kolmapäev, 1. aprill 2015

Astroloogia ja transformatsioon - 4Allpool siis viited õppetundide kohta, mida näitab Pluuto asetus majas.  1 majas näitab, et isiklik "Mina" tunne peab täielikult muutuma. Tihti on selle seisuga inimesed ebakindlad ja vaoshoitud ja see takistab neil ennast vabalt väljendada. Algul nad meeleheitlikult kuulavad kõike, mida nendest räägitakse ja see on vajalik ,et välja töötada arvamus iseendast. Nad on pidevalt kaitsepositsioonil ja see takistab avatust. Koostegutsemine sügaval isiklikul tasandil on neile raske ja nad tihti jäävad üksikuks. Kui Pluuto energiat kasutada loominguliselt võib see inimene ilmutada tugevat kontsentratsiooni, truudust vaimsetesse ja sotsiaalsetesse ideaalidesse ning tal võib tekkida väga sügav arusaamine elust.

Puuto2 maja tähistab seda, et inimesel on äärmiselt suur vajadus omada kontrolli materiaalsete ressursside üle ja ta kasutab seda hinge rahu saavutamiseks. Kuid juba iseenesest kontrollile ja valdamisele orienteeritus on rahutuse allikas. See Pluuto asetus näitab, et väärtushinnangud peavad muutuma. Siin on ka vihje, et kulutused võivad olla raskuste allikaks. Kuid selle seisuga inimene on väga leidlik, et tekitada endale materiaalne kindlustatus ja siin on vajalik mõista raha energia sügavamat tähendust.

Pluuto 3 majas näitab inimest kes on veendunud, et ta annab ideed selgelt edasi. Kuid tegelikkuses on kõik teisiti. Tal võib olla teisi ärritav rääkimisviis ja siin on võimalik transformatsiooni tulemusena väga sügav inimlik koostöö. Selle seisuga inimesed võivad omada väga suurt energiat, mida saaks suunata raviks ja ka uurimistööks.

Pluuto 4 majas puudutab sund kodust elu ja sügavat inimese hingeelu. On suur vajadus ,et oleks koht puhkuseks, mida inimene saaks täpselt kontrollida. Siin võib inimese perekonnaelu olla pidevas muutumises ja esineda võitlust, mis tingitud isekusest ja kangekaelsusest. Pluuto viitab vanadusele täielikult ümber kujundada sügavamad tunded ja kindlustunne, sisemiseks rahuks ja rahuloluks. Siin on võimalik väga sügav arusaamine teiste inimeste emotsionaalsetest vajadustest ja esineda võime tungida alateadvusesse.

Pluuto 5 majas vihjab tugevale vajadusele "olla keegi" ja väljendada oma individuaalsust teatud kujul. Siin soov olla parim ja tunnustatud puruneb ja valuliselt vaadatakse ümber vajadus olla suur. Kui inimene sellega toime tuleb, siis võivad talle avaneda väga sügavad loomingu sügavused. See looming võib olla oma ajast ees. Lastega on lähedased suhted, kuid igasugune sunnimoment tuleks elust kõrvaldada. Selle seisu võti on selles, et inimene peab olema rahul selle osaga elust, mida ta omab ja ta peab õppima kasutama oma suurt energia, et teha midagi erilist, mitte et lihtsalt tahta olla kuulus.

Pluuto 6 majas viitab inimesele, kes kas tahab teenida ja aidata teisi või vähemalt tahab tunda, end kasuliku inimesena. Siin võib olla inimesel kalduvus teenida teisi selliselt, mida teised inimesed ei tunnusta. Sellise seisuga inimesele on tihti väga kasulik suunata oma energia isiklikuks arenguks. Selline Pluuto seis näitab tihti, et isiklikud tervise probleemid võivad soodustada suuri muutusi isiklikes hoiakutes ja puhastuvad väärtushinnangud. Siin võib ilmneda ka suur ravija anne.

Pluuto 7 majas olek paneb inimese märkama, et abielu ja lähedasest suhted on tema jaoks väga olulised. Ja siin on võimalik isiklik transformatsioon. Tihti esinevad sunduslikud ja haiglaslikud probleemid lähedastes suhetes. Kuigi see inimene tahab anda teisele palju vabadust ja samas tahab meeleheitlikult et teda armastatakse, avastab ta tihti et ei suuda luua õigeid suhteid teistega. Koos tegutsemine muutub raskeks, eriti kui inimene avastab, et ta on seotud inimestega, kes omavad tema elus mingit võimu. Sellise seisu korral on abielu siis pikalt kestev, kui inimene saab aru isiklike muutuste vajalikkusest.

Pluuto 8 majas näitab inimese vajadust mõjuda maailma läbi jõu ,võimu, psühholoogilise jõu või okultse jõu kasutamise. On võimalik, et sellise seisuga inimene kaldub manipuleerima teistega või et nõuab, et teised muudaksid ennast vastavalt inimese väärtustele. Selle seisuga inimene talitab kõige õigemini, kui ta lubab teistel olla nemad ja ise ja kontsentreerub sellele kuidas seda jõudu kasutada iseenda isiklikuks transformatsiooniks. Tihti on võimalikud väga valulised üleelamised seksuaalses sfääris. Selle seisu võti on selles, et täielikult ümber kujundada oma füüsilise, mentaalse, emotsionaalse ja vaimse jõu kasutamine.

Pluuto 9 majas annab inimesele tugeva tungi väljendada oma veendumusi ja ideaale häälekalt. Negatiivses variandis võib see võtta dogmade, enesega rahulolu vormi. Inimesel võib olla vajadus pöörata teisi inimesi oma usku ja veenda kõiki, et ainult tema teab tõde. Et seda tendentsi transformeerida, on vaja inimesel teadvustada, et ühe inimese päästmine võib olla teise needuseks. Inimene peab lahti saama soovist tõestada oma õigsust, jutlustades teistele oma tõde. Sellise Pluuto seisu korral me võime avastada, et inimene on aastatega saavutanud sügavad teadmised, mis on viinud teda ümber vaatama oma suhted Jumalasse, tõesse ja inimese elu väärtustesse.

Pluuto 10 majas viitab sellele, et inimene võtab siin kannatamatuse, autoritaarsuse ja võimu positsiooni. Ollakse vastu autoriteetidele ja tahetakse tõsta oma positsiooni, et seda tunnustaksid ka teised. Need inimesed saavutavad tihti soovitud positsiooni ühiskonnas, kuid sellele eelneb pikaajaline ja valulik oma motiivide ja väärtuste ümberhindamine. Selle seisuga inimestel tuleb täielikult ümber muuta oma hoiakud maisesse edusse, autoriteetidesse ja reputatsiooni. Ideaalis on selle seisuga inimene võimeline nägema võimu teist külge ja nii on ta võimeline tundma väga sügavat vastutustunnet.

Pluuto 11 majas paneb inimese oleme teistele vastuvõetav ja samas ka vajadus saavutada midagi, mida täpselt seda nagu ei saagi aru. Teatud kinnisideed peavad kaduma, et saaks toimuda uuestisünd inimese soovides ja püüdlustes. Nende inimeste tulevikupüüdlused on vahel nii kõrged, et olevik jääb tihti tähelepanuta. Selle seisuga inimestel tuleb õppida iseenda peale lootma, teades, et tema soovitud tulevik saab tulla siis, kui ta transformeerib oma isiklikud loomingulised eesmärgid vastavalt sotsiaalsele vajadusele.

Pluuto 12 majas viitab sellele, et inimene peab transformeerima oma emotsionaalse elu omadused läbi teatud kõrgemate tõdede ja see annab vabaduse nn "sogastest" emotsioonidest. Tihti nõuab selline ümber orienteerumine väga palju üksi olemist ja eemaldumist sotsiaalsest keskkonnast. On oluline jälgida, et ei tekiks süütundeid ja enesehävitamist. Selle seisu võti on selles, et inimene peab enda jaoks määrama kindaks teatud vaimsed suunad oma elus. Kui vaimne transformatsioon jõuab teatud punkti on võimalik kogeda ühtsust kogu eluga.
Igas majas Pluuto energiat on võimalik suunata isetut teed pidi, et tal oleks loov toime.
Pluuto aspektid teiste planeetidega näitavad, kui kergelt suudab inimene kasutada Pluuto energiat ja kuidas ta elab üle uuesti sünni. Kui aspektiks on trigoon või sekstiil, siis inimene tihti teab