laupäev, 14. juuli 2007

Eestimaa keeruline sügis-talv

Kui kaugemas perspektiivis ees ootavaid seise maailmale kirjeldas Vikker hiljuti oma blogis, siis ma peatuks peamiselt selle aasta teise poole mõningaid seise kirjeldades seda lähtuvalt Eesti 1918. aasta horoskoobiga seonduvalt.
23. augustil siseneb meie vabariiki sümboliseeriv väike taevakeha Estonia Lõvi märki.
Viis päeva hiljem toimub Kuuvarjutus 4.46 Kalades ja seda horoskoobi Päikese peal ning Estonia lähedal kuuendas majas. Kuuvarjutus omab Kaalude põhimõtet. Ta lõpetab mingi tsükli, mitte ei alusta – nagu päikesevarjutuse puhul. Selle varjutuse ajal lõpetatakse asju. Kuuvarjutuse päeval on planeetide vahel kolm vastasseisu. Veenus Neptuunile, Marss Jupiterile ja Merkuur Uraanile.
Veenuse lähedus horoskoobi Kuule ja opositsioon Neptuunile, mis omakorda horoskoobi Merkuuri lähedal võiks tähendada rahva rahulolematust meditsiiniga seonduvalt, rahaeralduste puudulikust haigekassa töös.Veenus horoskoobis valitseb rahamaja ja Neptuun on kogu elanikkonna (DC) valitsejaks. Siin tuleb kõne alla veel hinnatõusud kütusele ning kinnisvaraga seotud asjad. Eriti viimase kohta on märke juba praegu tunda. Tehakse liigseid illusioone, et riigi rahaline seis pole nii hull ja ei maksa üle dramatiseerida. Aga see võib tähendada veel palju muudki.

Marsi oposit. Jupiterile. Kaardi järgi on Marss 8 maja valitseja. Maja sümboliseerib riigi horoskoobis rahvussuhteid, välisfinantse, makse, riigi julgeolekut jne. Jupiter on kaardis IC valitseja, neljas maja on meie maa, kinnisvara, tavainimesed ja valitsuse opositsioon. Nende kahe planeedi vastaseis võiks siis tähendada nende valkondade omavahelisi konflikte, uusi suundi või langusi. Juba Veenuse oposit. Neptuunile viitab kinnisvaraga tekkida võivale krahhile ning Marsi oposit. Jupiterile lisavad seda veel juurde. Lisaks võib oodata hariduse valdkonnas toimuvate muutuste vastane hoiak. Seda toonitab ka Merkuuri ja Uraani vastasseis.

Merkuuri oposit. Uraanile. AC ja MC valitseja Merkuuri asend horoskoobi AC-l ning tema vastas oleva Uraaniga, mis valitseb kaardis 6 maja . Siin on oodata noorte, eriti koolinoorte rahulolematuse väljendusi seoses uute koolireformide osas, seda eriti venekeelse emakeelega noorte hulgast. Kõne alla tuleks ka sisetranspordiga seotud kitsaskohad, sidealased ja energeetika alased küsimused, mis saavad olema suurema tähelepanu osaliseks. Kõik kitsaskohad, mis jäid lõpetamatta varjutuse ajaks, tulevad varem või hiljem juba hoopiski teravamalt esile hiljem.
Oma pitseri paneb Kuuvarjutusele ka Saturni konjunktsioon Orcusega ja nende lähedus Päikesele. Orcust seostan oma toimelt Pluutoga. Ta on sarnane Pluutole, kannab vana-rooma surmajumala ja manala nimetust. Saturn on horoskoobis MC valitseja, taevatelg sümboliseerib riigivalitsust. Ei tahaks halba manada aga mingi raskem olukord Saturni ja Orcuse ühendusest võib tulla. Kui heita pilk taasiseseisvuskaardile (20.08.1991) siis näeme, et Orcus asub horoskoobis nataalsete Päikese ja Merkuuri vahel. Lõvis liikuv Estonia samuti läheneb selle horoskoobi planeetidele - Jupiter, Päikese ja Merkuurile märgi lõpus. See saab olema novembri esimese kahe nädala sees. Novembri teisel poolel läheb ta Neitsi märki. Enne teeb just konj. trans. Orcusega Lõvi lõpukraadis. Peale selle on üle horoskoobi AC-l läinud ka Chaos ja natuke varem Marss. Siit need meie poliitikute omavahelise kemplemised ja sõnasõjad sellel kevad-suvel, mis nähtavasti jätkuvad veel augustiski ja hilisügiselgi. Samuti mitmed arusaamatused ja suhted mõnede riikidega, eelkõige Venemaaga. Tähendada võib palju muutki.
Kerge nüüd küll ei saa olema Eesti riigil edaspidi. Kõik selle varjutuse tulemusena üles kerkinud kitsaskohad saavad uut “tuld” juurde siis Päikesevarjutusega kaks nädalat hiljem.

Päikesevarjutus toimub 11. sept. 18.25 Neitsis. See varjutus teeb opositsiooni transiitsele Uraanile. Päikesevarjutus kraad on suhteliselt lähedal horoskoobi AC-le (16.11 Neitsi) esimeses majas. See maja teatavasti näitab riigi rahvast tervikuna, elanikkonna psühholoogiat ja riigi siseasju. Transiitne Uraan pealegi vabariigi DC-ga konjunktsioonis 7 majas.
Planeet, mis annab aspekti Päikesevarjutusele – see on uuenemine, taassünd. On täheldatud, et muutused ja tekkivad probleemid hakkavad juba varem toimima. Ja seda minu meelest on nii maailma kui ka Eesti elu jälgides näha.
Neid Päikesevarjutuse seise arvesse võttes võik öelda, et esile võib kerkida nii inimeste rahulolematus riigi asjaajamistes kui ka midagi ootamatud Uraani poolt. Teravamalt hakkab kõlama hariduse, majanduse ja meditsiini valdkondade teemad. Seda toetab Merkuuri sekstiil just varjutuse kaardis tõusnud Jupiteriga, mis teeb täpse sekstiili Chironile Veevalajas. Need kolm moodustavad konfiguratsiooni bisekstiili, mis iseenesest võtab maha tekkinud situatsioonide teravuse. Kuid annab võimaluse tekkinud probleemidega tegeleda. Kuivõrd see nüüd paika peab, näitavad siis sügisesed sündmused selles valkonnas.

Olulisemaks siiski võib pidada Päikese oposistsiooni Uraanile ja Marsi lähenevat vastasseisu Pluutole.Varjutuse päev ise ei pruugi kaasa tuua midagi erilist, kuid need seisud võivad käivitada mitmeid teravaid olukordi.Uraani poolt võib tulla mida iganes. Nii, et pole võimatud elektrikatkestused, suuremat sorti liiklusavariid, midagi lennunduse valdkonnast, poliitikas kellegi vabastamist kohalt või mingit laadi poliitilisi vangerdusi ja palju muud.
Marsi vastasseis Pluutole aga terrorismi aktiviseerumist maailmas, looduskatastroofe jms.
Eesti jaoks need planeetide seisud lisaks eelöeldule võiks tuua kaasa Päikese, kui 12 maja valitseja ja Uraani kui 6 maja valitseja valdkondade suuremat esiletulekut. Mingi räpane saladus, salakokkulepe võib avalikuks tulla. Riigijuhtimises ootamatu avaldus või tegu presidendi poolt. Positiivse poole pealt aga uusi ettepanekui ja otsuseid. Pole välistatud tööstuses avariid või intsidendid.
Marsi oposit. Pluutoga. Marss valitseb kaardis nii 3 kui 8 maja. Ja Pluuto samuti 3 maja. Ikka viitab see hariduse valdkonna tasandile nagu eespool sai kirjutatud. Samuti käib 3 maja alla kõmu ja kuulujutud. Kas saame kuulda musta laimu ja ähvardusi? Ees ootab pealegi veel nn. Tallinna vabastamine punaarmee poolt 22. sept. Ja siis on nende kahe planeedi vahel täpne vastasseis. Ei pääse vist miitingutest ja meeleavaldustest, laimust ja valedest? Pealegi on transiitne asteroid Russia kaardis 8 maja tipul ja tegi just konjunktsiooni oma nataalsele asukohale Jäära alguses.

MC-l asuv Chaos teeb riigivalitsuse tegemistes omad korrektiivid ja on juba pikemat aega segadust tekitavaks faktoriks riigimeeste ütlemistes ning otsuste langetamistes.
Oma osa mängib veel Päikese konjunktsioon varjutuse ajal Logosega.
Jupiteril on täpne konjunktsioon Ixioniga Amburis. Mõlemad on seotud religiooni ja usuküsimustega. Siin võib oodata usuäärmuslaste väljaastumisi või mingeid terrorakte nende poolt maailmas. Nii mitmed ühendused teevad selle varjutuse lahtiseletamise üsna raskeks. Eks siis aeg näita, mis ja kuidas.
Varjutuse päeval on transiitne Estonia 7.30 Lõvis, kaardis nataalsete Neptuuni ja Saturni vahel 12 majas. Siingi võib oodata nende kahe planeedi printsiipide esiletulekut just Eestiga seotult. Nataalsele Estoniale teeb veel opositsiooni trans. Saturn Neitsist.
Kõiki tulevaid muutusi ja ülekerkivaid probleeme ei saa vast seostada Kuu-ja Päikesevarjutustega aga oma tugev osa on neil kindlasti.
Võib tekkida küsimus, kas siis midagi positiivset ei olegi ette näha. Arvan, et on küll. Positiivset on vahel raskem märgata kui halba. Kui juba mingi prognoositav negatiivne seis ei too seda kaasa mida kardeti ja ärevusega oodati, siis ju ongi positiivne saanud ülekaalu. Ja see on iseenesest ju hea ning positiivne näitaja.

Aasta lõpupoole läheneb Estonia Saturnile Neitsis. Saturn siseneb Neitsi märki 2. sept. ja muutub retrograadseks 20. dets. Enam ta Lõvi märki tagasi ei tule. Enne seda aga on Jupiteril ühendus Pluutoga 28-das Amburi kraadis. See jääb riigi horoskoobi Kuu tõususõlme lähedusele orb natuke üle ühe kraadi. Eelmine Jupiteri ja Pluuto ühendus oli dets. 1994. Skorpioni 28-das kraadis. Huvitavaks teeb selle ühenduse veel see, et 27-das kraadis on asteroid Moskva! On see seostud nüüd Venemaal toimuvate parlamendivalimistega just detsembris või aktiviseerub Moskva rünnak Eesti vastu uuesti uue hooga, sest ühendus toimub horoskoobi 4 majas, mis on meie ideoloogia ja patriotism? Jupiter on õiguskord, kõrgem ühiskonna kiht (Vip-d) ja Pluuto esindab rahvamasse. Kas selle ühenduse tulemusena halveneb või muutub Venemaa arusaam demokraatiast ning suhtumine teistesse riikidesse?

Päike ja Merkuur selle ühenduse ajal on ühenduses Quaoariga. Midagi uut peaks see ühendus koos Jupiteri-Pluuto ühendusega igatahes kaasa tooma ja seda üsna põhjalike muutustena. Varasemad prognoosid pakuvad isegi majandusalaseid vapustusi tervele maailmale. Detsembri lõpus toimuv nelja planeedi – Päikese, Merkuuri, Jupiteri ja Pluuto ühendus on vastasseisus Marsiga. Kui lugeda Mangi prognoose, pole võimatu mingit liiki suurem katastroof, näiteks tuumajaama avarii. Tulemärgi esindaja Jupiteri ühendus veemärgi Pluutoga saab olema globaalsete sündmuste käivitajaks.
Planeetide ühendused kaugete taevakehade nagu Quaoari, Ixioni, Logose ja teistega lisavad oma osa pikemate uutes tsüklite toimumisele, seepärast said need siin ka ära toodud.
Eesti seise uurides tuleks vaadata ka peamiste riigimeeste kosmogramme, viimase Riigikogu horoskoopi jne., mis annavad lisateavet. Samuti tuleks kaasata taasiseseisvuse horoskoop, mida ma siin ainult napilt mainisin. Keda asi rohkem huvitab, siis tuleks arvesse võtta ka Euroliidu kaart. Siin maailmas on kõik kõigega seotud!
Estonia muutub retrograadseks 6. jaan. 2008. 7.30 Neitsi kraadist. Siis on nendevaheline ühendus orbiga 0.50. Estonia on retrograadne neli kuud ja selle ajaga liigub tagasi 13 kraadi kuni 24-da kraadini Lõvis. Direktiivseks muutub ta 7.aprillil 2008. Täpne ühendus Estonial Saturniga on 30.mail 2008. Neitsi teises kraadis ja horoskoobi 12 majas. Saturni retro lõppeb 2.mail 2008.

Lähiajaloost võib leida Estonia ja Saturni ühendusi järgmistes sündmustes:
*1.10.1991 – tulid käibele meie omad postmargid
*17.09.1991 - Eesti võeti ÜRO liikmeks
*20.08.1991 Eesti taasiseseisvumine
Neis sündmustes toimus Estonia konj. Saturniga Veevalajas

Kaugemast ajast tooks ära järgmised juhtumid:
*14.05.1948 – toimus esimese Eesti kalurikolhoosi asutamine Saaremaal Kihelkonna vallas, mis sai nimeks M.Kalinini nimeline kalurikolhoos
Estonia konj. Saturniga Lõvis
*29.01.1948 – Rakvere teatris esinesid näidismatsiga maadlejad J.Kotkas ja K.Palusalu
Estonia konj. Saturniga Lõvis
*5.02.1937 – Riigivanem kinnitas Saare, Viljandimaa ja Pärnumaa maakonna vapid
Estonia konj. Saturniga Kalades
*2.02.1937 – Tallinnas avas uksed kohvik “Kultas” Estonia konj. Saturniga Kalades
*4.01.1926 – Tartus avati 64,5 m pikkune Vabadussild
Estonia konj. Saturni ja Bridgesiga Skorpionis
*2.06.1909 – 3 palline maavärin Viljandi ümbruses
Estonia konj. Saturniga Jääras
*12-13.01.1844 – 4 palline maavärin Karuse ja Matsalu lahe ümbruses
Estonia täpne konj. Saturniga ja ligilähedane konj. Päikesega Kaljukitses
*1.10.1827 – moodustati vene tsaari ukaasi alusel Hüdrograafia Peavalitsus, mille tegevuse hulka kuulus ka Läänemere majakate ja laevateede ehitus ning märkimine
Estonia konj. Saturniga Vähis
*4.10.1778 – Katariina I I kinnitas oma ukaasiga Paide vapi kujutise nii linnale kui ka Järva maakonnale
Estonia konj. Saturniga Skorpionis

Oma andmebaasist aga Estonia ühendust Saturniga Neitsis ei leidnud. Ehk siis varsti tulev ühendus toob kaasa mõne sündmuse, mida andmebaasi saaks kanda.
Estonia osast maa ajaloosündmuste kujundamisel saab lugeda kirjutisest, mis peaks veel ilmuma enne vabariigi 90. aastapäeva.
Ees ootab transiitse Estonia ühendust horoskoobi musta Kuu ja Marsiga, sinna jõuab ta 2008.aasta juuli lõpus.

Mitmed astroloogid prognoosisid juba palju varem, et suve lõpp ja september ning eriti aasta viimane kuu tulevad Eestile ning ka maailmale küllaltki keerulised. Jupiter siirdub Kaljukitse juba 18.dets., lisaks samal päeval Kuu tõususõlm läheb üle Veevalajasse ning Pluuto 26.jaan. 2008 Kaljukitse. See aeg pole kaugel, saame siis näha ja ise seda kogeda ning kuulda.

Kommentaare ei ole: