neljapäev, 10. detsember 2015

Valge laev - 10Vahepeal katkestasin teema, et lasta lugejal sellest puhata. Viimane osa ilmus 26.oktoobril. Pealegi toimus maailmas mitmeid kurje sündmusi ja tuli nendega tegeleda. Aga et teema unustusse ei jääks, läheme sellega nüüd tasapisi edasi. Võimalik, et tuleb veelgi pause, ees ootab uue aasta nägemuse avaldamine.  

Viimane reis

Kui reisjad ja 188 meeskonnaliiget 27.septembri õhtul „Estonia“ pardale asusid, ei osanud keegi neist aimata, et vaid vähesed tulevad reisilt eluga tagasi. Katastroofi ei ennustanud miski. Aga Taeval olid omad plaanid ja sihid ning ta sekkus maisesse ellu tulevastele põlvedele hoiatusena.
Vaatame viimase reisi alguse kaarti. Teatavasti väljus laev ametliku väljumisajast natuke hiljem, kell 19.15. Kas selle väljumise kaardi järgi saaks ette näha, milline reis tuleb? Kuu sisenedes Vähi märki, tegi algul kohe trigooni Merkuuriga, mis oli 0.20 Skorpionis. See nüüd mingit häda või õnnetust ette ei kuulutanud.

Kaarti vaadates torkab kohe silma, et palju on planeete veemärkides. Kuu on just sisenenud oma kodumärki Vähki ja on lähenevas ühenduses Varunaga. See tagas hiljem rahva mälus pika meelespidamise ja aastapäevadel mälestusürituste läbiviimise. Seda näitas ka 20-aastapäeva (2014) suur mälestustseremooniate läbiviimine. Juhtunu mäletamisel peetakse 20 aastat kriitiliseks piiriks. Edasi hakkab mälu tuhmuma ja esile tõusevad ajusse talletunud eredamad hetked ning kunagised jõulised emotsioonid taanduvad. Teisalt on inimestel siiamaani meeles dramaatiline luksuslaeva „Titanicu“ hukkumine, sellest räägitakse veel täna ja ka tulevikus. Kui kaua „Estonia“ šoki järelmõju kestab, on raske öelda. „Estonia“ hukkumist ja nii paljusid inimesi puudutanud tragöödia ei tohiks kunagi ununeda.

Kuu sümboolne liikumine

Kui nüüd sümboolselt liigutada Kuud edasi, siis esimese aspekti planeediga teeb Kuu kvadratuuri Päikesega. Ega ilma teiste faktorite, nagu seda on asteroidid, ilma nende äratoomiseta ei saa. Nimelt on Päikesel kaugenev ühendus Hylonomega, mis sümboliseerib kaotust ja leina. Päike veel ühenduses Estoniaga, mis viitab, et see sõna, mille taga on kas riik või laev, tuleb jutuaineks ja sündmus saab mõnda aega olema maailmas tähelepanu keskmes. Päike ja Estonia tõusid paar tundi peale laeva katastroofi ja Eesti riik sai kurvalt kuulsaks.

Järgmine aspekt oleks trigoon Saturniga. Selles aspektis nagu midagi paha ei näe. Võib olla muretus või ükskõiksus ja tunne, et laev kui tehniline süsteem on laitmatu. Sellele järgneks trigoon Veenusega, kuid viimane on täpses ühenduses Pandoraga Skorpionis. Edasi tuleks trigoon Jupiteriga, mida võiks tõlgendada kui liigset uljust ja muretust. Kohe Jupiteri järel oleks trigoon Põhjasõlmega, mis on ühenduses kentaur Nessusega. Kättemaks muretu ja ilmaolusid arvestamata eest.

Kuu edasi liigutades tuleb opositsioon Neptuuniga, mis otseselt seotud merendusega ja varjatud põhjustega.Kuu on peamine veemärkide esindaja, tema asend, aspektid on peamised, mida alati tuleb arvestada. Kohe järgneb opositsioon Uraaniga, ka liigne uljus, liiga suur kiirus ja ootamatud võimalused mida ei kasutatud ära. Edasi tuleb trigoon Pluutoga, mis ise ühenduses Ixioniga, tugeva karmalise muutuse ühendus. Natuke enne veel ühendus Marsiga Vähis, millele see võiks küll viidata. Ehk mootorite seiskumisele?

1994.aastal kehtis Eestis suveaeg, mis erines maailma ajast 3 tundi. 25.septembril mindi tagasi üle talveaega. Tehes kaardi laeva väljumise ajale (27.09.1994 kell 19.15) saame väljumisaja AC 0.37 Kaksikud. Väljumise Kuu 0.34 Vähis lähenev ühendus III maja tipuga,  kvadratuuris Päikesega ja trigoonis nii Merkuuriga Skorpionis ja Saturniga Kalades ning seskvadratuuris Veenuse ja Jupiteriga. Kuu, Merkuur ja Saturn omavahel suures veetrigoonis. Teise suure trigooni moodustavad maamärkide Must Kuu, Chiron ja Neptuun koos Uraaniga. Kõige enam on planeete väljumise VI majas – Merkuur, Veenus, Jupiter, Põhjasõlm ja Pluuto.

Kas kaks suurt trigooni uinutasid valvsuse, ohtude ignoreerimise, tähelepanu hajumise või veel millegi olulise kõrvaleheitmise. Trigoonide järgi küll ei oskaks ette öelda, et reis viimaseks jääb.
Kogu väljumise kaarti valitseb Merkuur, mis ise null kraadi Skorpionis väljumise VI majas. Maja ise on suur, algab Neitsist ja lõppeb DC-ga 0 Amburis. VI maja hõlmab kahte tervet märki, Kaalusid ja Skorpioni. Hetke AC on 0 Kaksikutes. Reisijaid näitab VII maja, milles selline „laevade õgija“ nagu on Charybdis.

Ajaline kronoloogia

Proovime kronoloogilises järjekorras jälgida laeva teekonda ja vastavalt taevaseise. Mõtleme, kas taevaseisude järgi saaks midagi ka seletada.
Kell 16.20 Tallinna Vanasadamas algab „Estonia“ lastimine, vöörivisiir tõstetakse üles ja autod hakkavad sõitma autotekile. Hiljem selgub, et lasti raskus on tekil jaotunud ebaühtlaselt – parem poord on raskem. Hetke AC 21 kraadi Kaljukitses, Uraan-Neptuun just tõusid horisondi kohale.Marss aga hakkas loojuma. Kuu Kaksikute viimases kraadis. Kuu on tühikäigus. Seekord paigutati raskeveokid teistmoodi. Tavaliselt paigutati kergemad sõidukid paremasse poordi ja raskemad vasakusse. Seekord siis teisiti.
Kell 17.30 jõudsid sadamasse mõlemad kaptenid. Uraan ja Neptuun tõusid horisondi kohale
Kell 19.15 Laev lahkub sadamast veerand tundi ettenähtust hiljem, kiirus jõuab peagi 19 sõlmeni. Hetke AC 0.37 kraadi Kaksikutes, MC 18 kraadi Kaljukitses. 

Kell 22.00 „Estonia“ möödub Osmussaarest. Laeva baaris on tavapärasest vähem külastajaid, sest kõigutab tublisti. Kuu tõuseb horisondi kohale.
Kell 23.00 (27.09) on läbitud peaaegu pool teekonnast. Marss hakkab lähenema tõusule ja Uraan/Neptuun loojuma.

Kell 0.25 „Estonia“ jõuab õigel ajal kursimuutmise kohale, pärast manöövrit peksavad neljameetrised lained laeva vasakut parrast. Hiljem on arvatud, et iga sajas laine oli tol ööl kuus meetrit kõrge, kõrgeim ehk isegi kaheksameetrine. Kiirust langetatakse 14 sõlmeni (lainete kõrguse kohta on hiljem olnud ka vastuväiteid, et nad ei olnud sugugi nii suured? Oli keskpärane sügistorm). Marss tõusis horisondi kohale.
Kell 00.30 (28.09) „Estonia“ vahimadrus Silver Linde alustas ringkäiku laevas. Marss just tõusnud horisondi kohale. Kuu 3 kraadi Vähis.

Kell 00.35 Linde kuulis autotekil vöörrambi juures kummalist heli, mis kõlas kui metalli löök vastu metalli. Tuvastanud, et vöörivisiir ja rambiga on kõik korras, jätkas vahimadrus kell 00.40 ringkäiku.
Kell 01.00 naases vahimadrus komandosillale, kus olid teine ja neljas tüürimees. Samas saabus ka kapten (kell 01.03). Mõned meeskonnaliikmed tajusid laeva kerget kallet. Vali kloppiv hääl äratab reisijad. Järsku kaldub laev paremale kreeni, kajutites lendavad asjad üksteise otsa. Koridori täidavad kajutitest välja tulevad reisijad. Hetke AC Lõvi esimestes kraadides, horisondi peale tõusis Ceres.

Kell 1.05 Laeva raputav ebatavaline hääl on pärit vöörist – visiir laperdab vastu laeva keret. Lained on lõhkunud visiiri kinnitused, vesi hakkab selle külgedelt autotekile tulvama. Kaptenisild seda veel ei tea, et anda hädakutsungit ega evakueerimiskäsku. Asja kontrollima saadeti uuesti vahimadrus Linde.
Umbes kell 01.10 laeva vöörivisiiri kolm lukustusmehhanismi purunesid. 55-tonnine visiir hakkas hingedel vabalt kõlkuma ja vastu autoteki veekindlat siseust rampi peksma.Tragöödia oli alanud.... Kaptenisillal suhtuti ebatavalistesse kolksatustesse rahulikult. Hetke AC Lõvis teeb trigooni MC-ga Jääras.

Umbes 01.12 Laeva kolmas mehhaanik Margus Treu kuulis kahte-kolme tugevat lööki vastu laeva kere. Masinaruumist asuvalt monitorilt nägi ta, et vöörrambi vahelt tulvas laeva autotekile vett. „Mida te, kuradid, seal üleval teete – siin on vesi!“ hüüdis Linde autotekilt raadio kaudu. „Mis veest sa räägid?“ päriti ülevalt uskumatult. „Kurat, merevesi, ega siin kraanivesi ei jookse,“ vastas madrus. Kuu 3 kraadi Vähis. 

Kell 01.15 Tuleb visiir küljest ära. Laev läks järsku kreeni, 15 kraadi, inimesed kukkusid, tekkis paanika. Kuuldakse viimast valju kolksatust. Laev hakkab uppuma. Sedamööda, kuidas autotekile tulvab järjest rohkem vett, kaldub laev järjest enam paremasse poordi. Enamik koridoride laius on napp 1,2 meetrit, tunglemist ei õnnestu vältida. Reisijad roomavad, lamavad või seisavad ummikus. Vallandub kaklus päästevestide pärast. Kaose keskel tabab mõndagi allaandmisemeeleolu ja apaatsus. Hetke AC jätkuvalt Lõvis

Kell 01.20 (01.24) Laev saatis välja esimese mayday hädakutsungi, VHF-16  kanalil (see on rahvusvaheline hädakutsungi kanal). Kreen 30 kraadi. „Häire, häire, laeval on häire“, hubiseb valjuhääldites nõrk naisehääl. „Mr Skylight to number one and two“ kostab järgmiseks. See on mõeldud meeskonnale ja tähendab, et tuleb hakata evakueerima. Teade on kodeeritud, et reisijaid mitte paanikasse ajada. Kummalgi teadeandel pole mingit tähtsust. Eestikeelset ei kuule peaaegu keegi (paljud ei mõistakski) – õnnetus ise on piisav häire. Teise teadeande ajal kogunesid inimesed juba välistekile ja jagati päästeveste. Laeva kreen on juba 30 kraadi. 45 kraadi on päästmise seisukohalt kriitiline piir – tavakaalus täiskasvanu ei suuda pärast seda enam koridoris liikuda. Kuu 3 kraadi Vähis. 

Kell 01.22 (01.25) Kaptenisild taipab olukorra tõsidust liiga hilja. Sillalt vöörivisiiri ei näe ja nii ei märgatud selle ärakukkumist. „Silja Europa“ võtab vastu esimese hädakutsungi.
Kell 01.24 Antakse ilmselt reisijate hoiatuseks udusireeni.
Kell 01.25 Antakse paadihäire
Kell 01.26 Viimane raadiosõnum „Olukord on tõesti väga halb“.
Kell 01.30 Seiskusid peamootorid, õlirõhu langemise tõttu, mille põhjustas 30-kraadine kreen. Tööle hakkas avariigeneraator. Kreen 60-70 kraadi. Laev hakkas ahter ees põhja vajuma. Hetke AC 7 kraadi Lõvis.

Kell 01.30 Soome merevalve kaotab sideme „Estoniaga“
Kell 01.35 Vesi jõuab „Estonia“ kaptenisillale. Kaardiruumi kellad jäävad seisma, kui mereaeg on 23.35 UTC. Kreen umbes 80 kraadi. Avatekil üritavad inimesed tulutult päästepaate vette lasta – kreeni nurk teeb selle võimatuks. Meeskonnaliikmeid ei paista, keegi ei tundu oskavat päästepaate vette lasta.
Kell 01.45 „Estonia“ on juba pool tundi triivinud ja on külitsi peaaegu täisnurga all. Kui korsten vett puudutab, lendavad kildudeks kaptenisilla aknad (illuminaatorid). Udusireen undab, lastakse hädasignaali rakette. Diiselkütus voolab tekile ja teeb selle eriti libedaks.

Kell 01.50 või 01.58 (01.57.48) Kaob laev radariekraanidelt ära. Päike 4.34 Kaaludes ja Kuu 3.37 Vähis. Koordinaadid on 21.42 E ja 59.21 N. AC 19 Lõvis ja MC 27 Jääras.
Kell 01.55 Häire merepäästekeskuses Stockholmis.
Kell 02.03 Häire Visbys.
Kell 02.10 (02.15) Esimesena jõuab „Estonia“ asukohta „Viking Mariella“. Peagi saadakse olukorra tõsidusest aru ja päästetoimingud algavad ka Tallinna merepäästekeskuses.
Kell 02.43 Esimese uudisteagentuurina edastas teate katastroofist Soome STT. Esimese rahvusvahelise uudisteagentuurina Associated Press kell 03.07.
Hukkumise horoskoobis on kõige enam väljendunud IV maja, näitabki elu või millegi lõppu. Lastimise alguse ajal oli aga VIII maja planeetidega täidetud.

järgneb...

Kommentaare ei ole: