kolmapäev, 26. september 2007

Arstikutse ja asteroidid


Kas taevas soosib valitud eriala? - HYGIEA * ASCLEPIUS * AESCULAPIA.

Elukutse valik on teadagi raske küsimus, eriti noorpõlves, kus ahvatlusi, tahtmisi ja võimalusi on mitmeid. Kas minna õppima prestiiset eriala, mis aga ei pruugi hiljem anda ei hingele ega vaimule mitte midagi, ehk ainult suuremat palka. Või omandada eriala südamekutse järgi, mis algul ei pruugi kohe meeldida. Kuid hiljem saab valitud kutsest eluülesande lahutamatu osa. Need, kes omal ajal valisid vajaliku ja olulise arstikutse eriala, võivad pöörduda tähtede poole ja veenduda, et taevane soosing igati aitas kaasa selle eriala omandamiseks.

Kolm otseselt meditsiiniga väga lähedalt seotud asteroidi on oma printsiibilt hästi piiritletud ja esindavad eriti selgelt taevaseid mõjusid peamiselt Hippokratese vande andnud inimestel aga mitte ainult!
Marsi ja Jupiteri vahel tiirlev asteroid Hugiea on oma läbimõõdult neljandal kohal, peale Cerest, Pallast ja Vestat. Tema diameetriks on 430 km. Kannab järjekorranumbrit 10 ja avastati 12.04.1849. aastal. Tiirlemisperioodiks on 5,555. aastat.
Hygiea kannab oma printsiibilt edasi Cerese omadusi, alludes talle oma mõtteprintsiibilt. Hygiea omab palju kitsamat printsiipi kui Ceres ja seostub ainult Neitsi märgi arheotüübiga.
Asteroidi Hygiea mõju alla kuulub siis hoolitsemine oma tervise eest, keha hügieen, tähelepanelikkus lastega tegelemisel, kriitiline mõistus, hoolikas ning püüdlik töötamine ning leiutatamise anne. Just need omadused, mida astroloogias seostatakse eelkõige Neitsi märgiga.

Antiikmütoloogias oli Hygiea (kreeka k. tervis) kreeka tervise-ja ravimise jumala Asclepiuse tütar. Askleipust samastati ravimisega ning seostati mitmete Põhja-Kreekas asuvate paikadega. Tema sümbolid olid sau ja madu, mis tähistasid võimu ja elu uuenemist. Seda nimetati ka Asclepiuse vitsaks. Seos ravimisega tuleneb mao võimest ajada nahka, mis teeb temast uuenemise ja taassünni võrdkuju. Ascleipus oli ravitsemises koguni niivõrd vilunud, et Zeus pidi ta piksenoolega tapma, kui ta oli julgenud inimese uuesti ellu äratada. Kuid Apolloni soovi kohaselt asetati ravitsemisjumal tähtede sekka Ophiucose ehk Maokandjana. Tema õpetajaks oli ravitsemise alal kentaur Chiron. Ise oli Ascleipus ennustusjumal Apolloni ja järvnümfi Koronise poeg. Taevas on ta numbri 4581 all, avastati 31.03.1989. ja tema tiirlemisperiood on 1,033 aastat.
Tema tütar oli siis vana-kreeka tervise- ja keharavijumalanna, kellest sai oma isa järgija.
Hästi sarnase kõla ja kirjaviisiga Asclepiusega on arsti kutse ja meditsiinilise teeninduse sümboolikas asteroid Aesculapia (1027).

Need inimesed, kelledel on tugevasti aktsentreeritud Hygiea, näevad oma kohta maailmas neis sfäärides, kus nad saavad end hästi realiseerida ja eelpool loetletud omadusi töösse rakendades. Mõningad näited selle kohta.

Inglismaa kuninganna Victoria oli oma ajastu sümbol - tagasihoidlikkus, väljapeetus, puritaanilk toretsemine. Kuid kuninganna horoskoobis me ei leia ühtegi planeeti Neitsis. Horoskoobis (24.05.1819, 4:15 LMT, London) on tõusul Päike ja Kuu, seejuures Hygiea asub otse Päikese südames (orb 0.13min.) Ceres aga on põletatud Päikese poolt, seisab otse Kuu kõrval:
Hygiea – 1.54 Kaksikutes
Päike – 2.07 Kaksikutes
Kuu – 3.41 Kaksikutes
Ceres – 5.43 Kaksikutes
Acendent – 5.58 Kaksikutes
Teine arstikutset sümboliseeriv Aesculapia oli temal konjunktsioonis Varunaga Skorpionis.

Nüüd aga hoopis vastupidine näide:
Hugh Hefner, ajakirja Playboy asutaja, oma horoskoobis ( 9.04.1926, 22:20 GMT, Chicago) omab Pluuto ja Hygiea konjunktsiooni 10-das majas. Veel on tal Asclepiuse konjunktsioon Uraani ja Varunaga Kalades. Kuidas kommenteerida ühendust Pluuto-Hygiea - tervis ja kirg üheskoos? Ehk vast nii, et leidlikus ja ülihoolikas, punktipealsus seksuaalsuse teema arengus. Või siis nii – nagu mängu masside füsiloloogilistel instinktidel. On kuidas on aga MC asend Kaksikutes seletab, miks Hefneril õnnestus teha karjääri nendel teemadel läbi ajakirja.

Kuulsal filminäitlejal Dustin Hoffmanil, kes on tuntud oma suure andumuse ja töökusega rollide kehastamisel, on horoskoobis Päikese ja Hygiea konjunktsioon Lõvis. Teinegi konjunktsioon on tal meditsiini asteroidiga – Asclepiusel ühendus Marsi ja musta Kuuga Skorpioni-Amburi piirimail. Huvitav on veel see, et Hoffman sai oma filmi Kramer Krameri vastu Oscari. Siit leiame omapärase kokkulangevuse. Filmi rezisööril Robert Bentonil on samuti Päikese Hygiea ühendus.
Filmis Vihmamees, kus ta mängis autistist peategelast, sai ta samuti Oscari. Selles filmis oli peategelasel Aspergeri sündroom, mis on autismi erivorm. Võimalik, et oma sünnikaardi Hygiea ja Asclepiuse eeldustega, õnnestus tal see roll väga veenvalt ja tõetruult ära mängida.
Huvitav oleks uurida neid filminäitlejaid, kes mängivad igasugustes kiirabi ja haiglate seriaalides. Millised suhtenäitajad neil on kolme meditsiini asteroidiga. Aga see oleks juba eraldi teema uurimuseks.

Veel üks filmirezisöör, kes on tuntud oma iga filmi tegemisel olema väga põhjalik, peensusteni välja tooma detaile ning nüansse, on Quintin Tarantino. Ka temal on Päikese konjunktsioon Hygieaga Jääras. Oma eriilmeliste filmide mõtteimpulisi saab ta Veenuse konjunktsioonist Discoveryga Veevalajas.

Täpset ühendust Päikese ja Hygieaga omavad veel:

Aleksandr I, vene imperaator
Eduard II, Eduard V, Henry VIII - inglise kuningad
Juri Andropov, kauaaegne NSVL KGB juht
Benjamin Netanjahu, israeli poliitik
Josif Haific, kinorezisöör
Marlon Brando, Ingrid Bergman, Anastassia Vertinskaja, Lisa Minelli, Tobias Moretti, Rene Zellweger, Vanessa Paradise – näitlejad
Mozart, Paganini, heliloojad
Suzan Vega, laulja
Aleksei II, Moskva ja kogu Venemaa patriarh
Andrei Tupolev, vene lennukonstruktor
Carl Sagan, USA astronoom

Järgnevalt aga vaatame, kuidas on Hygiea, Asclepius ja Aesculapia seotud meditsiinivallas eestimaa inimestel. Meditsiini seostan eelkõige Neitsi – Kalad märkide teljega – Merkuur - Neptuuniga, mis annab patsiendi tunnetuse. Kirurgidel ja spordiarstidel tuleks jälgida Marssi. Terapeudid käivad Jäära alla. Peaarst aga seostub Saturniga. Meditsiiniadministraatori alad sobivad eelkõige Kaalude märgiga – Veenus. Psühhoanalüütikud Kuu ja Neptuuniga. Samuti on oluline Chiron ja Ceres. Kuna paljud meditsiinis tegutsevad isikud on ühtlasi ka teadlased, siis ei saa vaatamata jätta Saturni, Uraani ja avastustele kaasaaitajat Discoveryt. Käteosavuse annab Merkuur. Muidugi on veel mitmeid teisi näitajaid.
Peamine rõhk näidetes on asetatud aga kolmele ülalpool nimetatud meditsiiniga seotud taevakividele. Chironi ja Cerese printsiibid on märksa laiemad kui ainult meditsiin.

F.R.Faehlmann, kes oli eesti eepose mõtte algatajaid, oli kutselt nii kirjanik kui arst. Temal oli Hygiea konjunktsioon Varunaga Kaaludes, millele teeb Päike ja Veenus kvadratuuri ning konjunktsioon on vastasseisus Marsiga. Neptuunil sekstiil Ceresega. Et ta oli omal ajal tuntud, selles pole kahtlust. Ta rajas Tartu ülikoolis teed kardioloogiale, töötas arstina, oli ülikooli eesti keele lektor ning luges õppeülesandetäitjana farmakoloogia- ja retseptuurikursust. Siin ongi Hygiea ja Varuna ühendus ühelt poolt ja Päike-Veenus abiks elukutse teostamisel.

F.R. Kreutzwald, kelle suurim teene oli rahvuseepose “Kalevipoeg” ja romantilises vaimus töödeldud “Eestirahva Ennemustesed jutud” kirjutamine, oli lisaks kirjanikule ka arst ning koduõpetaja.Temal oli Päikese konjunktsioon Chironiga Kaljukitses,mis kvadratuuris Saturniga, Hygieal trigoon Marsiga. Oma suure tuntuse eestimaal võlgneb vast Estonia opositsioonile Varunaga.

Möödunud sajandi algupoole sündinud arstiteadlasel Viktor Särgaval oli Päikese konjunktsioon Hygieaga Kalades ja Neptuunil opositsioon Discoveryga. Ceresel konjunktsioon Kuu tõususõlmega Amburis, mis kvadratuur Chironiga. Marsil opositsioon Chironiga. Merkuuril sekstiil Aesculapiaga.

Tulevane arstiteadlane Veinart Põkk omas kaardis Hygiea konjunktsiooni Pluutoga Kaksikutes,mis trigoonis Ceresega. Veenusel konjunktsioon Asclepiusega Vähis. Chironil sekstiil Aesculapiaga. Teadlasena oli oluline Chironi sekstiil Discoveryga.

Füsioloog Olaf Imelik, temal Päikese konjunktsioon Estoniaga ja Ascleipusega Kalades, mis opositsioonis Kuu tõususõlmega. Aesculapial kvadratuur Pluutoga. Chironil trigoon Neptuuniga, Hygieal kvadratuur Jupiteriga ja trigoon Saturniga.

Elmar Karu, psühhiaater. Aesculapial konjunktsioon Marsiga Neitsi-Kaalude piiril, mis trigoonis Merkuuriga. Hygiea sekstiil Asclepiuse ja Discoveryga. Ceresel sekstiil Veenuse-Pluuto ühendusega.

Spordiarst Toomas Karu omab oma kosmogrammis Marsi ja Hygiea opositsiooni, Ascleipus on kvadratuuris Chaosega. Neptuunil konjunktsioon Cerese ja musta Kuuga, mis trigoonis Hygieaga. Asclepius kvadratuuris Merkuuriga ja trigoonis Varunaga. Varunal on kvadratuur veel Aesculapiaga.

Toomase vennal Laur Karul oli Päikese ja Jupiteri konjunktsioon Hygieaga Vähis ja Neptuunil konjunktsioon Ascleipusega Neitsis. Ceresel täpne konjunktsioon Neptuuni ja musta Kuu konj.-ga Neitsis. Päikesel kvadratuur Chironiga.

Psühholoog Maie Kreegipuul on Merkuuri konj. Ascleipusega Kaaludes, mis opositsioonis Varunaga. Hygieal konjunktsioon Chironi ja Ceresega Amburis, mis sekstiilis Neptuuniga Kaaludes. Veel on tal Aesculapial konjunktsioon Jupiteriga Kalades. Discoveryl täpne poolsekstiil Pluutoga.

Spordiarstil Kaido Meiternil Hygiea konj. Estoniaga Veevalajas, Ascleipusel konj. musta Kuuga ja Marsil trigoon Ascleipusega. Niisiis on tegevad mitmed näitajad, mis on olnud soodustavaks eelduseks elukutse valikul saada spordiarstiks.

Arstiteadlasel Bela Adojaanil on Hygiea konjunktsioon Ascleipusega Neitsis ja see ühendus on trigoonis Marsiga. Veenusel konjunktsioon Ceresega Skorpionis, Chironil täpne opositsioon Jupiteriga. Aesculapia on Päikesega sekstiilis.

Sotsiaalpsühhologil Peeter Vihalemmal on Päikesel konjunktsioon Chironiga Neitsis, sekstiilid Hygieaga ja Aesculapiaga. Asclepiusel sekstiil Jupiteri ja trigoon Saturniga. Ceresel konjunktsioon Merkuuri ja Jupiteriga Neitsis. Asclepius ja Aesculapia on omavahel kvadratuuris.

Stomotoloog Edvitar Leibur – Ascleipiuse täpne konj. musta Kuuga Amburis, Hygiea konjunktsioon Discoveriga Lõvis ja Cerese oposit. Discoveryga. Aesculapial sekstiil Neptuuniga. Samal päeval ja aastal sündis ka arstiteadlane Eevi Maiste.

Olaf Millert, psühholoog, kellel Päikese konj. Discoveryga Neitsis, Asclepiusel konj. Kuu tõususõlmega ka Neitsis. Neptuunil samuti konj. Hygieaga Lõvis.

Biokeemik ja spordifüsioloog Paavo Kõrge. Temal Hygiea konjunktsioon Päikese ja Veenusega Neitsis, Marsil ja Uraanil konj. Discoveryga Kaksikutes. Ceresel konjunktsioon Saturniga Kaksikutes. Aesculapial opositsioon Marsiga.

Atko-Meeme Viru, spordifüsioloog. Hygieal trigoonid Chironi ja Saturniga, sekstiil Veenusega, kvadratuur Aesculapiaga. Chironil väga täpne trigoon Saturniga ja sekstiil Veenusega. Aesculapial väga täpne trigoon Varunaga.

Farmakoloogil Alma Tomingal oli Hygieal konjunktsioon Saturniga Amburis, mis opositsioonis Neptuuniga. Vastasseisus on ka Asclepius ja Aesculapia. Chironil kvadratuur Päikese ja Veenuse konj.-ga Neitsis.

Kirurg Shalva Gulordava, Hygieal konj. Neptuuniga Lõvis, kvadratuur Asclepiusega. Saturnil konj. Discoveryga Neitsis. Asclepiusel samuti konjunktsioon Aesculapiaga Skorpionis, mis kvadratuuris siis Hygiea-Neptuuniga. Discoveryl konjunktsioon Päikese ja Saturniga, mis opositsioonis Varunaga. Võimsad ühendused igatahes!
järgneb……

Kommentaare ei ole: