esmaspäev, 16. jaanuar 2017

2017 - 3Põhjasõlm
Kuni 9.maini 2017.a on Põhjasõlm Neitsis. Peamiseks suunaks sel ajal on praktiline töö, püüdlus olla kõikidele kasulik. Esiplaanil peaks olema teadusuuringud, uued avastused, meditsiiniline teenindus. Tehnoloogiline edasiminek kätkeb endast ka ohte. Mitte kõik leiutised ja avastused ei ole maailmale head.
Põhjasõlm siirdub Lõvi märki 9.mail. Peamiseks suunaks saab olema looming. Hinda läheb artistlikus, karisma. Tuleks hoiduda oma mina liigset esiletulekut.  Tähelepanu tuleks pöörata lastega tegelemisele, töö noorsooga, organiseerida uut tüüpi pidusid ja meelelahutusi. Ilmavalgust näeb mõni uus videomäng ja mõni uus meelelahutus. Otsida endas see loominguline alge, mis aitaks kaasa üldisele hüvangule. Riiklikul tasandil tuleks edasi arendada neid programme, mis seotud sündimise, kasvatamise, arendada edasi spordialaseid ettevõtmisi. Esile tuleb keegi uus karismaatiline liider, kes püüab siis saavutada mõjuvõimu maailma poliitika areenil. Olümpiamängudele võib lisanduda mõni uus või unustatud vana spordiala. Mõni seni kavas olnud spordiala kaob.

Must Kuu
Kuni 14.veebruarini on Must Kuu Skorpionis, oma eksalteerituse märgis. Aeg, mil fookuses on rohkem kriminaalid, nende tegemised ja teod. On täheldatud, et Must Kuu Skorpionis toob kaasa suurenenud kriminaalse tegevuse, sealhulgas ka vägistamised. Aktiivsemad on musta maagiaga tegelejad, vampirism. 14.veebruaril Must Kuu siseneb Amburisse. Ahvatluste ja kiusatuste alla satub ideoloogia ja maailmavaated. Keerukamaks ja raskemaks läheb erinevate konfessioonide vaheline suhtlemine. Ägenevad erinevate religioonide vahelised suhted. Kristlus vs islam. Aasta lõpus, kui Must Kuu on ühenduses Saturniga, ilmuvad areenile valeõpetajad, autoritaarsed liidrid. Soovitav oleks vähem suhelda erinevate kultuuride ja religioonide esindajatega. Vaoshoitus hoiab ära nii mõnegi konflikti. See aeg pole kõige parem kaitsta väitekirja, astuda aspirantuuri, saada kõrghariduse dipolm. Tekib rohkem ohte pikkadel reisidel. 9.novembril Must Kuu siseneb Kaljukitse. Hakkab inimesi kallutama despotismi suunas, diktaatorlus ja  karmus tulevad esiplaanile. On ka oht, et mõni riik kehtestab sõjalise diktatuuri.

Valge Kuu
Fiktiivne punkt on kuni 16.juunini Sõnnis, aitab kaasa meie heatahtlikusele, avatusele, sponsorlusele. Hea aeg tegekeda kaunite kunstidega, aiandusega. Aitab kaaasa ka ülemaailmsele majanduskasvule. Kaksikutesse siirdumisel tuleb esiplaanile uute kontaktide loomine ja seda vaatamata keerulisele ajale, mis maailma poliitikaareenil valitseb. Edasi areneb kommunikatsiooni valdkond.

Uraan
Planeet jätkab oma teekonda Jääras. Kaasneda võivad ettearvamatud sõjalised konfliktid. Tema ühendus Erisega seda ainult võimendab. Uraaniga Jääras kaasneb vabadusiha, seda igal tasandil. Mitmed piirkonnad tahavad iseseisvuda (Kataloonia Hispaanias, Shotimaa, Iirimaa ja isegi California). Uraaniga kaasnevad alati sõjalised konfliktid, mässud, suurõnnetused, looduskatastroofid jms. Neist me ei pääse ka 2017.aastal. 27.veebruar kuni 18.märts asub Uraan Jäära lõhkuvas 23-s kraadis ja Uraaniga kaasnevad ilmingud võivad just sel perioodil oma tõsist, negatiivset palet näidata. Veebruari lõpus on Marsil ühendus Uraaniga ja samas ka opositsioon Jupiteriga. Suurem oht terroriks, uue konflikti tekkeks. Võimatu pole kusagil riigipöörde katse. Samal ajal ka Marsil kvadratuur Pluutoga. Pingete äärmuslikud lahendused, õnnetused, tehnika alased rikked. Pehmendavaks on sel ajal Merkuuri trigoon Jupiteriga, mis ehk leevendab ning aitab ära hoida Marsi mõju Uraanile ja Pluutole. Kui Uraan lahkub Jäärast, siis stabiliseerub ka tehnoloogiline areng. Varem leiutatud tehnoloogiline seade saab laiema kasutustegevuse. Toimuma saab see alates 2018.aastast.
Eris on jätkuvalt Jääras. Planetoid esindab kaost ja riiukust, segadust suhetes, tüli ja vaenu. Seni kuni Eris liigub Jääras, ei kao kuhugi tülid, sõjad, konfliktid, riiud. On pakutud, et Eris võiks olla Kaksikute kaasvalitseja. Koos Merkuuriga siis vastutavad kommunikatsiooni, kontaktide ja suhete eest. Lahkub Eris Jäära märgist alles 2048.aastal.

järgneb...

esmaspäev, 9. jaanuar 2017

2017 - 2Saturn
Millistes mustrites planeedid sel aastal siis osalevad. Millele viitavad ja oma liikumisega ja aspektidega mõjutavad aegruumi tervikut.
Saturn on sel aastal jätkuvalt Amburis. Aktuaalseteks küsimusteks oleks maailmavaatelised suunad, religioon, ideoloogia, väliskontaktid, haridusalane süsteem, maailmapilt tervikuna. Võimalik, et riigistruktuurid survestavad religiooseid ühendusi. Keelu alla lähevad mõned sektid, usurühmitused, mis propageerivad vägivalda. Ei saa välistada, et küpseb suurem ideoloogiline kriis mitte ainult religiooni tasandil vaid ka poliitilisel. Eriti võib see tulla siis, kui Saturn on retrograadses liikumises (6.04. – 25.08) ja siis, kui planeedil on seisaku aeg. 

Saturnil on stabiilsem aeg mai keskel, kui tal on trigoon Uraaniga. Kordub selline tasakaalukas seis novembri algul. Aspekt tasakaalustab ja pehmendab niigi ärevat maailma. Maailm peaks sellel perioodil hea taevaseisu ära kasutama. Taevas annab võimaluse stabiliseerida ja valida rahumeelesem tee kuhjunud probleemide lahtiharutamiseks. Saturni uuesti direktiivseks liikumine peaks andma kerkinud küsimustele ja probleemidele mingisuguse lahenduse. Saturn Amburis võib karmistada sise- ja väljarände reegelid. Tehakse piiranguid ja tõhustatakse piirikontrolli. Rangema kontrolli piiridel tingib käest äraläinud, pea kontrollimatu lõunamaalaste migratsioon Euroopasse. Samuti läheb ülevaatamisel haridusega seotud temaatika. Saturn aeglustab protsesside kulgu. 

Saturni ühendus Musta Kuuga toimub augustis ja oktoobris. See võib pingestada mitmeid neid teemasid, mida eespool sai ära toodud. Sel ajal pole soovitav võtta ette pikki välisreise, lahendada migratsiooniküsimusi, taotleda teaduslikke dipolmeid. On kiusatus rikkuda kehtivaid reegleid. 20.detsembril Saturn siseneb Kaljukitse märki. Avaneb periood, kus areenile ilmuvad uued poliitikud. Ilma hakkavad tegema need, kes sündinud Saturniga Kaljukitses, sündinud 1988-1990.
Septembris formeerub taevas konfiguratsioon „Puri“ ehk „Tuulelohe“, milles osalevad Uraan, Jupiter, Marss ja Saturn. See kujund peaks aitama lahendada ka keerulisemaid probleeme

Tähelepanu võiks pöörata ka sellistele seisudele, mida tavaliselt prognoosides vähe mainitakse ja kasutatakse. Saturnil on veel Amburis liikudes opositsioon Chaosega. Ehk see vastasseis aitab korrastada seda maailmas vohavat segadust. Või siis hoopiski süvendab niigi pingelist aega. Saturni opositsioon Chaosega püüab korda luua, segadused raamistikku panna, korrastada kehtivaid olukordi. Saturn on samal ajal kvadratuuris Chironiga, kvadratuur lajatab äkitselt ja valusalt. Haigestumiste suurenemine on seotud just selle kvadratuuriga. Chaos lisab peataoleku ja kaose tunde. Süvenevad kroonilised haigused. Kvadratuur pärsib ka huumorisoont, naljadest ei saada aru, kergesti tekib solvumisi. Opositsioon on kompromisside valik, kas minnakse järelandmistele ja kokkulepetele või mitte. Amburis asuvad ka sellised kauged väikeplaneedid nagu Ixion, Quaoar ja Varda. Saturni ühendus Quaoariga külvab uue seemne loomingulisse pinnasesse. Tekib uus kunstivool või muusikaline alaliik. Sünnib ehk uus tantsuliik? Ühendus Vardaga, pakuks, et mingi süsteem lõpetab oma eksistentsi, pannaks alus selle lõppemisele. Sünnib uus alagatus. See võib olla ka mõne varasema, juba krooniliseks suurhaiguseks muutunud, haiguse tagasitulek. Saturni ühendus Ixioniga kannab endas puhtalt karmalist varjundit. Ühendus Saturnil nendega kaugete asteroididega käivitab omad protsessid, mille vilju saab näha ja maitsta hulga hiljem. Mida kaugem väikeplaneet, tema ühendused suurte planeetidega algatavad, käivitavad uue protsessi alguse, seda põhjapanevamad on uue tsükli edasised mõjud. Lõhutakse vanad strukruurid ja sünnivad uued. Saturni ühendus Galaktika tsentriga aitab kaasa uue liidri sünnile, esiletulekule. Või senine liider näitab oma tõelist palet.

Jupiter
Jupiter on Kaaludes kuni 10.oktoobrini. Planeet püüab luua maailmas tasakaalu ja õiglust. Konfliksed riigid otsivad probleemidele kompromiss lahendusi. Edu saadab juriste ja dipolmaate. Võetakse vastu mitmeid uusi seadusi või muudetakse olemasolevaid vastavalt aja nõuetele, mis peaks parandama praeguseid aktuaalseid teemasid. Edu saadab ka loomingulisi isikuid, meelelahutusäris olijaid, moekunstiga tegelejaid. Aktiivsemad on mitmed ühendused, seltsid, mittetulundus ühendused jms. Jaanuarist alates kuni märtsini ja oktoobri esimesel poolel on Jupiteril opositsioons Uraaniga. See aspekt suurendab ühiskonnas rahulolematuse esilekerkimist, tahetakse ja nõutakse muutusi. Kehtiv maailmapilt saab olema vastuolus uuendustega. Hetkel võimulolijad ei soovi kaasa minna uude vooludega. Tekib vastuolu traditsioonilise usu, hariduse ja filosoofia vahel. Esile tulevad tühjad lubadused, luuakse utoopilisi plaane, mis ei realiseeru. Jupiteril on kalduvus liialdada ja ahvatleda, seda pea igas valdkonnas. Jagab nii head kui halba. Ühiskonna optimism ja enesekindlus langeb. Vananenud arusaamad on visad taganema. Aasta sees on Jupiteril ka kvadratuur Pluutoga. Jupiteril on seos skandaalidega, rahadega, avantürismiga. Pluuto on väga suur raha, võim. Kvadratuur nende vahel võib kaasa tuua suuri finantskrahhe, pankrotte, ebaseaduslikke tehinguid, keegi kõrge ametnik kaotab oma reputatsiooni ja kuulsuse. Mõnele neist võib asi lõppeda täieliku krahhiga. Teravamalt on asi päevakorral märtsi lõpus, aprilli algul ja augusti algul. Siis on omavahelised aspektid täpsed. 

Viimati oli Jupiteril opositsioon Uraaniga 2003 aasta augusti lõpus. Siis Jupiter asus Neitsis ja vastavalt Uraan Kalades. Sellele järgnes majanduslik buum, mis lõppes 2008 krahhiga. Märtsi lõpus on Jupiteril kvadratuur Pluutoga, pole just parim aeg poliitilisele elule, seadusandlusele. Kordub seis augusti algul. Septembri lõpus Jupiteril opositsioon Uraaniga, vead kergelt tulema, suurem oht igasuguste avariide tekkimisele. Detsembri algul Jupiteril trigoon Neptuuniga, soosib nii loomingu arengut aga oht on liialdustega kaasa minemine.

Ka Jupiter teeb mitu ühendust kaugete väikeplaneetidega. Nendeks on Haumea ja Typhon. Haumea on puhas dünaamika. Ühendus Jupiteriga, mis võiks kaasneda. Ehk seotus tuumaenergeetikaga. Avatakse mõni seni pikalt ehitusjärgus olev tuumajaam. Või siis negatiivsel puhul suurem jama nende jaamadega. Lisaks tuleb Jupiteril opositsiooni Uraaniga kõrval vastasseis ka Erisega. Opositsioon Erisega võib kaasa tuua äkilise tüli, tüliõun puhutakse suuremaks kui asi tegelikult on. 

10.oktoobril Jupiter siseneb Skorpionisse. Planeet hakkab osalema stereotüüpide lõhkumisega. Detsembris on Jupiteril T- kvadratuur Kuusõlmedega, see aeg võib kaasa tuua ühiskonna väärtuste globaalseid ümberhindamisi. Jupiter Skorpionis suurendab huvi maagia ja  esoteerika vastu. Hoogustuvad kinnisvara alased tehingud. Võimalik, et kinnisvara hinnad hüppavad lakke. Vältima peaks eneseimetlemist ja hoiduma liialdustest. Mitte ehtima end võõraste sulgedega. Upsakus ajab upakile. Majandus peaks edenema, kui just kardinaalset negatiivset muutust pole toimunud.

järgneb...

pühapäev, 1. jaanuar 2017

2017Head Uut Aastat!

Milline see alanud aasta võiks siis tulla. Tuleb ta samasugune nagu eelmine või tuleb veelgi hullem või siiski rahulikum. Uue aasta kohta on ilmunud ja ilmub ehk veelgi mitmeid prognoose ja taevaseisude kirjeldusi. Panen ka omaltpoolt kirja olulisemad ja üldisemad tendentsid. Kasutasin ka mõnda internetis leitud viiteid ja märksõnu uue aasta kohta, neid edasi täiendades. 

Aasta algus pole just kõige pingevabam. Juba esimene päev näitas, et rahust on asi vägagi kaugel ja terror on pea igapäevane nähtus. Tulistamine Istanbuli ööklubis Reina ja vähemasti 39 hukkunud seda veelkord kinnitab. Marsi ühendus Neptuuniga pidi kuidagi end välja elama aga miks just nii traagilisel kombel? Seega tuleb maailmale intensiivne, kiire, kontrastne ja sündmusterohke aasta. Inimkond ühelt poolt püüab kaasa minna uuendustega, teisalt vanad ja jäigad mallid seda takistavad. 2017.aasta on eelmäng 2018.aastale. Siis Saturn liigub oma kodumärgis ja maailmapilt peab ja muutub.

Saab tunda ka kliima anomaaliaid. Lund sajab seal, kus seda varem üliharva on ette tulnud. Põud seal, kus tavaliselt on olnud vihmane. Põud ja vihm on omavahel territooriumid ära vahetanud. Pole ka pääsu tehnoloogilisest progressi negatiivsetest viljadest. Mõne uue tehnoloogia juurutamine võib kaasa tuua raskete tagajärgedega õnnetuse. Seda eelkõige transpordi vallas. Äkkõnnetused on samuti aasta menüüs ette nähtud. Mõni suurem tulekahju või Marsi muu temp ei jää meil nägemata. Konfliktid jõuavad teguküpseks jaanuari lõpupoole. Nendes maades, kus käis sõda, sõjakirves saab hoogu juurde.
Kujunema  hakkab konfiguratsioon Jupiteri, Uraani ja Pluuto vahel. Agressiivust lisab Marss, mis veebruari lõpus teeb ühenduse Uraaniga. Eelmine Jupiteri kvadratuur Pluutoga oli ära 2016.aasta novembris. Märkide tasandil jätkub Uraan-Pluuto kvadratuur oma erinevate ilmingutega. Neid vilju me oleme juba maitsnud ja maitseme veelgi. Väga mõrud need viljad.

Oma osa on pingetes lisab ka 26.veebruari Päikesevarjutus (18 kraadi Kalades). Üks pingelisemaid perioode siis jääb ajavahemikku 27.veebruar kuni 11.märts. Seda aega ilmestavad  poliitilised intriigid, konfliktid ja loodusõnnetused. 27 ja 28 veebruaril on tervelt kolm planeeti kriitilistes kraadides, mis võivad kaasa tuua tõsiseid sõjalisi kokkupõrkeid. Üldiselt pakutakse, et tuleb 2017 aasta vähem pingeline kui läinud aasta. Vähemasti nii me loodame. Aga taevamannat ja piimajõgesid ei maksa loota.
Meile püütakse sisendada optimismi, seda on ka vaja aga  ma ei jaga seda optimismi. Läinud aasta kohta samuti ei prognoositud väga keerulisi asju. Ometi toimusid mitmed kardinaalsed sündmused, rida terrorakte Euroopas ja Türgis, Brexit, mitmed lennuõnnetused, meie kummaline presidendi valimise saaga. Kas Riigikogul oli hirm nii suur, et ei julgenud teist kanditaati  Kaljulaidi kõrvale seada. Järsku kordub sama, mis juba oli.  Samuti Trumpi võit, kuigi enamus maailma astrolooge üsna kindlalt pakkusid, et võidab Clinton. Selline tunne, et et selle uue presidendiks kinitamine pole veel täielililt kindel. Miski kamm või konks selle juures on.

Arvan, et uuel aastal tuleb juurde mitu uut sõjakollet, jätkuvad vanad. Rahust Süürias ja teistes Lähis-Ida maades on veel vägagi kaugel. Läheb veel oma kaks aastst enne kui midagi muutub. Päevavalgele tuleb veel nii mõnigi senine saladus. Oma koha võib kaotada mõni kõrge tegelane või riigipea. Mõni üllatus on taeval veel varuks, mis see on, seda teab vaid taevas ise.
Meil toimub riiklik matus. Kes jätab selle maailma maha, seda ma muidugi ei oska öelda aga selline visioon mul on. Seostan seda suvise päikesevarjutusega, varjutuseses olevate planeetide aspektidega. Kõike ette näha on ilmvõimatu. Selleks peaks vaatluse alla olema iga riik, linn või tähtis ehitis, laev või lennuk, sild, kõrgtorn jne., et öelda, kas vaatluse all olevad objekte tabab mõni ebaõnn või mitte. Sama lugu isikutega. 

Veebruari lõpp, märtsi algus on küll  üks pingelisemaid aegu aga mitmed prognoosiad pakuvad, et kevade lõpp ja suvi tulevad palju rahulikumad kui oli läinud aastal. Eks näis. Suve lõpus, augustis on taevamuster selline, et lubab rohkesti sündmusi ja ootamatusi. Õhk on täis elektrit ja väiksemgi säde võib vallandada suurema konflikti. Sügisel novembris võib ette tulla sagedamini looduse jõu ilminguid, mis ei ole mitte meeldivate killast (üks võimalikke tegureid oleks Päikese kvadratuur sõlmedega). Üldiselt ei näe, et mõni terve kalendrikuu oleks üldiselt rahulik, kena ja harmooniline.
Tegelikult meis endist sõltub, milline aasta saab olema. Tähed ainult peegeldavad olukorda, tegutsema ja reageerima peame ikka ise. Kui me teame pingeaegu, siis saab nendeks valmis olla, neid pehmendada. Tuntud vana tõde aga ikka ja jälle tuleb seda üle korrata.

On tulemas tulikuke aasta ja see päris rahulikku aastat ei anna. Tulikukele ei meeldi laisad ja loodrid. Kukk on kodulembeline lind, armastab korda ja praktilisust. Kukk kaitseb oma territooriumit ja sinna tungides ei lõpe see heaga. Tüüpiline kukk on ambitsioonikas, sihikindel, eksentriline ja tervkeelne. Kukk on ka provokaator, tuleb jälgida, et tema provokatsiooni õnge mitte sattuda.Ta on ka religioosne sümbol. Hiina kalendri järgi on kukk kümnes loom 12-st loomast hiina tsüklist. See vastab kümnendale märgile, Kaljukitsele. Märk on seotud ambitsioonidega, karjääriga, siis Kuke aasta sobib saavutamaks kõrgemat positsiooni. Tulekukena aga võib see pürgimine kõrgemale ja edu saavutamine väljenduda ka läbi agressiooni, esineda võib plahvatusohtlikke olukordi.

Et mõista, mida Kukelt oodata, tuleb ajas natuke tagasi minna. Vaadata, mis toimus eelmiste Kuke aastatel. Kukeaastad olid 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 ja 2005. Nendel aastatel toimunud sündmused on kõnekad. Sõjalised võidud, mis aga ei olnud alati sugugi positiivsed. Negatiivne näide. 1933 tuli võimule Hitler. Positiivne oli täpselt üks tsükkel hiljem 1945 Teise maailmasõja lõpp. Kukk oli helde ka uute saavutustele kaasalööja. 1957.aastal lennutati kosmosesse esimene Maa tehiskaaslane Sputnik 1. 1969 jõudis inimene Kuule. 1993 viidi enamikest endistest sotsriikidest välja NL sõjavägi. Oktoobris 1993 Venemaal konstitutsiooniline kriis. 2005 terror Londonis. 

Heraldikas tavaliselt koduloomi ei kujutata. Erand on tehtud kukele. Kukk heraldikas sümboliseerib sõjalist vaprust, võitlust, religiooset vaimustust, innukust. Võidu suursugust. Lind on vapruse ja tähelepaneku sümbol. Kujutatakse kukke kas laulvana, nokk lahti ja sageli ka valmis võitluseks (ühe ülestõstetud koivaga). Kõige kuulsam kukk oli Gallia kukk, asus vapil. Juba vanad roomlased kutsusid prantslasi gallialasteks, st. kukkedeks (ladina keeles tähendab gallus „kukke“. Seda gallialaste tulipäisuse ja norimismeele pärast. Kuningas Karl VIII (1483-1498) kinnitas kukekujutuse ametlikuks riiklikuks embleemiks. Kukk püsis vapil mitu sajandit. Napoleon asendas aga kuke kotkaga. Pärast 1830.aasta revolutsiooni ilmus kukk sõjaväe lahingulippudele ja mundritele. Tänapäeval kukke Prantsusmaa vapil pole aga ta on Prantsuse Rahvusliku Olümpia komitee embleemil, muutudes sõjamehest sportlaseks.
Riikliku tähtsusena on kukk ühel Aafrika riigi vapil – Keenial. Valge kukk kirvega kilpi keskel. Punane võitluskukk oli ka Valloonide (Belgia) ajaloolisel lipul ja ka Leedu linna Salantai linnavapil. Veel leiab kukke mitmetel Venemaa väikelinnade ja külade vappidel. On ju kukk kodulind ja maaelu lahutamatu asukas. 

järgneb...

laupäev, 24. detsember 2016

Vähe tuntud aga nad on samuti tegevad - 3Neid mütoloogilisi jumalusi on veelgi. Näiteks asteekide Coyolxauhqui. Kui emajumalanna Coatlicue jäi Huitzilopochtlist rasedaks, siis ta armukade tütar Coyolxauhqui ja tema 400 poega (tähed) tapsid ta. Huitzilopochtli maksis talle kätte, tükeldades oma õe ja viskas ta pea taevasse, kust sellest siis kuu, mille päike igal kuul „tapab“. Või Tangaroa, polüneesia ookeanijumal. Taevast vastet neile seni pole. Askeetidel on veel järve – ja jõejumal Chalchiuhtlicue ja lillede – ja naudingujumalanna Xochiquetzal. Ka neil pole taevalist vastet. 

Ilma näideteta jääb jutt ainult jutuks. Kahjuks kõige eredamalt paistvad Ameerika asteroidid silma just negatiivsetes sündmustes kuid mitte ainult. Leidub üsna mitmeid igati positiivseid sündmusi, kus ameerika asteroidid panustavad oma osa sündmuse õnnestumisele.
20.sajand. 7.0 magnituudiga maavärin Mehhikos 15.juunil 1999.aastal. Asteroid Mexico ühendus Marsi ja Tezcatlipocaga Kaaludes. America ja Oaxaca (osariik, kus maavärin toimus) ühendus Jupiteriga Jääras.Viracocha opositsioon Päikesega Kaksikutes. Pluutol ühendus Quaoariga Amburis. Looduskatastroofide puhul on headeks näitajateks ka nn „kurjad“ asteroidid. Antud näites siis Luciferi ja Gorgo ühendus Sõnnis, Gravese ühendus Neptuuniga Veevalajas. Lilithil opositsioon Hel-Makemake ühendusega Neitsis. Veel on tegevad Marsi orbiiditagused kiired asteroidid, mis on seotud Ameerika mütoloogiaga. Inti ühendus Saturniga Sõnnis, Illapa ühendus hetke IC-ga Kaljukitses. 

Haiiti maavärin 12.jaanuaril 2010.aastal. Quetzalcoatil ühendus Merkuuriga Kaljukitses, Illapal ühendus Pluutoga Kaljukitses, Taguacipal ühendus Jupiteriga Veevalajas. Quetzalcoatil Kaljukitses kvadratuur Saturniga Kaaludes. Enamasti negatiivset poolt näitav Taguacipa ühenduses Jupiteriga. Maavärin oli tõesti laastav ja ohvriterohke. Selles maavärinas moodustus saatuse sõrm kolme kauge asteroidi kaudu. Quaoar 20 kraadi Amburis kvinkunksis Sednaga (20 tau) ja Varunaga (20 can). Varunal pealegi ühendus Lõunasõlmega. Päikesel ühendus Põhjasõlmega Kaljukitses. Päikese ühendus või kvadratuur sõlmedga on sageli just maavärinatega kaasnev seis.

Mount Pele vulkaanipurse 8.mail 1902.aastal. Tezcatlipoca ühendus Quetzalcoatiga Vähis opositsioonis Saturniga. Viracochal ühendus Hephaistosega (vana-kreeka vulkaanilise tegevuse ja tulejumal) Jääras. Kuul ühendus Makemakega Sõnnis. Quoaoaril ühendus Vulcanoga Lõvis.
San Francisco maavärin 18.aprillil 1906.aastal. Sel päeval oli asteroididel väga palju aspekte nii planeetide kui omavahelisi. Mõned neist sellised. Americal ühendus Põhjasõlme ja hetke AC-ga Lõvis. Saturnil ühendus Damoclesega Kalades. Veenusel ühendus Hel`ga  Sõnnis ja opositsioon Quetzalcoatiga Skorpionis. Marsil ühendus Californiaga Sõnnis. Tezcatlipocal ühendus Musta Kuu ja Marsiga Sõnnis.
18.mail 1980.aasta, St. Helens vulkaani purse. Tezcatlipoca ühenduses AC-ga Vähis, Taguacipa opositsioonis Neptuuniga Amburis. Illapa ühenduses Merkuuri ja Hespaisthosega Kaksikutes. Vulkaneifel ühenduses Saturniga Neitsis. Makemakel ühendus Põhjasõlmega Lõvis.

Orkaan Sandy, 29.oktoober 2012.a. Taguacipa ühendus Päikese ja Stormiga Skorpionis. Taguacipa järjekordne pahategu väljendus. Ka Saturnil ühendus Stormiga Skorpionis. Asteroid Flood (uputus, üleujutus) ühenduses Põhjasõlmega Skorpionis Tezcatlipoca ühendus Americaga Skorpionis. Viracocha opositsioon Musta Kuuga Kaksikutes. Amburis on Marsil ühenduses Sandra, Luciferi ja Ixioniga. Quaoaril opositsioon Sandinega Kaksikutes. Marsil ühendus Sandraga Amburis opositsioon Jupiteriga Kaksikutes. 

Orkaan Katrina 29.augustil 2005.aastal. Päikesel opositsioon Uraaniga Kalades ja Merkuuril opositsioon Neptuuniga Veevalajas.Viracocha ühendus Marsi ja Sednaga Sõnnis, Quetzalcoatil ühendus Washingtoniaga Kaaludes, Intil ühendus Varuna ja Oceanaga Vähis. Katharinal ühendus Pluutoga Amburis. Kuu Vähis opositsioonis Poseidon-Kathryn ühendusega. Tsunemil ühendus Stormi,  Washingtoni ja Americaga Kaalud/Skorpion piiril. Olen täheldanud, et loodusõnnetuse puhul kindlas riigis töötab ka selle maa paealinna auks nimetatud asteroid. Siin siis Washington kui pealinn. Töös siis nii loosusnähtuse kui ameerika mütoloogilised esindajad. 

Tekkis mõte, et vaataks kuidas ja kas ameerika omad ka vägagi suures loodusõnnetuses, mis toimus väljapool Ameerika maailmajagu, osalesid. Sumatra-Andamani maavärin ja tsunaami 26.detsembril 2004.aastal. Päikesel ühendus Illapaga Kaljukitses. Jupiteril ühendus Karmaga ja opositsioon Quetzalcoatiga Jääras. Uraanil ühendus Viracochaga Veevalaja/Kalad piiril. Seoseid ju on aga mitte palju.
WTC kaksiktornide hukk 9.septembril 2001.aastal. Päikesel ühendus Makemakega Neitsis. Tezcatlipoca ühenduses Requimiga Skorpionis ja kvadratuuris Neptuuniga. Viracocha ühenduses Kuuga Kaksikutes. Quetzalcoat Skorpionis kvadratuuris Damoclesega Veevalajas. Taguacipa Amburis opositsioonis Chaosega, ühenduses Ixioniga ja kvadratuuris Musta Kuuga. Illapa Amburis kvadratuuris Päikesega ja Inti Kaaludes kvadratuuris Jupiteriga ja ühenduses Fanaticaga. Varuna täpne ühendus Jupiteriga Vähis, sümboliseerib nii mastaapsust kui laia kõlapinda.

Aatomielektrijaama Three Miles avarii 28.märtsil 1979.aastal. Quetzalcoat ühenduses TO 66-ga Kalades, opositsioonis Saturniga. Taguacipa ühenduses Marsiga, Inti Neitsis ühenduses Americaga, Tezcatlipoca Amburis kvadratuuris Americaga ja opositsioonis Musta Kuuga. Jupiteril opositsioon Teharonhiawakoga Kaljukitses. Mustal Kuul ühendus Makemakega Lõvis. Haumel ühendus Põhjasõlmega Neitis. Varunal ühendus Karmaga Kaksikutes.
Nendes looduskatastroofide ja terroriga seotud näidetes on selgelt näha, et ameerikaga seotud asteroidid on kohal, kui sündmus toimub. Selliseid näiteid võib pea lõpmatuseni tuua.

Teistlaadi näiteid.
Ameerika maailmajao taasavastas Kolumbus ja selleks päevaks loetakse 12.oktoobrit 1492.aastal. Tema juhitud ekspeditsioon maabus ühel Bahama saartest, mida kohalikud nimetasid Guanahani`ks, tänapäeval on see San Salvadori saar. Gregoriuse kalendri järgi keskpäeva ajale tehtud kaardis on taevapilt selline. Päike peaaegu seniidis, tegi sel päeval mitmeid aspekte – sekstiili Marsiga ja Neptuuniga, kvadratuuri Uraaniga, trigooni Saturniga. Päikesel ka kvadratuur Tezcatlipocaga Vähis. Quetzalcoat ühenduses Teharonhiawakoga Sõnnis ja  opositsioonis Veenusega Skorpionis. Inka opositsioonis Merkuuri ja Illepaga Skorpionis. Viracocha opositsioonis Intiga Sõnnis. Norwan ühenduses Musta Kuuga Lõvis. Quoaoar oli väga täpses trigoonis Chaosega ja ühenduses Sednaga Veevalajas. Sedna-Quaoar ühendus opositsioonis Marss-Must Kuu ühendusega Lõvis. Pluutol täpne ühendus Põhjasõlmega Skorpionis. Nende ameerika asteroidide positsioonid ja aspektid siis viitavad samuti kogu maailmajao edasisele saatusele.

Esimesed kolonistid maabusid Ameerikas laevaga Mayflower 21.novembril 1620.aastal. Asutati esimene koloonia Virginias. Tezcatlipocal ühendus Intiga Kaaludes, Viracochal ühendus Uraaniga Lõvis. Taguacipal Veevalajas trigoon Veenusega, kvadratuur Jupiter Pluuto ühendusega Sõnnis ja ühendus Musta Kuu ja Varunaga Veevalajas. Intil kvadratuur Saturniga.
24.septembril 1664.aastal vallutavad Inglise väed Hollandi koloonia New Amsterdami ja nimetavad linna ümber New Yorgiks. Päikesel ühendus Veenuse ja Quoariga Kaaludes. Marsil ühendus Pandoraga Skorpionis. Teharonhiawakol ühendus Saturniga Amburis. Quetzalcoat Neitsis kvadratuuris Saturniga Amburis.

Bostoni „teejoomine“ 16.detsembril 1773.aastal. Protestiti Briti maksude vastu ja vastukaaluks uputati teelaadunuga laevade kaup. Tüli sümboliseeriv Eris ühenduses Merkuuriga (kaup) Kaljukitses ja ühendus ka Marsiga (vägivald). Neptuunil ühendus Chaosega Neitsis. Marsil ka ühendus Tezcatlipocaga Kaljukitses. Viracochal täpne ühendus Põhjasõlmega ja Saturniga Neitsis. Asteroid Boston ühenduses Kuu ja Veenusega Veevalajas (Kuu-rahva meelepaha ja Veenus raha ja finantsid, maksud. Boston - toimumiskoht) trigoonis Musta Kuuga Kaksikutes. Merkuuril täpne ühendus Marsiga ja Tezcatlipocaga Kaljukitses.

Kapitooliumi ehituse algus 18.septembril 1793.aastal. Tezcatlipoca ühenduses Neptuuniga Kaalud/Skorpion piiril. Tezcatlipoca kvadratuuris Viracochaga. Quetzalcoatil kvadratuur Jupiteriga, Illapal ühendus Chaosega Kaaludes, Taguacipal ja Intil kvadratuur Merkuuriga.
Valge Maja nurgakivi panek 31.oktoobril 1792.aastal. Quetzalcoatil trigoon Päikese ja Jupiteri ühendusega Skorpionis. Taguacipal ühendus Chaosega Kaaludes ja Intil ühendus Päike, Jupiteriga Skorpionis.

4.märts 1789.aastal kogunes esimest korda kokku USA Kongress New Yorgis. Viracochal ühendus Veenuse, Pluuto ja Musta Kuuga Veevalajas. Tezcatlipocal opositsioon Kuuga Kaksikutes. Intil ühendus Marsiga Veevalajas

järgneb...