kolmapäev, 5. november 2008

Heraklese teine tegu - Sõnn

Kreeta Sõnni kinnipüüdmine (Sõnn, 21.aprill – 20.mai)

Müüt
Nõnda kõneles Eesistuja Õpetajale, kelle valgus paistab inimese poegade seas, kes on Jumala Pojad: “Kus on see mees, kes oli võimas jumalate silmis, kes sai neilt kingitused ja sisenes läbi esimese pärani avatud värava, et täita ülesannet?” “Ta puhkab, oo suur Eesistuja, ja mõtleb järele oma ebaõnnestumise üle ning leinab Abderist, otsides lohutust oma hingest.” “See on hea. Just ebaõnnestumise õppetunnid toovad edu, kui osatakse neid õigesti kasutada. Jätkaku ta oma tegusid ja sisenegu Teisest Väravast, ning tagasi tulles andku ta aru oma tööst.” Teine Värav seisis pärani lahti. Valgusest, mis varjas kauguseid, kostis hääl, mis ütles: ”Mine läbi Värava. Jätka oma teekonda, täida ülesanne ja tule tagasi ning kõnele mulle oma teost.”

Üksikuna ja kurvana, puudust tundes kaaslasest ja sügavast murest muljutuna, astus Herakles aeglaselt läbi Värava sammaste vahelt, minnes valguse poole, mis tuleb sealt, kus asub püha sõnn. Silmapiiril sinetas kaunis saar, sõnni asupaik, kuhu varemgi olid läinud seiklejad ja sisenenud tohutusse labürinti, kus nad hullumiseni ekslesid. Nii labürint kui sõnn kuulusid Kreeta kuningas Minosele.
Herakles ületas mere, mis lahutas teda päikeselisest saarest (legend vaikib sellest, kuidas ta seda tegi) ja alustas oma ülesande täitmist. Tal tuli leida sõnn ja toimetada ta Pühapaika, kus elavad ühesilmsed inimesed. Ta jälitas sõnni, juhituna vilkuvast tähest, mis säras sõnni laubal. See valgus näitas talle labürindi pimeduses, kust sõnni võis leida. Ta otsis sõnni üksinda, üksi jälitas ta looma kuni selle peidupaigani; seal vangistas ta sõnni, ronides looma selga. Tema ümber olid seitse Õde, kes näitasid talle teed. Jõudnud valguse kätte, ratsutas ta sõnni seljas üle sädeleva vee sinna maale, kus elasid kolm kükloopi.

Need kolm suurt Jumala poega ootasid Heraklest, jälgides tema lähenemist läbi lainete. Herakles ratsutas sõnni nagu hobuse seljas ning jõudis Õdede laulu saatel kuivale maale. ”Tal on palju jõudu,” ütles Brontes, ja suundus mereranda, et Heraklesega kohtuda. ”Teda juhib valgus,” ütles Steropes, ”ja saagu tema sisemine valgus veel heledamaks.” Ta puhus, ja ennäe – valgusest tõusis leek. ”Ta tuleb hoogsalt,” ütles Arges. ”Ta ratsutab läbi lainete.”
Herakles lähenes, juhtides püha sõnni piki Teed, heites valgust teerajale, mis viis Kreeta saarelt Jumala Templini ühesilmsete maal. Maismaal seisid veepiiril kolm kükloopi ja võtsid otsekohe sõnni enda valdusse. ”Kelle sa tõid?” küsis Brontes, tõkestades Heraklese tee. ”Püha sõnni, oo suursugune.” ”Kes sa niisugune oled? Mis su nimi on?” küsis Steropes. “Ma olen Hera poeg, inimese poeg, kuid siiski ka Jumala Poeg. Mu ülesanne on täidetud. Viige nüüd sõnn Pühapaika, ja ta on surmast pääsenud. Kuningas Minos kavatses ta ohverdada.” ”Kes oli see, kes käskis sind sõnni üles otsida ja päästa?” küsis Arges Pühapaiga poole minnes. ”Tundsin endas vajadust ja otsisin üles Õpetaja. Tema saatis mind Teele, vastavalt Suure Eesistuja käsule. Pärast pikki vaevalisi otsinguid leidsin ma sõnni. Tema püha valguse abil ratsutasin läbi mere siia Pühapaika.” ”Mine rahus, mu poeg. Su ülesanne on täidetud.”

Õpetaja nägi teda lähenemas ja läks Teele talle vastu. Üle vete kostis seitsme Õe laul pühast sõnnist, ja veelgi lähemalt, kõrgest Pühapaigast, kõlas kükloopide laul Jumala Templis. ”Sa tulid tühjade kätega, oo Herakles,” ütles Õpetaja. ”Mu käed on tühjad, sest olen täitnud mulle antud ülesande. Püha sõnn on päästetud ja asub kindlas kohas Kolme Jumala Poja juures. Mis on järgmine ülesanne?” ”Valguses pead sa nägema valgust – mine sellesse valgusse valgust otsima. Säragu sinu valgus heledamalt. Sõnn on Pühapaigas.”

Ja Herakles heitis murule ning puhkas oma teost. Mõne aja pärast pöördus tema poole Õpetaja, kes ütles: ”Sinu teine töö on tehtud, ja ülesanne polnud raske. Sellest ülesandest pead sa õppima tasakaalukust. Vaja on jõudu raskete ülesannete täitmiseks, aga ka tahtmist teha seda, mis ei nõuagi erilist pingutust. Need on kaks õppetundi. Nüüd aga tõuse üles ja leia tee maale, mis asub kolmanda Värava taga. Otsi üles kuldõunad ja too nad siia.”
Tiibetlane (Djwhal Khul)


Tähtkujud on taevas olevad tähtkujud ning tähemärgid on kokkuleppeline süsteem. Tähtkujude planeedid kiirgavad energiat (nagu inimesedki minivormis). Tähemärkides kõneldakse energiast, mis tuleb läbi päikese vastavasse märki.

Pärast Abderise surma hoolib Herakles rohkem oma kehast. Ebaõnnestumised on kingitused, sest need õpetavad meid vigu nägema ja aitavad vältida vanade vigade kordamist.
Enne teist pühitsust ründavad inimest vanad harjumused ja ebaõnnestumiste valu annab jõudu edasi liikuda. Inimene läheneb subjektiivsele ning TEENIMINE viib ristile. Vaid hirmunud sõnnid keelduvad õppimast.

Et vabastada Valge Sõnn, kes on labürindi vangistuses, tuleb siseneda illusioonide labürinti. Suuresti tugevdab/valgustab inimest enne uinumist tehtud kokkuvõte oma läbitud päevast. See on raport vaimule. Inimese püsiaatomitel on mälu, mis õpetab eristama tõelist ebatõelisest.

LABÜRINT: 1) kas juhib/jätab inimese ummikusse/vangistusse; või
2) juhib inimese oma hinge mõismisele, välja labürindist.
Herakles on pooleldi jumal, pooleldi inimene. Illusioonides inimene tunneb suurt igatsust kõige maise järele.

Just Sõnni märgis on võimalik leida kõrge aatelisus. Herakles läheb aatelisust otsima. Esmalt suundub ta lõunasse (alumised chakrad) tutvuma oma madalama/loomaliku loomusega. Kreeta on saar täis päikesekulda, see on vihje illusioonide kullale. Sõnn põgeneb Heraklese eest kuni jõuab oma asemele, aga ei mainita, kus ase asub.

Sõnn on valge. Kui taevaseid energiaid kasutatakse õigesti, siis avaneb kolmas silm ja avastatakse, et maailm on valgus.
Herakles saab sõnni kätte ja ratsutab tema turjal ning Plejaadid laulavad taamal. Plejaadid on deva-/inglikuningriigi valitsejad.

Vesi ja lained on astraaltasandi sümbolid. Lained, mis õõtsuvad üles-alla on rõõmu- ja murelained.
Kükloobid ehk ükssilmad on vaimu esindajad. Ükssilm s.o. kolmas silm. Valge Sõnn viiakse Jumala Templisse, kus valitseb Ainulisus.

Antahkarana ehk Vikerkaaresild on tee ehk sild, mis ühendab madalamat mõistust arukuse ehk taibuga/kõrgema vaimsusega. Sellist silda ehitab iga jünger ise vaimsest/mentaalsest ainest.
Kui jünger asub vaimusilda ehitama, siis see on ülalt nähtav ja talle tullakse vastu – kolm kükloopi ootavad kaldal Heraklese tulekut.

Brontes – mentaaltasandi valgus
Steropes – Buddhi tasandi valgus
Arges- kiirus (7 penikoorma saapad) abstraktne meel.

Esmalt peab inimene kinni püüdma oma hinge, et hingega koos saavutada Kolmainsus.
Ühesilmsete Linn = Meistrite Linn = Shambala = Hierarhia. Kui oled teel sinna, siis tullakse poolele teele vastu. Ka isa jookseb kadunud pojale vastu! (Lk. 15. 11-32)

Sõnn tuleb päästa elule, et Minos ei ohverdaks teda valedele motiividele. Minose labürindi härg sööb neitsisid (7). See on vihje kaosele tundemaailmas. Herakles suutis sõnni päästa, sest tal OLI SOOV seda teha.

7 õde on õnnelikud, samuti 3 kükloopi; 7+3=10=1.
See on ka III Reegel, kus kõrb väljendab isiksuse vaevasid ja veed astraaltasandit, mis tulevad jätta selja taha, et jõuda jumaliku tuleni, kus vabad käed ei haara enam endale vaid suundutakse ristile, et teisi teenida. Siis näeb inimene Hierarhia valgust, kõrget vaimuvalgust.
Taroti kaartides vastab see tegu V-le kaardile: The Hierophant.

Kõik Orioni tähtkuju tähed on väga kirkad. Siinsed õpetajad on Buddha ja Kristus. Hing on see, kes vabastab inimese pimedusest. Kui inimene astub valguse voolu, siis vool aitab teda (pimedus neelab). Iga inimene valib ise, kas pühitsuse tee, või rändab tagasi ainesse.
Veenus juhib hinge puhtusesse, puhastab tundemaailma. Vaid ärganud hing oskab liikuda labürindis.

Teo tähendus
Vaatamata sellele, et Heraklesel algul üht-teist ebaõnnestus, oli ta ometi alguse teinud. Tema vaimne töö oli alanud kooskõlas Universumi seadustega.
Loomingulise plaani kujunemisel järgneb mõtteimpulsile iha. Sellele teadvusseisundile, mida nimetame mentaalseks, järgneb tundlikkuse seisund. Teise teo teema ongi ihade maailm ja iha viljakus. Tegemist on ühe huvitavama teoga, mis pealegi on esitatud kõige üksikasjalikumalt. Mõned kirjeldused katsetest, mida Herkules pidi läbima, on visandlikud ja üldjoonelised, seevastu kirjeldatakse katseid Sõnnis, Kaksikutes, Skorpionis ja Kalades tunduvalt pikemalt. Ilmselt seetõttu, et nad on üsna dramaatilised ja nõuavad katsealuselt mitmekülgset pingutust.

Sõnnis toimuva teo võtmeks on Külgetõmbe Seaduse õige mõistmine. Tegemist on seadusega, millele allub see magnetiline jõud ja see seostatus, mis loob vorme, mille kaudu tegutseb Jumal või hing. Just see seadus loob tasakaalu, mis avaldub vormi püsivuses oma eksisteerimistsükli vältel, ja mis väljendab vastastikust suhet vormi moodustaja ning vormi enese vahel; kahe pooluse – positiivse ja negatiivse – vahel; vaimu ja mateeria vahel; Mina ja mitte-Mina vahel; meheliku ja naiseliku vahel; niisiis vastandite vahel.

Neli sümboolset sõna
Avastame, et kõne all oleva katse peateemaks on seks. On olemas neli sõna, mis oma olemuselt on mõistelised ja sümboolsed. Need sõnad on Jumal, Seks, Seadus ja Patt. Inglise keeles on nad kõik kolmetähelised (God, Sex, Law, Sin). Neisse sõnadesse on kätketud kõik olemasolev.
Jumal, kõikide vormide kogusumma, kõikide teadvusolekute kogusumma ja energiat andev Elu.
Seks on see elu tegelikkuses, mis haarab nii vaimu kui mateeria, luues koosmängu objektiivse ja subjektiivse, eksoteerilise ja esoteerilise vahel. Seks on iha, külgetõmme, instinktiivne loomisvajadus, hinge tõmme enese poole, pürgimine jumalikkusse, mehelikkuse tung naiselikkuse järele, hinge võrgutamine mateeria poolt. Kõik need iseloomustused väljendavad Seksi mingit külge mitmesugustes suhetes. Seadus on Jumala mõttest motiveeritud vastus vormile; käitumisreeglid, mis on paika pandud vastandite igavese ja ajatu koosmängu poolt – seda on inimkond tajunud kui vääramatuid loodusseadusi, Jumala tahte väljendust ja selle tahte mõju vormile ja selle tunnustamisele inimese poolt. Patt märgib ühe kõrvaltähenduse järgi ”see, kes on see”, st üksiku mässu üldise vastu, isiksuse vastandumist vormile, isekuse vastandumist üldistele huvidele.

Selline on Universumi lugu nende nelja sõna kaudu. Jumal kui Tervik; Seks, selle Terviku osade omavaheline külgetõmme; Seadus, Terviku käitumine; ja Patt, üksiku mäss Terviku vastu.
jätkub...

Kommentaare ei ole: