neljapäev, 13. detsember 2007

Hüvasti Ambur !

Seda artiklit ajendas ette võtma, andmeid koguma ja sellest kirjutama tõdemus, et varsti lahkub Pluuto Amburi märgist.Viimase aastatuhande jooksul on ta selles märgis olnud ainult viiel korral ja täpseid konjunktisoone märgi valitseja Jupiteriga on olnud kaheksal juhul. Kusjuures aastal 1509 oli seda tänu retrograadsusele kolmel korral. Et paremini aru saada Pluuto Amburis viibimisest, mis kaasajal on esimest korda peale Pluuto avastamist 1930. aastal, pöördume ajaloo poole ja uurime seda eelmiste samasuguste seisude valguses. See aitab paremini aru saada Pluuto väljendusest ja toimest Amburis.
Ambur on religiooni,usu, filosoofia, maailmavaate, ideoloogia, vaimsuse, pikkade reiside ja hariduse märk. Pluuto kutsub igas märgis olles esile kardinaalseid muutusi, millede iseloom sõltub iga märgi omadustest. Tema märgipositsioonid omavad suurt ajaloolist tähtsust. Sest nad osutavad pöördelistele momentidele, toovad kaasa põhjalikke ümberkujundusi tsivilisatsiooni valdkondades, mida nad juhivad. Pluuto on põhjalik vana lammutaja ning uue looja. Pluuto alla käivad, sõjad, vallutused, vägivald. Pluuto ülesanne on maade vallutamine, sest maa – see on väärtus, mis siin maakeral on. Tema viibimine aga Amburis on vähem ohtlik kui teistes märkides. Amburis olles toob Pluuto välja huvi uuenduste vastu õigus- ja haridus- kõlblus- ja filosoofilistes süsteemides. Tema transiit Amburis on andnud maailmale Jeesuse, Ateena filosoofide töid, ja hiljem Didro Entsoklopeedia ilmumise. Kaasajal ilmus areenile New Age. Pöördume siis ajaloo poole, et natuke lähemalt tutvuda ning aru saada, millised muutused on kaasa toonud Pluuto viibimine Amburis läbi ajaloo, kaasates ka sündmusi eestimaa ajaloost, alustades esimese aastatuhande 9. sajandist.

Pluuto sisenemisel Amburissse oli seal ees juba planeet Varuna 7-das kraadis. Lihtsuse mõttes nimetan kõiki kääbusplaneete ja kaugeid nimesid kandvaid asteroide ka planeetideks. Et Pluuto oli Jupiteri kodumärgis, toon seepärast ära ka tema seosed Jupiteriga. Sest Jupiter on ikkagi Olümpose mäel troonil istuva peajumal Zeusi sünonüüm ja Pluuto temale vastandina allilma jumal. Pluuto asumine Amburis ja tema ühendused aeglasema Varunaga ning ühendused Amburisse jõudvate kiiremate planeediga või planeetidega, pidi siis kaasa tooma uuendusi maailmavaateliseuse ja religiooni tõekspidamistes.
Juba kohe märgi alguses toimus Pluutol ühendus sinna järele jõudnud Jupiteriga – 1.12 1010 Amburi 1:39 kraadis. Jupiteri ühendus Varunaga toimus 1. jaan. 1011. 8 kraadi Amburis. Ühendus Pluutol Varunaga 28.dets. 1016.a.15:42 Amburis.
Teine ühendus Pluutol Jupiteriga toimus 23. nov. 1023. aastal 28:37 kraadi Amburis. Olles kentauride märgis 14 aastat toimus Pluuto ingress Kaljukitse 5.11.1024. aastal.

Need kaks Pluuto ühendust Jupiteriga ja vast ka Varunaga panid aluse alanud aastatuhande uuele tsüklile, mille pikkus oleks ca 250 aastat. Tekib küsimus, et mis tsükkel ja miks nii pikk. Sest järgmine Pluuto kohtumine Jupiteriga Amburis sai toimuda alles siis kui ta sinna 248 aasta pärast uuesti sisenes. Jupiter tegi aga selle aja jooksul ca 20 täistiiru.
Pluuto viibimine Amburis 9. sajandil sobib hästi usuvaadete pealesurumisega jõu ja vere hinnaga, katarite ja bogomiilide vastane ketserlus, Ristisõjad jms. Sellele andis tooni Pluutoga samal ajal Amburis viibiva Varunaga ning Pluuto tema ühendus temaga. Võiks öelda, et algtõuke Ristisõdadeks sai alguse just Pluuto ja Varuna ning natuke hiljem Ixioni olemisega Amburis.

Oluliseks võiks pidada neid kraade, kus toimusid ühendused – 1:39 ja 28:37 Ambur. Pluuto liikumisel mööda sodiaaki ja jõudmine nende kraadidega kvadratuuri või opositsiooni, või nende kraadide lähedale, tõi vast kõige paremini esile selle tsükli poolt alustatud muutuste ilmingud. Kuipalju nüüd tsükli jooksul toimunud aspektid olulist rolli mängivad ajaloo sündmustes on näha äratoodud näidetes. Muidugi peab arvestama väga paljusid teisi tegureid, mis sündmuse valla päästavad. Ehk on tähtsamad siiski Jupiteri ja Pluuto transiitsed pingeaspektid pika tsükli jooksul? See oleks juba eraldi uurimusliku artikli teema. Aga selles artiklis vaatleme ainult Pluuto kvaratuure ja opositsioone neile ühenduste kraadidele. Jupiteri liikumisel ja aspektide tegemisel nende kraadidega on juba teine uurimisteema. Pealegi üsna suur ja mahukas ettevõtmine.
Üldiselt on nii, et kõikide planeetide omavahelised ühendused moodustavad tsükleid ja neid on väga palju.
Näiteks viimase aja olulisemad transentaalsete planeetide ühendused ja seega uute tsüklite algused ja hilisemad peamised aspektid nende planeetide vahel oleksid Neptuuni ühendus Pluutoga 1892. aastal Kaksikutes, Uraani ühendus Pluutoga 1966. aastal Neitsis ja Uraani ühendus Neptuuniga Kaljukitses 1993. aastal. Nähtavasti on Pluuto-Jupiteri tsükkel vähemoluline, sest sellest pole kusagil juttu olnud.

Selle aastatuhande alguses sisenes Pluuto Amburisse esimest korda 9.sajandil aastal 1009 ning oli märgis kuni aastani1024. DEC 18, 1009 04:22 PM SA; MAY 14, 1010 11:11 AM SC; OCT 18, 1010 07:04 AM SA; JAN 02, 1024 09:03 PM CP; JUL 01, 1024 07:32 PM SA

Pluuto viibimisel Amburis on ajaloos ära märgitud järgmiste sündmustena:
1009 – moslemid rüvetavad Jeruusalemmas Püha Haua kirikut
1009 – pannakse nurgakivi Mainzi katedraalile
1014 – Heinrich II saab Püha Rooma riigi keisriks (-1024)
1016 - ühendatakse Inglismaa, Taani ja Norra Knut Suure valitsemise alla.
1017 – Venemaal ehitatakse esimene kivikirik
1018 – Pavia kirikukogu keelab preestritel abiellumise
1020 – on Kiievi-Vene hiilgeaeg, umbes samal ajal jäetakse maiade linn Uxmal maha
1021 – Euroopas puhkeb tantstõve epideemia

Pluuto ühendusel Jupiteriga 1:39 Amburi kraadis (1.12.1010) on ajaloos ära märgitud umbkaudse dateeringuga järgmised sündmused:
1010 – male jõuab Aasiast Euroopasse
1010 – Hiina ülikkonnas hakatakse tütarlaste jalgu kinni siduma, et need ei kasvaks

Teine ühendus 28:37 Amburi kraadiga (23.11.1023) on ajaloos ära märgitud järgmiste sündmusega:
1023 – gazanviidid tungivad Amurdarja paremkaldale
1023 – Hiinas leiutati paberraha

Kui Pluuto tegi esimese kvadratuuri Amburi kraadile 1:39 (1064/65) Kaladest, toimusid maailmas sündmused:
1064 – Seldzuki türklased tungisid kristlikusse Armeeniasse
1065 – Bagdadis asutatakse Nizamiyeh`i akadeemia
1065 – Ausburgi katedraal Saksamaal saab endale esimesena Euroopas vitraazaknad
28.12.1065 – õnnistati sisse Westminster Abbey Londonis
1066 okt. Toimus Hastingsi lahing, mille tagajärjel normannid vallutavad Inglismaa
Pluutol oli siis opositsioon Jupiteriga

Kvadratuur teise Amburi kraadiga (28:37) toimus aastatel 1088/89 Kaladest. Ajaloo lehekülgedele on pandud kirja järgmine sündmus:
1087 – Londonis põleb maha Püha Pauluse kirik (ehitatakse uuesti üles ja saab valmis aastal 1284)

Pluuto esimene opositsioon Amburi 1:39 kraadile toimus 1153/54 aastatel Kaksikutest. Sündmused:
1152 – Khmeri riigi pealinnas Ankor Vatis valmib suurim hinduistlik templikomplekt Aasias
1154 – Henry II ühendab suure osa Prantsusmaast Inglismaaga
1154 – Palermos Sitsiilias avaldatakse Muhammad al-Idrisi “Geograafia”
1154 – Prantsusmaal valmib tolle aja suurim Chartresi gooti stiilis ehitatud katedraal (ehitamist alustati 1134.a.)

Pluuto teine opositsioon 28:37 kraadile Amburis toimus 1178/79 aastatel Kaksikutest. Sündmused:
1178 – Friedrich I Barbarossa kroonitakse Burgundia kuningaks
1179 – Mayapani julm kuningas Hunac Ceel rüüstab ja põletab maha maiade linna Chichen Itza
1179/1180 – Novgorodi vürst Mstislav tuleb koos novgorodlastega eestlaste vastu Otshelasse ja põletab kogu nende maa

Järgmine lähenev kvadratuur Amburi 1:39 kraadile toimus Neitsist 1219/20 aastatel. Sündmused:
1218 – viies Ristisõda jõuab Egiptusesse
1218 – Taanimaal võetakse kasutusele maailma esimene rahvuslipp Danneborg
1219 – mongolite tungivad Tshingis-khaani juhtimisel Horezmi riiki
1219 – taanlased tungivad Põhja-Eestisse, rüüstatakse ja põletatakse Revala lääneosas
1220 – Harju arvatakse Revala piiskopkonda, taani preestrid ristivad Harjumaa ja õhutavad harjulasi järvalaste vastu
1220 – pärast seda, kui Friedrich I on lubanud toetada Viiendat Ristisõda, kroonitakse ta Püha Rooma riigi keisriks

Pluuto kvadratuur Amburi 28:37 kraadile toimus 1231/32 aastatel Neitsist. Sündmused:
1231 – koostatakse taani hindamisraamatu väike Eestimaa nimistu, mis sisaldab Eesti maakondade (välja arvatud Sakala ja Ugandi ) loendi koos adramaade arvuga
1231 – Jean de Briennei ristiretk Konstantinoopolisse
1232 – Ibn al- Arabi kirjutab teose “Tarkuse gemmid”, milles sõnastatakse sufismi põhitõed

Järgmine Pluuto viibimine Amburis toimus aastatel 1255 – 1270. Sellega eelmine tsükkel oli lõppenud. DEC 28, 1255 07:08 PM SA; APR 27, 1256 12:08 PM SC; OCT 25, 1256 07:03 PM SA

Teisi transententaalseid planeete neil aastatel märgis ei olnud. Mida siis tõi kaasa Pluuto viibimine 14 aasta jooksul Amburis?

1255 – Rooma lubab inkvisiitoritel ketsereid piinata; Praha ja Stockholm saavad linnadeks
1255 – Albert Suerbeer nimetatakse Riia peapiiskopiks
1257 – asutatakse Sorbonne, millest peagi saab Pariisi ülikooli kõige tuntum kolledz
1258 – mongolid rüüstavad Bagdadi; Abbassiidide kalifaadi langemine
1259 – Taani kuninga Harju-Viru vasallid nimetavad end kirjas kuningale vasallide koguks (universitas vasallorum), mis märgistab nende korporatiivset koondumist rüütelkonnaks
1262 – Novgorodi vägi A.Nevski poja Dimitri juhtimisel vallutavad ja põletavad kolmekordse taraga ümbritsetud Tartu linna, piiskopilinnust aga hõivata ei suuda
1261 – bütsantslased vallutavad tagasi Konstantinoopoli, taastatakse kreekakeelne Bütsantsi keisririik
1263 – leedulased vürst Trainaitise juhtimisel tungivad Läänemaale ja põletavad Vana-Pärnu. Saare piiskopiresidents viiakse üle Haapsallu
1265 – Ordumeister Konrad von Mandern laseb Stensby lepingu (1238) tingimuste vastaselt ehitada Paide linnuse
1266 – Hubilai teeb oma pealinnaks Hanbilai (Peking)
1270 – kristlik kuningriik Etioopia laiendab oma piire

Pluuto ühendusel Jupiteriga 9:27 Amburi kraadis (5.01.1260) on ajaloos kirja läinud järgmiste sündmustena:
1260 – Liivi ordu saab raskelt lüüa lahingus leedulastega Kuramaal Durbe järve ääres. Lahingu tulemust mõjutas oluliselt orduväega kaasas olnud kurelaste ja eestlaste keeldumine võitlemast sakslaste poolel
1260 – Mali kuningas Manse Ule asub Timbuktust palverännakule Mekasse
1260 – pärast Münket saab suurkhaaniks tema vend Hubilai ning hakkab valitsema oma vanaisa Tshingis-khaani asutatud impeeriumit

Esimese kvadratuuri Amburi 9:27 kraadile tegi Pluuto 1316.a. Kaladest. Sündmused:
1315-17 – Põhja-Euroopat laastab näljahäda
1315 – itaalased hakkavad Lyonis siidi tootma
1316 – Raimondino dei Liuzzi koostab lahkamiste põhjal esimese anatoomiaõpiku
1316 – Liivimaa ordu, peapiiskopkonna vasallid ja toomkapiitel sõlmivad Siguldas kolmikliidu, kohustudes vastastikku üksteist abistama kõikide teiste vastu

Opositsiooni Amburi 9:27 kraadile tegi Pluuto 1405/06 aastatel Kaksikutest. Sündmused:
1405 – Zheng He India ookeani ekspeditsioonide algus
1405 – Timur ehitab Samarkandi Registani väljaku, ühe oma pealinna uhkustest
1406 – väljapaistev araabia diplomaat ja ajaloolane ibn Haldun lõpetab oma teose “Mukaddima”, mis on ajaloos esimene katse selgitada riigivalitsemise põhimõtteid ning tsivilisatsioonide tõusu ja langust
1406 – Giacomo d`Angelo tõlgib Ptolemaisose “Geograafia”, formaalse kartograafia algus Euroopas

Läheneva kvadratuuri Amburi 9:27 kraadile tegi Pluuto 1469/70 aastate paiku Neitsist. Sündmused:
1469 – Marsilio Ficino tõlgib Platoni teosed itaalia keelde
1469 – Axayacatl saavutab kontrolli asteekide impeeriumi üle (-1481)
1470 – Afanassi Nikitini poolt juhitud vene kaupmeeste ekspeditsioon jõuab Põhja-Indiasse Bidari
1470 – portugallased alustavad kaubavahetust Kullarannikuga Lääne-Aafrikas
1470 – Euroopa meresõitjad hakkavad kasutama laiuskraadide määramiseks astrolaabi
1470 – inkad purustavad Chimu riigi
1470 – Prantsusmaale Sorbonne`i jõuab esimene trükipress

Kolmandal korral siirdus Pluuto Amburisse 14.sajandil. Viibis seal aastatel 1502 – 1515/16.JAN 21, 1502 07:03 PM SA; MAR 26, 1502 01:16 PM SC; NOV 09, 1502 03:48 PM SA; JUL 21, 1503 05:32 PM SC; AUG 13, 1503 06:35 AM SA
Esimese ühenduse Jupiteriga tegi ta 16.veeb. 1509.a. 16:43 Amburis ja seekord tänu retrograadsusele selles märgi sektori osas toimuse seda kolmel korral – lisaks siis veel 11.05. 15:57 kraadis ja 28.09. 14:38 kraadis. Ka seekord viibis Pluuto märgis üksinda, ilma teiste transentetaalsete planeetideta. Kaljukitse läks Pluuto 23.12.1515. aastal.

Ajaloost aga leiame nende ca 14 aasta sees, mil Pluuto Amburis järgmist:
1502 – esimene laevatäis orje viiakse Uude Maailma
1502 – Alberto Cantino trükib esimese kaardi, millel on India õigesti kujutatud
1502 – saksa lukksepp Peter Henlein leiutab vedruga üleskeeratava kaasaskantava ajanäitaja – taskukella
1502 – aasta varem sõlmis Volmari maapäev liidu Leeduga ja alustas sõda Venemaaga. 13.sept. 1502.a. sõja pealahing Smolono järve ääres. Venelased sunnitakse taanduma. Smolino lahingupäeva tähistatakse Liivimaal järgnevalt võidupäevana ja kirikupühana
1503 – Moskva vürstiriik saab poliitiliselt iseseisvaks pärast seda, kui Ivan III keeldub tatari khaanidele makse maksmast
1506 – portugallane Alfonso de Albuquerque vallutab Sokotra saare, tagades sellega pääsu Punasele merele
1507 – Waldseemülleri maailmakaardil nimetatakse Ameerika kontinent Amerigo Vespucci järgi
1507 – Liivimaa talupoegadel keelatakse relvade kandmine
1508 – paavst Julius II tellib Michelangelolt Sixtuse kabeli laemaali Vatikani
1508 – paavast Jukuis II annab Hispaania kuningriigile õiguse rajada ja ehitada uues maailmas kirikuid
1513 – Juan Ponce de Leon sõidab mööda Florida rannikut ja kuulutab selle Hispaania omanduseks
1513 – ilmub Ptolemaiose “Geograafi” uustrükk, mis kujutab äsjaavastatud läänepoolseid maid kahe kondinendina Euroopa ja Aasia vahel
1514 – astronoom Mikolaj Kopernik esitab oma teooria, mille kohaselt Maa tiirleb ümber Päikese
1514-17 – Osmanid purustavad Pärsia ning vallutavad Süüria, Egiptuse ja Araabia
1515 – konfutsianistliku õpetlase Wang Yangmingi reformid Hiinas
1515 – Hispaanlased rajavad Kuubale Havanna linna

Pluuto kolmel ühedustel Jupiteriga (16.02.1509 – 28.09.1509) Amburi märgis on ajaloos olnud järgmist:
1509 – Inglise troonile asub Henry VIII
1509 – hispaanlased rajavad kolooniad Kesk-Ameerikas; Diego Alvaros Correa rajab esimese portugali koloonia Brasiiliasse Porto Seguro lähedale
1509 – krishna Deva Raya saab Vijayanagara kuningaks
1509 – Rostocki ülikoolis immatrikuleeritakse eestlane Johann Pulck, hilisem Saare-Lääne toomhärra ja skolastik
1509. aastal on sündinud John Calvin – prantsuse religiooni reformaator; John of Leiden – hollandi anababtistide liider; John Erskine of Dun – shoti usureformaator


Esimese kvadraturi Amburi 14 - 17 kraadidele tegi Pluuto Kaladest 1566/67. Sündmused:
1565 – Venemaal algab Ivan IV terrorivalitsus
1565 – hispaanlased tapavad Floridas elavad prantsuse kolonistid ja rajavad St. Augusti´i, esimese püsiva Euroopa asunduse tulevastes Ameerika Ühendriikides
1565 – Londonis antakse välja statuut, mille kohaselt lubatakse Royal College of Physicians`is viia läbi inimkehade lahkamist, mis seni oli keelatud
1566 – kalvinistide pildirüüste algatab Madalmaade ülestõusu
1566 – rootslaste rüüsteretk Henrik Horni juhtimisel Saaremaale
1567 – Harjumaa piiril Ruunavere veski juures toimub suurem lahing poolakate ja rootslaste vahel, mis lõpeb poolakate võiduga. Võitjad rüüstavad seejärel Lääne-ja Harjumaad kuni Tallinnani
1567 – Shotimaa kuninganna Mary saab protestantidest ülikute käest lüüa. Ta vangistatakse ja sunnitakse troonist loobuma

Opositsiooni Amburi 14 - 17 kraadidele tegi Pluuto Kaksikutest 1657. aasta paiku. Sündmused:
1656 – Madriidis maalib Diego Velazquez las Meninas (“Pruutneitsid”)
1656 – Virginias laiendatakse valimisõigus kõikidele vabadele meestele, olenemata nende usutunnistusest
1657 – hollandi teadlane Christiaan Huygens leiutab pendliga kella
1657 – vene tsaar Aleksei kinnitab vallutatud Tartu linnale laialdased privileegid, mis lubavad Tartu kaupmeestele avaraid kauplemisvõimalusi Venemaal. Samas ei lubata Tartu kodanikel Venemaa käes olevatelt aladelt lahkuda, vaid nad peavad “igavesti Tsaarliku Majesteedi kõrge kaitse alla jääma”.

Läheneva kvadratuuri Amburi 14 - 17 kraadidele teeb Pluuto Neitsist 1718/19 aastatel. Sündmused:
1717 – Inglismaa, Prantsusmaa ja Madalmaad moodustavad Kolmikliidu, mille ülesandeks on takistada Hispaania kuninga Felipe V ekspansionistlikke plaane
1717 – Preisimaa müüb oma orjaärid Hollandile
1717 – Londonis asutatakse esimene Vabamüürlaste Looz
1718 – prantslased rajavad New Orleansi
1718 – inglane James Puckle leiutab kuulipilduja
1718 – tsaar Peeter I käsul alustatakse lossi ja pargi rajamist Kadriorgu
1719 – Danile Defoe avaldab “Robinson Crusoe”

järgneb...

Kommentaare ei ole: