teisipäev, 1. september 2009

Saturn ja Pluuto - 4

Maailm aastal 1900.
Euroopa impeeriumid valitsesid kogu maailmas. Vana Maailma võimsatest jäid püsima ainult Pärsia, Jaapan, Qingi dünastia Hiina ja Osmanite impeerium. Pärsia, ehkki territoriaalselt oluline, ei omanud tegelikku võimu, Jaapan oli võtnud palju üle Läänelt ja kasvatas tööstust. Osmanite riik oli kaotanud 19. sajandil Kreeka, Rumeenia, Serbia ja Bulgaaria ning omas võimu ainult nime poolest..
Hiinas, mis langes järjest enam Lääne mõju alla, võttis võimust anarhia. Euroopa imperialistliku ülemvõimu ainus hälve leidis aset Lõuna-Ameerikas, kus Hispaania ja Portugali valitsemine lõppes aastal 1826 ja asendus rea konkureerivate Euroopa stiilis vabariikidega.
Kõige dramaatilisemalt laienes Euroopa võim Aafrikale, mis aastatel 1880-1900 muutus peaaegu täielikult Euroopa poolt domineeritavaks kolooniaks. Isegi imperialistlike traditsioonideta Itaalia, Sakasamaa ja Belgia lõikasid endale hiiglaslikke alasid. Ameerika Ühendriigid, kes omandasid 1867 Venemaalt Alaska, alustasid samuti lühiajalist pealetungi Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil. Sealne kõige olulisem koloonia Filipiinid vallutati 1898. Sellele vaatamata jäid kõige mõjukamaks läänepoolsed jõud Prantsusmaa ja eelkõige Suurbritannia, kelle territooriumid hõlmasid veerandi maakerast.
Ka Euroopas toimusid tähtsad territoriaalsed muudatused, eelkõige Itaalia ühendamine 1861 ja Saksamaa ühendamine 1871. Nende ühendamiste tagajärjel kerkisid Euroopas esile jõud, mis olid ülekaalus kuni Esimese maailmasõja lõpuni.

04. okt. 1914 02:14 Vähk, Saturn D – Pluuto R
01.nov. 1914 02:04 Vähk, Saturn R – Pluuto R
19. mai 1915 00:54 Vähk
Maikuu ühendus täpses poolteistkvadratuuris (135) Uraaniga
02. okt. 1914 on sündinud Jack Parson, Ameerika raketiinsener ja Bernarr Rainbow, mitmekülgne muusik ja organist
04. okt. 1914 on sündinud Jim Cairns, Austraalia poliitik ning eestimaalane Harry Esop, tehnikateadlane
06. okt. 1914 on sündinud Thor Heyerdahl, Norra maadeuurija
02. nov. 1914 on sündinud Jonny Vander Meer, korvpallur
20. mai 1915 on sündinud Mose Dayan, Iisraeli poliitik ja Peter Copley, Inglise näitleja

1914 – türklased sõlmivad Saksamaa ja Austriaga liidu pärast seda, kui Suurbritannia, Prantsusmaa ja Venemaa on sõja kuulutanud
1914 – Jaapanlased hõivavad Saksamaa kolooniad Vaiksel ookeanil ja Hiinas
1914 – Egiptusest saab Suurbritannia protektoraat
1914 – Lõuna-Aafrika Vabariik astub I maailmasõtta liitlasvägede poolel
1914 – Ertshertzog Franz Ferdinandi mõrvamine Sarajevos taaselustab suurjõudude konflikti Balkanil: Austria sõjakuulutamine Venemaale toob kaasa suure sõja Euroopas - Esimese maailmasõja (-1918)
1914 – Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa asuvad I maailmasõtta liitlasvägede poolel
1914 – Panama kanali avamine, ühendab Vaikse ookeani Atlandi ookeaniga; kanali tsooniala renditakse USA-le
1914 – 20.saj. kunst: Gris “Päikesest pimestatu”

1915 – Jaapan teatab oma nõudmised Hiina territooriumitele deklaratsioonis “21 nõudmist”
1915 – umbes miljoni armeenlase massimõrv ja deporteerimine türklaste poolt
1915 – nihilistliku kunstivoolu dada õitseng Zürichis, New Yorgis, Pariisis, Hannoveris ja Kölnis
1915 – esimese valgusfoori kasutuselevõtt Clevelandis, USA
1915 – esimese transkontinentaalse telefoniühenduse loomine USA-s New Yorgi ja San Francisco vahel

1914 – Eesti :algab Esimene maailmasõda. Sõtta võetakse Eestist üle 60 000 mehe.
17. okt. 1914 – avatakse Tallinna Linna Kunsttööstuskool, millest loeb oma algust Tallinna kunstiülikool
1915 – ebalojaalsuses süüdistatuna saadetakse Siberisse rida baltisaksa aadli- ja vaimulikkonna juhtivaid tegelasi. Alates sõja algusest on suletud 12 saksakeelset keskkooli; suletud on kõik saksa ajalehed ja seltsid

Maailm aastal 1925.
Esimene maailmasõda kujundas ümber Euroopa kaardi. Peamisteks muutusteks oli Austria-Ungari, Saksa keisririigi ja Osmanite impeeriumi lagunemine ja Venemaa muutumine Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduks – maailma esimese kommunistlikuks riigiks. Proportsionaalselt võttes kaotas Venemaa kõige vähem alasid: Soome, Balti riigid ja Poola idaosa, mis kõik ilmusid maailmakaardile uute riikidena. Saksamaa kaotas kõik oma Poola territooriumid, välja arvatud Ida-Preisimaa, millest sai isoleeritud saksa eelpost Poolas. Saksamaa endised Aafrika asumaad jagati peamiselt Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel. Teised uued riigid maailmakaardil olid Ungari, Tshehhoslovakkia ja Poola ning Austria-Ungari lagunemisel tekkinud rahvusriigid Serbia kuningriigi, Horvaatai ja Sloveenia näol. Oma territooriumi kahekordistas Rumeenia.
Osmanite impeerium, mis Balkani sõjas 1912-1913 kaotas oma viimased Euroopa territooriumid, piirdus Türgiga ning Suurbritannia ja Prantsusmaa võtsid selle endised Lähis-Ida territooriumid oma kontrolli alla. Jaapan, mis ajavahemikul 1895-1910 oli omandanud Taiwani saare, Karafuto ja Korea, sai samuti tasuks rea endisi Saksamaa saarevaldusi Vaikses ookeanis. Tähtis faktor oli ka Jaapani mõjuvõimu laienemine Hiina põhjaosas, mis aastal 1911 Qingi dünastia kukutanud revolutsiooni järel, oli langenud laiaulatuslikku kaosesse. Maailma juhtivate impeeriumirahvaste brittide ja prantslaste positsioon oli aga palju ebakindlam, kui see välja paistis. Kanada (v.a. Newfoundland), Lõina-Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa olid saavutanud iseseisvuse ning Indias aina hoogustus rahvuslik kihutustöö. Ka Prantsusmaa seisis silmitsi oma ülemvõimu vaidlustamisega Aafrikas ja Kagu-Aasias.

11. aug. 1947 13:07 Lõvi
Ühendus koos Päikese ja Veenusega
09. aug. 1947 on sündinud John Varley, Ameerika ulmekirjanik ning Ukraina laulja Sofia Rotaru
10. aug. 1947 on sündinud Ian Anderson, Inglise muusik (Jethro Tull) ning eestlane Eduard Aidu, tehnikateadlane
12. aug. 1947 on sündinud William Hartston, Inglise maletaja ning eestimaalane Valeri Blinov, filmioperaator

1947 – ÜRO-s jõutakse kokkuleppele Palestiina jagamises juutide ja araablaste vahel; enne Suurbritannia vägede väljatõmbamist puhkeb laiaulatuslik vägivald
1947 – USA käivitab Marshalli plaani
1947 – Christian Diori “New Look” lõpetab elegantselt sõjaaegse moe Pariis
1947 – maailma kaubanduse liberaliseerimise eesmärgil sõlmitakse USA-s Üldine Kaubandus- ja Tollilepe
1947 – helikiiruse ületamine, USA; polaroidfilmi fotoaparaadi arendamine USA-s Edwin Landi poolt; transistori leiutamine, USA

1947 – Eesti: ÜK(b)P Keskomitee Poliitbüroo salajane otsus “Kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSV-s” ei võimalda enam arutamist kollektiviseerimise alternatiivsete variantide üle, vaid käivitab protsessi üheselt
30. aug. 1947 – avaldatakse määrus talumajapidamise maksustamise kohta, selles kehtestatakse maksutariifid ja antakse kulaklike majapidamiste tunnuste loetelu

Maailm aastal 1950.
Teise Maailmasõja tagajärjed ning Euroopale jäänud kolooniate kasvav iseseisvusnõue viisid oluliste muutusteni maailma kaardil 1950. aastaks. Mitte midagi ei jäänud järele suurest, vallutuse teel tekkinud Saksa impeeriumist Euroopas, Põhja-Aafrikas ja NSV Liidus ning Jaapani impeeriumist Hiinas, Kagu-Aasias ja Atlandi ookeani avarustel. Kõigile lisaks oli Saksamaa kaotanud oma idaosa, mis 1949 muudeti NSV Liidu satelliitriigiks Saksa DV näol. Muutusid ka Poola piirid kogu maa nihkumisega läände, et sobituda NSV Liidu läänepiiriga, mis nüüd hõlmas ka Baltimaid. Kuigi Prantsusmaa hoidis kiivalt kinni Aafrika ja Kagu-Aasia kolooniatest, kahanesid teised Euroopa impeeriumid kiiresti.
Holland loovutas suurema osa oma Kagu-Aasia impeeriumist, millest sai sõltumatu Indoneesia. Ka Suurbritannia oli lahkunud Indiast, kus jagatuna usulisi piire mööda tekkisid 1947 India ja Pakistan. Järgmisel aastal lõppes Suurbritannia ülemvõim Birmas. Suurbritania oli loobunud ka oma mandaatterritooriumitest Lähis-Idas, mille tähtsamaks tulemuseks oli Israeli riigi loomine Palestiinas 1948.
Pärast ligi 40- aastast segadust koos Jaapani okupatsiooni ja kodusõjaga ilmus aastal 1949 maailma kaardile maailma rahvarohkeim kommunistlik riik – Hiina Rahvavabariik.

Maailm aastal 1975.
Pärast 1950. aastat loovutasid Euroopa koloniaalvõimud enamiku veel säilinud asumaid. Prantsusmaa lahkus Indo-Hiinast 1954, olles lüüa saanud kommunistlike rahvuslaste käest. ÜRO nõusolekul loodi samal aastal eraldi riigid Põhja-Vietnam ning Lõuna Vietnam, mis matkis aastal 1953 toimunud Korea jagamist Põhja- ja Lõuna Koreaks. Suurbritannia võim Malaisias lõppes 1957 samuti pärast pikka võitlust rahvuslastega. Aasta varem oli Prantsusmaa andnud iseseisvuse Tuneesiale ja Marokole. Prantsuse asunikele järele andes vastustati Alzeeria iseseisvust aga 1962. aastani. Mujal Aafrikas toimus üleminek enamasti palju korrapärasemalt.
Ajavahemikus 1956-1965 lahkus Suurbritannia kõigist oma Aafrika kolooniatest. Temale järgnesid 1958-1960 Prantsusmaa ja Belgia. Vaid Portugal seisis vastu iseseisvusliikumistele, võideldes Angolas ja Mosambiigis 1975. aastani, mil ka neile iseseisvus anti. Kuigi valge vähemuse võim kestis edasi Lõuna-Aafrikas ja selle naabermaal Rodeesias, jäi ainsaks märkimisväärseks Euroopa kolooniaks Aafrikas Hispaania Sahara, millest Hispaania loobus 1976 jaanuaris.
Euroopa varasemad ulatuslikud impeeriumid olid nüüd kahanenud käputäieks territooriumiteks, millest suurem osa moodustasid üle maakera hajutatud saarekesed. Ajal, mil Euroopa loobus impeeriumitest, laiendasid Hiina ja Nõukogude Liit oma valdusi. Viimane tegi seda Ida-Euroopas ja oli nõukogudelik vaid oma nimes, Hiina tegutses samal ajal Tiibetis, võttes selle järk-järgult oma valdusesse ajavahemikus 1950-1959.

08. nov. 1982 27:36 Kaalud
10. nov. 1982 on sündinud Heather Matarazzo, Ameerika näitleja
11. nov. 1982 on sündinud Brittny Gastineau, Ameerika modell ja Jamaica kergejõustiklane Asafa Powell
12. nov. 1982 on sündinud Anne Hathaway, Ameerika näitleja
13. nov. 1982 on sündinud Michel Copon, Ameerika näitleja

1982 – Süüria julgeolekujõud tapavad Hama linnas Süürias 20 000 al-Assadi reziimi vastast
1982 – esimese CD-mängija müügiletulek Jaapanis
1982 – Hispaania liitub NATO-ga, olles esimene uus liige pärast Lääne-Saksama liitumist 1955
1982 – Poola valitsus keelustab “Solidaarsuse”
10. nov. 1982 – Moskvas sureb NSVL riigipea Leonid Breznev, 12. nov. saab liidriks Juri Andropov
1982 – Argentiina hunta ründab Suurbritannia valduses olevaid Falklandi (Malviini) ja Lõuna-Georgia saari; argentiinlaste väljatõrjumine briti eriüksuste (Erikomando) poolt. Hunta kokkuvarisemine
1982 – Ronald Reagan alustab NSV Liiduga Strateegiliste Relvade Vähendamise Kõnelusi (START)
1982 – sõna “internet” kasutuselevõtt USA-s

1982 – Eesti: 13. okt. tulekahju Tallinnas Niguliste kirikus, hävivad tornikiiver ja kabelid
1982 – ilmuma hakkab kultuuriajakiri “Teater. Muusika. Kino”

See ühendus pani aluse lähiaastatel toimunule – Sri Lanka tamilite kokkupõrked valitsusjõududega; Filipiinidel mõrvatakse opositsiooniliider Beningo Aquino; Indias peaminister Indira Gandhi; USA ja Vatikan taaskehtestavad diplomaatilised suhted 117-aastase vaheaja järel; marksistlik riigipöörde mahasurumine Grenadas USA sõjalise interventsiooni käigus ja paljud teised sündmused.
Äratoodud sündmused on ainult osa pika ajaloo jooksul toimunust, sest Saturni ja Pluuto need aspektid toimivad suht pikka aega. Seepärast sai siin ära märgitud ainult täpse aspekti toimumise ajal juhtunud sündmused. Seda eriti nende sündmuste puhul, milledele oli teada ka täpsem kuupäev.

12. jan. 2020 22:46 Kaljukits
Selle tulevikus toimuva ühendusega liituvad Päike, Ceres ja Merkuur

Kui teha väike ülevaade täpsete aspektide toimumise kordadest 2000-de aasta jooksul, s.t. mitu ühendust oli antud aastal või siis kõrvalaastal, siis kujunes välja järgmine pilt.
Ühendused: 3,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,3,1,1,1,1,3,3,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,1,1,3,3,1,1,1,1,3,3,1,1,3,1,3,1,1,1,1,3,3,3,1,3,1,1 – kokku oli täpseid konjunktsioone 102. Kui aga lugeda ühe aasta lähistel ja sama märgis toimunud ühendust üheks korraks, siis on alates aastast 10 kuni 1982. aastani olnud 60 Saturni ja Pluuto ühendust.
Otsisin neis teatud korrapära ja kordumistes mingit sümmeetriat aga seda kindlat ühenduste kordumise rütmi ei leidnud või seda polegi. See on seotud Pluuto ebakorrapärase orbiidiga, mis on väljavenitatud ellips. Pealegi on Pluuto orbiit 17 kraadi kaldu ekliptika tasapinna suhtes. Osa märke läbib ta kiiremini ja osa aeglasemalt. Pluuto perigee asub 15 Skorpionis ja selle märgi läbib ta kõige kiiremini. Saturn see eest liigub korrapärasel orbiidil. Küll aga kordus kogu vaadeldava aja jooksul kolmekordse ühenduste puhul see, et teine ühendus toimus alati mõlemate planeetide retrograadsetel aegadel. Üks erand oli siiski kolmekordse ühenduse puhul 1914. aastal. Siis esimesel ühendusel oli Pluuto retrograadses liikumises. Ja ajaloost teame, mis algas sellel aastal!
Ühe märgi piires toimunud ühendused erinevad selle poolest, et Pluuto liigub kõige aeglasemalt Jäärast Kaksikuteni ja kõige kiiremini Neitsist Skorpionini. Kõige rohkem on olnud ühendusi ühes märgis Kaksikutes ja Sõnnis – 7 korral. Kuuel korral on seda olnud Jääras ja Vähis. Viiel korral siis Kaljukitses ja Kalades, neljal korral Kaaludes ja Veevalajas. Kolmel korral Lõvis, Neitsis, Amburis. Skorpionis on toimund ainult kaks ühendust.
Kahe märgi piiril on seda juhtunud neljal korral; Sõnn-Jäär; Jäär-Sõnn; Sõnn-Jäär; Veevalaja-Kalad. Seda siis Pluuto retrograatsuse pärast.

Nüüd lähenevat kvadratuuri oodates ei teeks paha, kui vaataks üle veel Saturni ja Pluuto opositsioonid ajaloos ja siis need läheneva kvadratuuriga olnud sündmused. Siis on kogu nende tsüklite peamised pingeaspektid meil tuttavad ning me saame paremini aru tsüklite iseloomust ja toimest. See aitaks meil võrrelda praegu läheneva kvadratuuri ja varem olnud sündmuste vahel sarnaseid jooni.Teeme seda eraldi artiklis.

1 kommentaar:

vikker ütles ...

on huvitav vaadata kui palju aastaid Pluuto mingis märgis viibib. Ja nii saab aimu , et oleme siin ekspressliinil, pole aega 6ieti nn. hinge ka t6mmata, yks transformatsioon , teise otsa.
Ja Pluuto keedab välja arenguks k6lbmatu ehk siis juba astraalvormi kaotanud nähtused. Kui hing neist lahti ei lase, kogeb ta väga suurt kannatust, sest siis tundub et osa iseendast sureb. Kui aga suudab loobuda ja vabaneda, on ta k6ige toimunu v6rra rikkam ja vabam.