pühapäev, 4. veebruar 2018

Aasta 2018 - 5Saturn riigi neljandas majas, koduste asjadega tegelemine. Saturn neljandas majas „nõuab“ koduremonti. Seda see haldusreform oligi. Samas Saturn neljandas toob välja reformi kitsaskohad ja puudused. Planeet enne Amburist lahkumist tegi ühenduse riigi põhjasõlmega. See viitas, et paranes riigi majanduse materiaalne seisu. Kas ikka paranes majandus. Statistika väidab, et tõus on olnud. Üldiselt Valitsus ei ole aldis kuulma majandusseptsialiste ja nende arvamusi. Spetsialistid hoiatavad kinnisvara läheneva ülekuumenemise ja samas ka  languse ning pankrotistumise eest. Raske öelda, kas sellel ka alust on. Majandusekspertide soovitused ja nõuanded on paraku tihti kurtidele kõrvadele.

Teisalt tahavad ärifirmad kõike rahaks teha. Metsa üleliigne raiumine, tselluloosi tehase rajamine Emajõe äärde. RB ja uute kaevandusalade kasutusele võtmine. Saaremaa sild. Meie väike maa ei kannata neid suuri ettevõtmisi välja. Kasu asemel saame suured ülalpidamise kulud, rääkimata looduse pöördumatutele kahjudele. Eesti Rooma klubi andis eelmise aasta lõpus RB projektile hävitava hinnangu. Kas aga poliitikud seda arvestavad või aetakse ikka oma joru edasi.

Palkade tõus, millest varasemalgi ajal räägitud. Seda palgatõusu on mitmeti juba lubatud. Saturni käest saada tõusu on päris raske uskuda. Kui ei tõuse tööviljakus ja effektiivne majandamine ja firmade omapoolne panus, ei siis palk eriliselt ei kerki. Nähtavasti 2018 aasta sees siiski tõesti tõstetakse nii palkasid kui lastetoetusi, kaob lasteaia maks. Midagi nagu ka tehti.Tahaks loota ja tunda. Tegelikult aga tõsteti mitmes maakonnas lasteaia maksu.

Saturn sisenendes Kaljukitse märki teeb opositsiooni EW Pluutole. Masside tahet, arvamusi piiratakse. Tsensuur meedias üheks selle seisu ilminguks. Väidetakse küll, et pole mingit tsensuuri aga tegelikus näitab muud. Kuidagi valikuliselt avaldatakse teavet, osa maha salates, osalt moonutades. Saturni opositsioon võib ka tähendada kinnisvara krahhi? Iga hinna eest püüab valitsev klass oma võimu säilitada. See on võitlus võimu pärast kus pole võitjaid. Minevik heidab kinda tulevikule. Saturn on kinni minevikus ja Pluuto püüdleb transformatsiooni kaudu tulevikku kujundada. Kahe planeedi printsiipide vastaseis, kes keda. Saturn „ütleb ette“ mida tuleks säilitada ja mida mitte. Ning Pluuto viib selle ellu.

Viimati oli Saturnil ühendus riigi Pluutoga suvel 2003. Poliitilistest sündmustest toimus Hiina presidendi Jiang Zemini külaskäik Eestis. Tartus taasavati Vabadussõja mälestussammas. Muid poliitilisi sündmusi või arenguid pole ajaloo annaalides (vikpedias) kirja pandud. Samal ajal oli taevas Jupiteri ja Neptuuni opositsioon. 29.mail põles Tallinnas Pühavaimu kiriku torn. Enne seda oli transiitse Saturni kvadratuur Jäärast riigi Pluutoga 1996 kevad /1997.aasta kevad. Siis 1996.a. kevadel toimus NATO peasekretäri J.Solana külaskäik Eestisse. Selle kvadratuuri ajal sai teistkordselt presidendiks L. Meri. Varakevadel 1997 peaminister T. Vähi esitab tagasiastumiseavalduse. Vähemusvalitsuse moodustab M. Siimann. 

Uraan kaheksandas majas, välislaenud, välispoliitika, reformid. Riigi võimalused on kasinad, ebastabiilsus maksude laekumisel, maksude tõus, finantssõltumatus on ettearvamatu. Uraan kui siseneb Sõnni ja jõuab EW üheksandasse majja, siis hakkab enam tähelepanu mängima maja valdkonna asjad – kõrgharidus, teadus, õiguskord, välisuhted. Kas on loota, et teadusele eraldatakse rohkem raha, kõrgkoolid muutuvad tasuliseks, jäigastuvad suhted EL-ga. Uraan üheksandas majas puudutab seadusi, transporti. Esile tuleb filosoofia, mille valib ühiskond ka konfliktid sellele pinnal. Suhted rahvusvaheliste organisatsioonidega (NATO, ÜRO jt) vajavad uuesti läbivaatamist. Seis puudutab ka reklaamindust, sidealaseid asju, raamatute väljaandmist. Võimalik, et muutuvad nendes valdkondades maksud.

Neptuun seitsmendas, segased suhted, katteta lubadused. Kiriku ja riigi suhete patiseis. Kiriku rahalised kahjunõuded, need juba eelmisel aastal sai tehtud. Pluuto neljandas majas, samuti viitab haldusreformidega seotud probleemidele, võimuvõitlus valdade tasandil. Detsembris 2018 Pluuto siseneb viiendasse majja.
Kuuvarjutus (31.jaan.) Lõvis toimus EW Saturni lähedal ühetestkümnendas majas. Planeet valitseb viiendat maja. See on lapsed, meelelahutus, sport. Nähtavasti puudutab varjutust lastega seotud asjaoludes. Lubati ju kaotada lasteaiamaksud, suurendati lastetoetusi. Kuigi selles küsimuses tuleks pigem vaadata EV kaarti. Veel on olnud jutuks esimesse klassi astujate katsete ärajätmine. Varjutus võib puudutada ka meie spordiga seotust, uute dopingu juhtude ilmsikstulek.

Päikesevarjutus (15.veeb.) toimub EW Uraani ja Estonia lähedal. IT valdkonda puudutav värk. Muud ootamatused pole ka välistatud. Uraan valitseb EW kaardis kuuendat maja, töö ja tervise maja. Üks võimalik väljendus oleks võõrtööliste kvoodi tõstmine. On ju pidevalt juttu, et meil jääb töökäsi puudu. Veel võib asi seotud olla haigekassaga seotud probleemistik. Kuues maja on ka politsei ja piirivalve. See ametkond tuleb meedias enam jutuaineks.

Päikesevarjutus (13.juul.) toimub 20 kraadi Vähis EW üheteistkümnenda maja tipus. Maja on meie parlament, valitsejaks Kuu. RK on suvevaheajal aga midagi see varjutus endaga kaasa toob. Ehk siis kui transiitne Päike Kaaludest teeb kvadratuuri varjutuse kraadile. 27.juuli kuuvarjutus 4 kraadi Veevalajas toimub EW viiendas majas tehes opositsiooni riigi Neptuuniga. Viimane varjutus sel aastal on 11.augusti päikesevarjutus 18 kraadi Lõvis EW üheteistkümnendas majas EW Kuu lähedal. Jällegi on seos parlamendiga ja ka valitsusega. Sest varjutuse kraad on opositsioonis EW Merkuuriga. 

EW Merkuuril ja ka Uraanil on ühendus Damoclesega Veevalajas. Siit võib välja lugeda EW kaardi valitseja (AC on Neitsis) teatud peataolekut, petuskeeme, segadusi, mis olid juba näha KOV valimiste aegu. Damoclese ühendus Uraaniga viitab ka meie IT valdkonnas toimuvale. Oleme selles vallas mahajäänute kirjas. Näiteks ei ole suudetud korralikult sisse viia maanteemaksu tegemise erinevad võimalusi. Seda ei saa teha välismaa rekkad bensiinijaamades. Kiidetud tiigrihüpe on ajale jalgu jäänud. Teisalt ei saa eitada ka edusamme.

Põhjasõlm liigub üle EW Saturni mais 2018 ja üle Neptuuni juulis 2018. Ühendus Saturniga - aspekt kannab endas iseseisvust ja soosib liitude tekkimist. Oletan, et see tähendab suuremat sõltuvust EL-st. Seotus saab olema tugev, pikaajaline ja ühele poolele kasulik. Majanduslikult võib ju isegi meile kasulik olla. Aga sõltuvus „vanemast vennast“ kahandab meie iseseisvust ja ise otsustamist. Kuna Saturn on EV kaardis opositsioonis Veenusega, siis rahaliselt rahva heaolu suurt ei parane. Saturni valdkonda ootab ees katsumused, mured,  kangekaelsus. 

Põhjasõlme ühendus Neptuuniga – soosib neid, kes tegelevad erinevate loominguliste asjadega. Arvan, et meie loomeinimeste looming saab maailmas rohkem tuntuks. Tuleb nii mõnigi rahvusvaheline tunnustus, auhind mõnel suurüritusel. Ette võib tulla saatuslik veereis. Neptuuniga seoses võib riik sattuda pettusele. Mingi saladuse ilmsikstulek võib kahjustada riigi mainet.
Kui kasutada süsteemi 1 kraad = 1 aasta, siis on riigi Päike saja aastaga oma algsest positsioonist 5 kraadi Kaladest liikunud sada kraadi edasi ja asub 15 kraadi Kaksikutes. See kraad teeb kaugeneva kvadratuuri EW AC-ga Neitsis. Märki on vahetanud ka direktiivne Merkuur, jõudnud Kaksikutesse. Direktiivne Kuu asub Amburis olles opositsioonis EW Jupiteriga.

EW Kuu on Lõvis ja opositsioonis Merkuur-Uraan ühendusega. No ei saa kunagi nii olema, et rahvas oleks valitsusega ühel meelel. Kuu täpne opositsioon Merkuuriga ütleb seda, et rahvas pole kunagi rahul, mida riik teeb, kuidas valitseb, sest riigi AC-d Neitsis valitseb Merkuur. Ja MC valitseja on samuti Merkuur, see on valitsus. Ajaloost on teada kuipalju on meil olnud valitsuste vahetusi, ikka üksjagu palju. Olgu milline võim on, rahvas pole iialgi rahul.
Ja sama on EV asjadega. Ka seal valitseb AC-d Merkuur kui Kaksikute valitseja. Merkuur ise Lõvi viimases kraadis ning retrograadne. Merkuuri kõige pingelisemad aspektid on seskvadratuur Neptuuni ja Musta Kuuga Kaljukitses. Ja Kuu on kvinkunksis AC-ga Kaksikutes. Viitab korduvatele ilmingutele, mis väljendub rahulolematusele võimudega. 

järgneb...

Kommentaare ei ole: