisuliselt oli see Pluuto täisringi aeg, mis nüüd oma uut tiiru alustas ja seda Saturniga koosolemisega Kaalude märgi alguses. See ühendus pani aluse uuele nendevahelisele 33-aastasele tsüklile, andes sümboolselt tõuke Vene riigi edasiseks arenguks. Ixion liikus Skorpionis ja aegamisi hakkas formeeruma kvadratuur Varunaga, mis liikus Lõvis. Vabanemine ikkest sai teoks peale Uraan-Neptuun peale viienda tsükli algust (29 Skorpion) Rjuriku ajast lugedes.


Rjuriku progressiivne Jupiter Rjuriku Päikese peal, Päike Rjuriku Erise peal.


Teatavasti eksisteeris Venemaal vanadest aegadest saadik kaks troonipärimise põhimõtet. Esimese puhul pärandus võim vennalt vennale, teise puhul aga isalt pojale. Kumba neist lähenemisviisidest tol ajal eelistati Moskva vürstiriigis, selle kohta pole ajaloolastel ühtset seisukohta. Vassili I (Donskoi vanem poeg) surma ajaks polnud veel välja kujunenud kindlat traditsiooni, sest tavaliselt oli võimupärijaist elus ainult keegi vendadest või poegadest. Nüüd aga pretendeerisid reaalselt troonile kaks sugulast: Vassili I üheksa-aastane poeg Vassili ja viimase onu, 50-aastane Juri Dmitrijevitsh. Vägagi keeruliste mahhinatsioonide ja intriigide abil käis võimuvõitlus käest kätte. Seda lühidalt kirjeldada on pea võimatu kuidas 1430-datel aastatel võimu pärast võideldi.


järgneb...

Kommentaare ei ole: