kolmapäev, 21. detsember 2022

2023

 

Uus aasta 2023

Ganesh Tamm

FB 21.12.2022

Käes on kalendriaasta lõpuperiood ning nagu märgata, kõikjal on hakatud usinasti horoskoope koostama, kirjutatakse prognoose päikesemärkide esindajatele ning nuputatakse, mida võib saabuv ehk 2023. aasta tuua. Üheks võimaluseks on luubi alla võtta idamaade uus aasta kui uue tsükli algus, täpsemalt siis viimane noorkuu enne kui Päike liigub (troopilise sodiaagi järgi) Kalade märki – 21.jaanuaril 2023.a. Kalendreid ja käsitlusi on erinevaid, kuid antud lähtepunkt on võibolla veidi laiemalt tuntud (vahel nimetataksegi hiinlaste uueks aastaks).

Eestis (Tallinna koordinaatidel) saab teoks vastav noorkuu 01Aqu33, 21.jaanuaril 2023.a. kell 22.53. Sellel hetkel kujunev pilt kajastab antud lähtepunkti puhul võimalikke mõjusid terveks tsükliks ehk järgmise uue idamaade aasta alguseni.

1991.a. EV kaart (20.august, 1991.a., kell 23.03 ja 38 sekundit) saab mõjutatud üsna tugevate seisudega, mis jätavad üldjoones küllaltki pessimistliku mulje. Kuna sündmustel on oma inerts ning käima on lükatud ilmselgelt kaugete sihtidega projekte, on loogiline oodata teatavaid sarnasusi juba toimuvaga.

Käesoleva ehk 2022.a. 1.veebruaril alanud uus idamaade aasta sai alguse AC ehk tõusuga 17Cap09, mis positsioneerus 1991.a. EV kaardis 8.märki. See andis vihje, et potentsiaali on maksukoormuse tõusule, sunnitud talumisele, psüühikat koormavale ootusseisundile, võlakoormusele, salatsemistele omakasu eesmärgil ning ka seda, et viljad (8.märgile 8.märk ehk kõrgemaks oktaaviks on 1991.a. EV kaardis Lõvi märk) on paljuski avaliku võimu templiga – ühepoolne dikteerimine, isegi teatav nõ lõbujanu teiste arvel (3.maja või märgi üks arhetüüpilisi väljendusi, lõbu ehk isiklik suva võib olla suurem argument kui naturaalne vajadus). Seda kõike saime ka näha. Juhtus sedagi, et umbes kuu aega polnud Valitsust selle tavapärases mõttes.

Saabuv idamaade uus aasta (21.jaanuaril 2023.a.) annab tõusu ehk AC Vabariigi kaardis viiendasse märki (Kaalud). Isikuastroloogias peetakse sellist positsioneerumist tavaliselt pigem healoomuliseks kombinatsiooniks, kuid antud kontekstis (riiklikud protsessid) võiks aimata riigivõimu „üledoseerimise“ soovi. Käivitatud projekte võidakse üritada veelgi põhjalikumalt kinnistada ning tõenäoliselt püütakse meelevaldselt edendatavaid ideid siduda väga mitmetes punktides justkui abiväega – soov jäädvustada suunda, et poleks võimalik tehtut tagasi pöörata. Võimalik, et mitmete otsustega võidakse kiirustada, kattes neid kähku kohe järgmistega – kui protsessidel puudub aus ja tugev kandepind, kiputakse rõhuma kvantiteedile ehk kogusele, tavapärane ning kõikjal kasutatav võte. Üldmulje viitab, et „hammasrattad“ üritavad sama jahu jahvatada.

21. jaanuaril 2023.a. saabuv uus idamaade aasta paistab ka selles suhtes üsna karm, noorkuu punkt satub koos transiitse Pluutoga konjunktsiooni 1991.a. EV kaardi Saturni ja Fortuna positsiooniga. Mingit suurt õnne on siin keeruline näha, pigem hüppeliselt kasvavat pessimismi ning maksu- ja võlakoormust koos igas mõttes probleemsete piiridega, kujundlikult kui ka ilmselt reaaleluliselt. Üksjagu ettevaatust nõuaks ka saabuva idamaade uue aasta hetkel positsioneeruv Marss otse 1991.a. EV kaardi AC-l (täpne konjunktsioon) ning transiitse Saturni opositsioon riigi Jupiterile Lõvis. Tõenäoliselt võidakse käivitada mingisuguseid „meetmeid“, kuid need ei pruugi olla piisavad või reaalselt sisukad. Transiitne Veenus kohe Saturni lähedal võiks viidata teatavale leebusele, kuid antud seisust pole ilmselt siiski palju abi. Üldiselt on õhumärkidel potentsiaali agressiooniks ning võiks näha tõenäosust, et riigivõimu püütakse kehtestada mitte konkreetse vajaduse teemal, vaid... riigivõimu enda nimel. Võim võimu nimel.

Tuulde loobitud energiale võib viidata ka transiitse Neptuuni opositsioon riigi Marsile – loomulike protsesside käik on hägustatud ning loogiliste eesmärkide (nt rahva käekäigu) toetamine võib olla seotud pettusega. Lausvalede kõrval võib olla tegemist ka väga peenelt serveeritud ideaalidega, millel pole realistlikku kandepinda või on plaanitud vaheetapiks tegelikule eesmärgile. Antud kombinatsiooni sobib väga hästi nn rohepöörde ideoloogia, mis tegeleb naturaalse olustiku lämmatamisega – nimetus ja sisu ei ole kooskõlas ning kaasatud on pettust, mis on seotud paljuski rahaga. Kujundlikult oleks tegemist justkui inimesega, keda on mõjutatud süstladoosiga ning selle mõjul pole enam ei selget taipu ega käitumist. Naturaalne (loomupärane) tahe on nõ uimastatud või ka vangistatud. Riiklikul tasandil võiks seda näha ka kui naturaalse riikliku tahte „varastamist“ või „uputamist“ mõne suurema, tugevama poolt. Tahteprotsessid kipuvad olema lämmatatud või pettusega suunatud. Variandid.

Oma tähelepanu vajaks ka Uraan, mille dünaamika on 21.jaanuaril 2023.a. juba nullilähedane – ta nõuab fookust (planeedi seisak on tihti kui sundfookus). Sellel hetkel teeb ta trigooni riigi Kuu põhjasõlmega, mis viitab vähemasti mingis osas justkui reeglitevälistele poliitilistele valikutele. Võimalik, et püütakse disainida „uusi piire“ ning seda kujundlikult kui ehk ka reaalelulises mõttes. Märksõnaks võiks olla „reformimine“. Üldsus maksab selle eest hinda, mida väike inimgrupp on meelevaldselt heaks arvanud.

Üldiselt võiks näha tendentsi juba ilmet võtnud olustiku süvenemisele ning mõningad esmapilgul leevenemised võivad olla planeeritult kokkuleppelised või ajutised olustiku jahutamised. Väga palju on saladuste ja salatsemiste temaatikat. Jätkuvalt on aimata vaba tahte lämmatamist ning elujõu hajutamist, mis pole teps mitte pooluste jää sulamisest vaid eelkõige pigem ulatuslikust poliitilisest tegevusest, saladuste kuhjumisest. Üks saladus tingib teise ning kolmanda, lõpuks ollakse saladuste teenrid ning väljapääs on sama raske kui narkomaani katse normaalset elu elada. Saladus võib olla seotud ka hirmuga ning hirm saladusega. Elutuli kahaneb, kui seda „kasta“ kitsenduste, karistuste ja hirmuga. Just sellega tegeletaksegi ning hoolsasti.

Mõnes allikas liigitatakse (inimese) surma kaheksasse gruppi.

1. Alandus.

2. Häbi.

3. Vangistus.

4. Hirm.

5. Raske haigus.

6. Lein.

7. Mälukaotus.

8. Füüsilise keha kaotus.

Nagu näha, enamasti tegemist vitaalsuse kahanemisega, mis võib olla loomulikul teel kujunenud, aga ka sunnitud või korraldatud seisundid. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et esmapilgul õilsa eesmärgi nimel tegutsemine võib toimida antud kontekstis surmava jõuna.

Seda kõike saaks palju pikemalt ja detailsemalt harutada, kuid hetkel vast piisab. Olud on mitte just kõige helgemad ning riiklik rõhuasetus võib kalduda jõuga tekitatud muutuste juurest rohkem võimutrooni kindlustamisele, mistahes hinnaga. See tingib ilmselt uusi regulatsioone ning omapäraseid sanktsioone – kogu masinavärk võib muutuba üsna robotlikuks (emotsioonituks, kalgiks, ebainimlikuks). Ilmselt saame kogeda senisest ulatuslikumat digitaliseerimist, internetikeskkonna dominantsust, harjumuspäraselt nähtav võib olla sunniviisiliselt „usupõhine“ ehk senisest kontrollimatum. Võimalik, et algatatakse mingisugune maksureform või arutelu, kuidas makse efektiivsemalt kokku koguda ning tarbimist/käitumist kontrollida (võim vahendite üle).

Mida enam on poliitika lahus elanikkonnast, seda enam on tegemist meelsusgruppide diktatuuriga. Jalugu on näidanud, et inimeste vangistamisest isegi olulisemana peetakse vaimu murdmist, meelsuse kontrollimist, suunamist. Vahel püütakse argumenteerida, et kui inimene on kindlameelne, ta on kuidagi tagurlik või takistav element. Küsimus on siiski pigem loomulikult kujunevates protsessides (evolutsioonis), mida on teatavate meelsusgruppide poolt püütud ebatavalises tempos kiirendada ning vahel ka ebatavalistes suundades. Sundi ja karistust peetakse rutiinseks tööriistaks, ühiskondliku regulatsiooni baasnormide tagamise asemel püütakse rakendada poliitiliselt agiteeritud võtteid, mille varjatum eesmärk pühendab (räige) sekkumise määra ja ulatuse.

Astronumeroloogia ühe käsitluse järgi (neid on erinevaid) pakub 2023 üheks domineerivaks jõuks Kuu ja Jupiteri ühenduse - 2 on sellise käsitluse järgi Kuu ja 3 on Jupiter. Lihtsas kõnepruugis kui "mustlaskuu" ehk vajadus kokku hoida, mäletada kogukonnareegleid (tegelikke, igapäevaseid, naturaalseid), võib soosida õnnetunnet lihtsatest asjadest, ilminguna võib esile tulla ränne (riigist välja või vastupidi, tullakse riiki), vahel ka lõkkesuitsu, põgenemist või varjumist, hingelisi küsimusi (õnn või hingevalu), usku tänasesse ja saabuvasse päeva. Jupiter soosib ka võõrkeeli ning võõramaalasi, seega võib näha ka võõrkeeltega seonduvaid küsimusi. Jupiter võib tähendada ka lõppu või lõpetamist. Jupiter on Amburi märgi naturaalne valitseja ning tuletrigooni lõpetaja - kui eesmärgid on loomulikul viisil täitunud, kustub lõke rahulikult ning jõud hajub ühtlaselt laiali. Takistuste ja täitumata protsesside puhul jääb lõke hõõguma, võib soosida agooniat ning problemaatika jääb ümbersünnil ikkagi aktuaalseks. Jõuga lämmatatud tuli on sõlmpunkt, nii nagu ka loomulikus tempos elavate inimeste elude jõuga kitsendamine, karistamine, ikestamine - see on sunniga loodud agoonia soodustamine.

 

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Aasta saab täis. Paluks köikide siinsete kirjatükkide autorite endi hinnanguid löppeva aasta kohta, mis varem tehti. Lühidalt - saavad nad ise ka aru, mis kirjutasid. Kas üldse peabki olema astroloog, tekib küsimus.
See mida kirjutas astroloog G. Tamm märtsis kommentaaris ajas juba siis öuduse naha vahele ja siis kui ma loen , mida kaitseminister just täna rääkis, siis vähemalt G. Tamm on ka selgeltnägija. Köik on töeksaanud. Küsin - meie saatus saab olema nagu ... ? Paistab. Oma saatusest me ei pääse - vöi? Ehk G.Tamm valgustaks ületulevat aastat. Kus oleks lootust, mitte natuke aga hoopis rohkem juba.
Tänan.

ps.G.Tamm artiklid on arusaadavad ilma ka ilma fantasie lennuta. Naudin. Tänan.