esmaspäev, 20. november 2017

Marss ja sõda - 23Tallinna pommitamine
9.03.1944.a 300 Nõukogude pommitajat sooritavad kaks rünnakut. Pommitamine algas kell 19:15 ja lõppes 21:15. Rünnakus hukkub ligi 800 inimest (enamjaolt tsiviilelanikud) ning hävib üle 1500 hoone. Teistel andmetel ca 2800 hoonet. Marss 27 kraadi Sõnnis ühenduses Saturniga ja trigoonis Veenusega. Täiskuu päev.
Päikesel ühendus Hathori ja Chaosega Kalades.
Ixion täpselt hetke AC-l Kaaludes.
Russia ühenduses hetke MC-ga Vähis.
Kuu ühenduses Tallinnaga Neitsis. 
Moskva ühenduses hetke DC-ga Jääras.
Puuto täpses ühenduses põhjasõlmega Lõvis ja kvadratuuris Estoniaga Skorpionis.  
Pluuto opositsioonis Sekhmetiga.
Veenusel ühendus Bellonaga Veevalajas. 
Icarus Veevalajas opositsioonis Daedalusega. 
Phaeton opositsioonis Estoniaga Skorpionis. 
Pommitamise Päike Eesti Wabariigi asteroidil Storm Kalades. Sümboolselt võib ju pommitamist nimetada ka tormiga õhust.

Teherani konverents 28.11 – 1.12.1943.a. Iraani pealinnas Teheranis toimunud kolme suurriigi tippkohtumine. Nõukogude Liitu esindas Stalin, Ameerikat Roosvelt ja Suurbritanniat Churchill. Churchill ja Roosevelt andsid Stalinile vabad käed Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia ja Rumeenia okupeerimiseks.Teherani konverentsil nõudsid Stalin, Roosevelt ja Churchill Saksamaa tingimusteta kapitulisatsiooni ning leppisid kokku edasises sõjapidamises. Stalin nõudis lääneriikidelt teise rinde avamist, mida nood lubasidki. NSV Liit nõustus pärast sõja lõppu Euroopas alustama sõjategevust Jaapani vastu.Türgit kutsuti üles astuma veel samal aastal sõtta liitlaste poolel, ent Türgi jäi neutraalseks kuni sõja lõpuni.Määrati kindlaks Poola sõjajärgsed piirid: need pidid kulgema mööda Odra-Neisse jõge ja Curzoni  liini.

Marss 15 kraadi Kaksikutes ühenduses Orcusega trigoonis Veenusega Kaaludes opositsioonis Merkuuriga Amburis.
Päikesel ühendus America-Karmaga Amburis.
Pluutol täpne ühendus põhjasõlmega Lõvis.
Berolinal ühendus Sekhmetiga, sümboliseerib Saksmaa hävitamist.
 Moskval ühendus Damoclesega Veevalajas, sümboliseerib N. Liidu tahtmist ja ohte Baltimaadele ja teiste riigide endale allutamise plaane.
Neptuunil opositsioon Erisega Jääras.
Konverentsi Merkuur UK Merkuuril Amburis.
Konverentsi Germania UK Marsil Sõnnis.
Konverentsi Neptuun UK Uraanil Kaaludes.
Konverentsi Uraan USA Uraanil Kaksikutes.
Konverentsi Saturn USA Marsil Kaksikutes.
 Konverentsi Veenus N. Liidu Saturnil

Operatsioon Overlord
Normandia dessant 6.06.1944.a. Marss 8 kraadi Lõvis ühenduses Pluutoga sekstiilis Uraan-Veenus täpse ühendusega Kaksikutes. 
Veenus-Uraan ka täpses ühenduses Hathoriga! 
 Päike ühenduses Orcuse ja Europaga Kaksikutes. 
Sõja puhkemise Merkuur Lõvis, sinna jõudis Jupiter. Sõja puhkemise Jupiter oli ise Jääras ja sinna tegi dessandi Marss trigooni.Uraan Sõnnis, sinna jõudis Merkuur.  
 USA Põhjasõlm Lõvis, sinna tuli peale Pluuto. 
USA MC 1 kraadi Kaaludes, sinna tuli dessandi Neptuun.Veenus ja Uraan täpselt USA Uraanil Kaksikutes. 
Dessandi Saturn UK Mustal Kuul Kaksikutes. 
Dessandi Jupiter UK Saturnil Lõvis.
 Dessandi põhjasõlm UK Jupiteril Lõvis.
 6.juuni oli täiskuu päev, Kuu Amburis.

Dessandist võtsid osa nii laevad kui lennukid: Leviathan Vähis sekstiilis Musta Kuuga Neitsis.  Scylla Sõnnis kvadratuuris Marsiga Lõvis. 
Charybdis Sõnnis ühenduses Merkuuriga kvadratuuris Jupiteriga Lõvis.  
Icarus Kalades opositsioonis Musta Kuuga Neitsis. 
Phaeton Kaksikutes trigoonis Neptuuniga Kaaludes.  
Daedalus Lõvis ühenduses Jupiteriga opositsioonis Galliaga (Prantsusmaa)
.Dessandi alguse Merkuur Briti sõtta astumise Uraanil Kaksikutes.  
 Dessandi alguse Päike kuninga Neptuun-Pluutol Kaksikutes. 
Dessandi alguse Marss kuninga Jupiteril Lõvis. 
Dessandi alguse Kuu kuninga päikesemaärgis Amburis

25.01.1944.a. Päikesevarjutus 4 kraadi Veevalajas opositsioonis Pluuto-põhjasõlme ühendusega Lõvis. Suur õhumärkide trigoon, tippudes Päike, Kuu – Marss, Uraan – Neptuun. Sinna kraadi tegi operatsiooni alguses Marss opositsiooni, Kuu sekstiili. 9.02.1944.a. kuuvarjutus 19 kraadi Lõvis, Kuul ühendus Jupiteriga. Sinna kraadi tegid operatsiooni alguses trigooni Brittany Jäärast  ja kvinkunksi Bellona Kaladest.Operatsiooni tulemusena lääneliitlased avasid Natsi-Saksamaa lüüasaamise kiirendamiseks Euroopas teise rinde.

Mussolini kukutamine 25.07.1943.a. Itaalia osalemine Teises maailmasõjas kujunes riigile ja rahvale katastroofiks. 21 aastat kestnud võimuloleku järel tagandas Mussolini tema enda fašhistliku partei suurkogu ja ta vahistati. Itaalia lahkus teljeriikide seast. Marss 11 kraadi Sõnnis trigoonis Veenusega Neitsis. 
Pluutol täpne ühendus Musta Kuuga Lõvis. 
Uraan täpselt Mussolini Saturnil Kaksikutes. 
Jupiter tema Päikesel Lõvis.

Saksa eriüksused päästsid Mussolini 12.septembril hulljulge operatsiooniga ning Hitler määras ta Põhja-Itaalias loodud fašhistliku nukuriigi juhiks. Marss sel päeval 10 kraadi Kaksikutes ühenduses Uraaniga. Marss tema nataali Marsil ja Päike tema Uraanil Neitsis.
Sissetung Itaaliasse 3-9.09.1943.a. Lõuna-Itaaliasse maabunud Briti ja USA väed ootasid suhteliselt hõlpsat sõjakäiku, kuid sakslased reageerisid kiiresti ja tõkestasid nende tee. Marss neil päevil 5 kuni 8 kraadi Kaksikutes ühenduses Uraaniga ja kvadratuuris Veenusega Neitsis. 

Operatsioon Flintlock 31.01 – 24.02. 1944.a. Marchalli saared kuulusid Jaapani välisesse kaitseliini, mistõttu Ühendriikidel tuli Filipiinide ja Jaapani põhisaarte suunas tungides ka need vallutada. Juhtis seda operatsiooni admiral Nimitz. Rünnaku alguse Marss 7 kraadi Kaksikutes ühenduses Uraaniga nagu ta oli Itaalia maismaale tungimise ajal. Vahepeal oli Marsil retrograadne periood, mis lõppes kaks nädalat enne kui käivitus operatsioon Flintlock.
Pluutol ühendus põhjasõlmega Lõvis.
 Päikesel opositsioon Pluutoga.
Lahingu alguse Saturn admirali Saturnil.
Lahingu Marss USA Uraanil Kaksikutes
.Enne operatsiooni oli 25.jaanuaril Päikesevarjutus 4 kraadi Veevalajas. Sinna kraadi tegi siis Marss trigooni ja Kuu kvadratuuri. Lahingute käigus kaotas Jaapan oma positsioone ja Ühendriikide armee viis sõja Jaapani põhisaartele lähemale.Juunis 1944 sisenes Saturn Vähi märki olles kvadratuuris Neptuuniga Kaaludes. See seis lubas ameeriklastel oktoobris Leyte lahingus uputada Jaapani eskaader. Marsil kvadratuur Pluutoga. Järgnesid Ivodzima ja Okinawa vallutamine.

Filipiini mere lahing 19 – 20.06.1944.a. Jaapani ülemjuhatus nägi USA sissetungis Mariaani saartele võimalust tõmmata USA merevägi Vaiksel ookeanil viimaks otsustavasse lahingusse. Kokkupõrge kujuneski otsustavaks – selles oli jaapanlastel õigus – aga sündmused ei arenenud kaugeltki nii, nagu nemad olid ette kujutanud. Lahingus hävitati Jaapani merelennuvägi. Marss 16 kraadi Lõvis sekstiilis Uraaniga.
Päikesel ühendus Saturni ja Veenusega Kaksikutes kvadratuuris Neptuuniga Neitsis.
Marss kvadratuuris Scyllaga Sõnnis.
Jupiter Lõvis kvadratuuris Charybdisega Sõnnis.

Opertatsioon Bagration 22.06.1944.a. Selle aasta alguseks oli Punaarmee vabastanud Ukraina, purustanud Leningradi piiramisrõnga ja tõrjunud Saksa vägesid tagasi N. Liidu piiride poole. Lahingu käigus vabastati Vitebsk ja Minsk. Juuli lõpuks jõuti Poola pinnale. Kokkuvõttes Nõukogude pealetung hävitas väegrupi Mitte ning viis Punaarmee Varssavi alla ja peaaegu Kolmanda Riigi piirile. Marss sõja alguse kolmandal aastapäeval asus 18 kraadi Lõvis täpses ühenduses Russiaga ja sekstiilis Uraaniga Kaksikutes. 
Päikesel ühendus Saturni ja Lysitrataga Vähis. 
Marsil kvadratuur Bagrationiga Sõnnis. 
Merkuuril ühendus Hathori ja Orcusega Kaksikutes.
 Merkuuril trigoon Sekhmetiga Kaaludes.
Saturnil kvadratuur Neptuuniga Kaaludes. 
Jupiteril Vähis trigoon Varunaga Jääras. 
Marss ja Russia N. Liidu Neptuunil. Vitebsk N. Liidu Merkuuril Kaljukitses. 
Bagration N. Liidu Russia peal Sõnnis
.20.juunil kuuloomine 29 kraadi Kakikutes Saturni ja Lysitrata peal. 9. Veebruaril kuuvarjutus 19 kraadi Lõvis Jupiteril. Sinna kraadi tulid pealetungi ajal Marss ja Russia.

Varssavi ülestõus 1.08 – 2.10. 1944.a. 1944.aasta juuli lõpul jõudsid Punaarmee esimesed väeosad Wisla äärde ja lähenesid Varssavile. Veendunud, et Nõukogude väed tulevad appi, kui nad Saksa garnisoni vastu üles tõusevad, andis Poola Kodumaa-armee (Armia Krajowa) ülemjuhataja kindral T. Komorowski käsu asuda linnas sakslaste positsioone ründama. Kui ülestõus 1.augustil kell 17 algas, sai kiiresti selgeks, et poolakatel puuduvad relvad, millega likvideerida blindaaze ja muid raudbetoonist kaitserajatisi. Stalin aga appi ei tulnud, tal omad plaanid muuta sõjajärgne Poola kommunistlikuks. Lootmata abile andis Komorowski 2.oktoobril alla. Marss ülestõusu päeval 12 kraadi Neitsis täpses kvadratuuris Uraaniga Kaksikutes. Ülestõusu alguse MC ühenduses Sekhmetiga Kaaludes.

Päikesel ühendus Pluutoga Lõvis. 
Merkuuril opositsioon Damoclesega Kalades   
.Russial ühendus Merkuuri ja Arawniga Neitsis
 Chaosel ühendus Bellonaga Kalades. 
Uraanil sekstiil Varsaviaga Jääras. 
Ülestõusu Marss opositsioonis N. Liidu Marsiga Kalades.
 Ülestõusu Merkuur Stalini Uraanil Neitsis.  
Ülestõusu põhjasõlm Stalini Ixionil Vähis
Ülestõusu Päike täpses ühenduses Poola riigi (11.11.1918) Neptuunil Lõvis.   
 Ülestõusu Kuu ühenduses Poola riigi Marsiga Amburi viimases kraadis. 
Ülestõusu Uraan ühenduses Poola riigi lõunasõlmega Kaksikutes
6.07.1944.a. Kuuvarjutus 14 kraadi Kaljukitses. Sinna kraadi tegid ülestõusu alguses opositsiooni Lysitrata ja Marss trigooni ning Varsavia Jäärast kvadratuuri. 20.07.1944.a. Päikesevarjutus 27 kraadi Vähis. Sinna kraadi tegi Polonia (seostan Poolaga) trigooni Kaladest.

esmaspäev, 13. november 2017

Planeetide transiit sõlmedega - näitedPäikese transiit sõlmedega-näited elust
Konstantin Päts sai presidendiks 24.aprillil 1938.a. Transiitne Päike lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Sõnnis, orb 4 kraadi.
H.S. Truman sai USA 33 presidendiks 12.aprillil 1945.a. Transiitne Päike koos Merkuuri ja Veenusega ühenduses tema Lõunasõlmega Jääras VII majas.
Austria troonipärijaks sai ershertsog Franz Ferdinand 20.novembril 1875.a. Transiitne Päike ühenduses tema Põhjasõlmega Skorpionis.

Willem-Alexander sai Hollandi kuningaks 30.aprillil 2013.a. Transiitne Päike ühenduses tema Põhjasõlmega ja Päikesega Sõnnis. Lisaks on ka Marsil see ühendus.
Alar Sikk oli esimene eestlane, kes jõudis Mount Everesti tippu, 22.mail 2003.a. Transiitne Päike ja Põhjasõlm ühenduses tema Põhjasõlmega Kaksikutes

Vilja Savisaar abiellus Taimo Toomastiga 30.juull 2010.a. Transiitne Päike tema Põhjasõlmel Lõvis
Erika Salumäe võitis 1988 Souli OM trekisõidus kulla. Transiitne Päike tema Põhjasõlmel Lõvis. 1992.aastal Barcelonas sai ta ka kulla ja ka siis tegi transiitne Päike ühenduse Põhjasõlmega.
Vaiko Vooremaa süütas Moskva OM Tallinna purjeregati olümpiatule 22.juulil 1980.a. Transiitne Päike ühenduses tema Põhjasõlmega Vähk/Lõvi piiril.
Filmide lavastaja Olav Neuland hukkus langevarju hüppel 21.mail 2005.a. Transiitne Päike tema Põhjasõlmel Kaksikutes.
Ettevõtja Rein Kaarepere suri 8.jaanuaril 1998.a. Transiitne Päike ühenduses (kaugenev) tema Põhjasõlmega Kaljukitses. Päike opositsioonis tema Uraaniga.

Merkuuri transiit sõlmedega
Keit Pentus-Rosimannus sai välisministriks 17.novembril 2014.a. Transiitne Merkuur lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Skorpionis, orb 1 kraad.
Gerd Kanter võitis Pekingi olümpial kettaheites kulla 19.augustil 2008.a. Transiitsed Merkuur ja Veenus ühenduses tema Põhjasõlmega Neitsis.
Jaak Uudmäe võitis Moskva OM kolmikhüppes kulla 25.juulil 1980. Transiitne Merkuur ühenduses tema Lõunasõlmega Vähis, orb 2 kraadi.

Malcolm X hukkus atentaadis 21.veebruaril 1969.a. Transiitne Merkuur lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Veevalajas.
Filmioperaator Jüri Garshnek suri 9.oktoobril 1980.a. Transiitne Merkuur tema Põhjasõlmel Skorpionis.
Kunstnik Andrus Kasemaa suri 18.märtsil 2016.a. Transiitne Merkuur koos Chironiga tema Lõunasõlmel Kalades.

Veenuse transiit sõlmedega
Adolf Hitler sai füüreriks 2.augustil 1934.a. Transiitne Veenus (Tema Päikesemärgi valitseja) lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Vähis, orb 4 kraadi. Kantsleriks saades (30.01.1933) tegi transiitne Veenus ühenduse tema Lõunasõlmega Kaljukitses, orb 5 kraadi.
Filmioperaator ja fotograaf Anton Mutt suri 25.märtsil 2003.a. Transiitne Veenus tema Põhjasõlmel Veevalaja/Kalad piiril., orb 3 kraadi.

Marsi transiit sõlmedega
18.septembril 2005 hukkus Markko Märtini kaardilugeja Michael Park Walesis sõidetud Suurbritannia ralli 15. kiiruskatsel teelt väljasõidu tagajärjel. Auto sõitis täiskiirusel vasakkurvis teelt välja vastu puud. Auto parempoolne uks sai tugeva löögi ja Park sai kohapeal surma. See oli WRC -s üle kümne aasta esimene võistleja surmaga lõppenud õnnetus. Märtin oli sügavas shokis ja toimetati haiglasse. Silmaga nähtavaid vigastusi tal polnud. Ta üksnes lonkas pisut paremat jalga. Saadud põrutus tekitas talle ka ajutisi probleeme nägemisega. Õnnetuse tõttu katkestas Märtin 2005. aasta hooaja üldarvestuses 4. kohalt. Transiitne Marss ühenduses tema Lõunasõlmel Sõnnis.
Kurt G. Kiesinger sai Saksamaa kantsleriks 1.detsembril 1966.a. Transiitne Marss ühenduses tema Põhjasõlmega Neitsis.

Erki Nool võitis Sidney OM kümnevõistluses kulla 29.septembril 2000.a. Transiitne Marss kaugenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Neitsis, orb 2.40.
Kirjanik Jüri Tuulik suri 3.juulil 2014.a. Transiitne Marss tema Põhjasõlmel Kaaludes. Transiitne Põhjasõlm ise jäi 3 kraadi kaugusele.
Josef Pilsudski sai Poola sõjaministriks ja diktaatoriks 16.mail 1926.a. Transiitne Marss täpselt tema Lõunasõlmel Kalades.
Briti alam Oswald Rayner oli üks, kes osales G. Rasputini tapmises 30.detsembril 1916.a. Transiitne Marss lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Kaljukitses.

Jupiteri transiit sõlmedega
Winston Churchill sai Suurbritannia peaministriks esimesel korral 10.mail 1940.a. Transiitne Jupiter kaugenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Jääras VIII majas, orb 2.50.
Andrus Värnik võitis 10.augustil 2005.a. Helsingi MM odaviske. Transiitne Jupiter ühenduses tema Põhjasõlmega Kaaludes, orb 0.40.
Emmanuel Macron sai Prantsusmaa presidendiks 14.mail 2017.a. Transiitne Jupiter kaugenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Kaaludes VIII majas, orb 2 kraadi
.
Saturni transiit sõlmedega
Willem-Alexander sai Hollandi kuningaks 30.aprillil 2013.a. Transiitne Saturn kaugenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Skorpionis, orb 1 kraad.
Arnold Rüütel sai presidendiks 8.oktoobril 2001.a. Transiitne Saturn tema Põhjasõlmel Kaksikutes, orb 6 kraadi. Saturnil on opositsioon tema nataali Saturniga Amburis.
Urho Kekkonen sai Soome presidentiks 1.märtsil 1956.a. Transiitne Saturn lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Amburis, orb 3.35.

Otto von Bismarck sai Saksamaa kantsleriks 18.jaanuaril 1871.a. Transiitne Saturn kaugenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Kaljukitse, orb 4 kraadi.
Kirjanik Mati Unt suri 22.augustil 2005.a. Transiitne Saturn tema Põhjasõlmel Lõvis., orb 2 kraadi.
Laulja Olev Vestman suri 17.oktoobril 2004.a. Transiitne Saturn tema Põhjasõlmel Vähis. Sarnane seis Mati Undiga aga märk on teine.
Filmide lavastaja Madis Ojamaa suri 19.augustil 1987.a. Transiitne Saturn tema Põhjasõlmel Amburis, orb 3 kraadi.
Teaduskeskuse Ahha juht Tiiu Sild suri 16.veebruaril 2012.a. Transiitne Saturn tema Põhjasõlmel Kaaludes.
Kunstiteadlane Ants Juske suri 12.veebruaril 2016.a. Transiitne Saturn tema Põhjasõlmel Amburis.

Uraani transiit sõlmedega
Anett Kontaveit sai oma esimese WTA turniirivõidu 13.juunil 2017.a Transiitne Uraan ühenduses tema Lõunasõlmega Jääras, orb 3 kraadi
26.mai 2012.a Eurovisiooni lauluvõistlus Bakuus. Ott Lepland saavutas finaalis  6 koha. Transiitne Uraan ühenduses tema Põhjasõlmega Jääras
Andrus Veerpalu sai oma elu esimese kuldmedali  2001 Lahtis MM-il. Ja ka teise kuldmedali  veeb. 2002 Salt Lake City olümpiamängudel. Mõlemil korral transiitne Uraan tema Põhjasõlmel Veevalajas. 

Birgit Õigemeel (Sarrap) 11.septembril  Itaalias Montopoli di Sabinas 34. korda toimunud kultuurifestivalil "L'Olivo d'Oro" sai Birgit ainsa välismaalasena Kuldse Oliivioksa auhinna. Auhinnagalal esitas Birgit kolm laulu, neist ühe eesti keeles. Transiitne Uraan ühenduses tema Põhjasõlmega Kalades. Transiitne Päike (29 kr. Neitsis) lähenes nataali Päikesle (1kr. Kaaludes).
Francisco Franco sai Hispaania riigipeaks 1.oktoobril 1936.a. Transiitne Uraan kaugenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Sõnnis VIII majas, orb 1.05
John Edgar Hoover määrati FBI direktoriks 10.mail 1924.a. Transiitne Uraan lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Kalades II majas, orb 3.30.
Venemaa tsaar Nikolai II hukati 17.juulil 1918.a. Transiitne Uraan lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Veevalajas, orb 3 kraadi.
Helilooja Gennadi Taniel suri 23.veebruaril 2015.a. Transiitne Uraan tema Lõunasõlmel Jääras. Samuti oli transiitne Lõunasõlm tema Lõunasõlmel.

Neptuuni transiit sõlmedega
Barack Obama sai esimest korda presidendiks 20.jaanuaril 2009.a. Transiitne Neptuun tema Lõunasõlmel Veevalajas I majas.
Winston Churchill sai teistkorda Suurbritannia peaministriks 26.oktoobril 1951.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Kaaludes II majas, orb 6 kraadi.
Gerhard Schröder sai Saksamaa kantsleriks 27.oktoobril 1998.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Veevalajas, orb 4.30.

Vehkleja Nikolai Novosjolov võitis epees oma esimese kulla nov. 2010..a Pariisis. Transiitne Neptuun kaugenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Veevalajas, orb 4 kraadi.
 John Hinckley sooritas atentaadi USA presidendile R. Reaganile  30.märtsil 1981.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Amburis, orb 1.50.
Mark Chapman mõrvas J. Lennoni 8.detsembril 1980.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Amburis, orb 4.20.
Rootsi peaminister Olof Palme mõrvati 28.veebruaril 1986.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Kaljukitses, orb 1.17.
Gestaapo ülem Prahas Reinhard Heydrichile sooritati atentaat 27.mail 1942.a. Transiitne Neptuun täpselt ühenduses tema Põhjasõlmega Neitsis.
Sergei Kirov mõrvati 1.detsembril 1934.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Neitsis, orb 1.45.

Nikolai II tütar Tatjana mõrvati 17.juulil 1918.a. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses tema Lõunasõlmega Lõvis, orb 1 kraad. Samuti oli samasugune seis tsaari vanema tütre Olgaga. Transiitne Neptuun lähenevas ühenduses Lõunasõlmega Lõvis.
Ettevõtja Robert Lepikson (raudne Robert) suri 1.juulil 2006.a. Transiitne Neptuun tema Põhjasõlmel Veevalajas, orb 4 kraadi.
Diplomaat Karin Jaani suri 7.oktoobril 2009.a. Transiitne Neptuun tema Põhjasõlmel Veevalajas, orb 3 kraadi.
Sõjaajaloolane Hannes Walter suri 26.novembril 2004.a. Transiitne Neptuun tema Põhjasõlmel Veevalajas, orb 1 kraad.

Pluuto transiit sõlmedega
Lennart Meri sai presidendiks 6.oktoobril 1992.a. Transiitne Pluuto täpses ühenduses tema Lõunasõlmega Skorpionis. A. Lincoln sai 16 USA presidendiks 4.märtsil 1861.a. Transiitne Pluuto tema Lõunasõlmel Sõnnis II majas.
Aleksandra Feodorovna abiellus Nikolai II-ga 26.novembril 1894.a. Transiiten Pluuto lähenevas ühenduses tema Põhjasõlmega Kaksikutes, orb 1.40 kraadi.
Urmas Ott suri 17.oktoobril 2008.a. Transiitne Pluuto tema Põhjasõlmel Amburis
Laulja Toomas Jõesaar suri 21.detsembril 2012.a. Transiitne Pluuto tema Lõunasõlmel Kaljukitses
Filmioperaator ja lavastaja Vello Aruoja suri 11.oktoobril 1984.a. Transiitne Pluuto tema Lõunasõlmel Skorpionis.

reede, 3. november 2017

Planeetide transiit sõlmedega
Ühes eelmises artiklis sai ära toodud transiitsete sõlmede ühendused nataali planeetidega, siis nüüd vaatame vastupidiselt, kuidas toimivad  planeetide transiidid (ühendused) nataali sõlmedega. Näited toon ära eraldi artiklis.
Lähiplaneetide – Kuu, Päikese, Merkuuri ja Veenuse transiit sõlmedega on lühiajaline. Need väljenduvad kiiresti mööduvates sündmustes.

Transiitse (Tran.) Päikese ühendus nataali Põhjasõlmega – see aspekt toimub peaaegu igal aastal samal ajal. Tavaliselt toob see inimesele kaasa tema kiitmist, austust ja vaimustust. Asjaajamistes mängivad mehed või heatahtlikud inimesed suurt rolli. Selle aspektiga kaasneb tavaliselt energia juurdevool. Paranevad selle maja valdkonna tegemised mille valitsejaks on Päike.

Tran. Päikese ühendus nataali Lõunasõlmega – asjatoimetused lähevad allamäge. Tuleb teha järeleandmisi ja olema rohkem kompromissidele avatud.Ümbruskond vaidlustab teie õigusi ja nad võivad mitte hinnata teie saavutusi, mis teeb teid haavatavaks. Ego saab tugeva löögi. Need, kes võivad teile tuua kasu nõuavad vastuteenet. Neid raskusi on keeruline ületada. Suhted pingestuvad. Sel perioodil mängivad mehed tähtsat rolli. Igasugused pingutused kutsuvad esile energia äravoolu.

Tran.Kuu ühendus nataali Põhjasõlmega – tõuseb tundlikkus. Toimuvad sündmused, mis osutuvad teile väga kasulikeks. Tähtsat rolli mängivad sel ajal naised. Esiplaanil emaduse, toitumise, kasvatuse teemad. Keegi püüab nendes valdkondades olla juhiks ja õpetajaks. Kasvab huvi koduste asjatoimetuste vastu. Vahel võib see antud hetkel olla teie peateema. Tervisega seotud küsimused võivad olla suuresti esiplaanil. Maja, mida Kuu valitseb, saab olema kõige edukam valdkond, mis sujub ja areneb.

Tran. Kuu ühendus nataali Lõunasõlmega – võimendub tundlikkus või temperamendi muutus. Keegi naine võib teie elus mängida suurt rolli. Kodused asjad omandavad suurt tähtsust.Tähelepanu keskmesse tõuseb naise huvid ja tema tervis. Selle aja sündmused on seotud selle maja valdkonnaga, mida Kuu valitseb. Selleks on vaja teha rohkem pingutusi.

Tran. Merkuuri ühendus nataali Põhjasõlmega – lootusrikkad uudised, informatsioon ja kommunikatsioon. Olete rakendatud tegelema puht merkuurlikke asjadega – korrespondents, dokumendid, planeerimine või lähireisid. Sagedasem on lävimine igasuguste agentidega, konsulteerijatega ja need kulgevad edukalt. Olulisemat rolli teie elus sel ajal mängivad noored. Selle maja valdkond, mida Merkuur valitseb, kulgeb edukalt ja hästi. Kui sel ajal Merkuur on retrograadne, siis paljud olukorrad võivad mitmekordselt korduda. 

Tran. Merkuuri ühendus nataali Lõunasõlmega -  mingite tegemiste lõpetamine, mis seotud äriga. Ülesannete lahendamine, mis seotud materiaal-tehniliste vajadustega. Uudised, informatsioon ja kommunikatsioon toovad kaasa keerulisi ebameeldivusi. Suuremat tähtsust hakkab omandama minevik. Tekib vajadus lahendada mingi vana asi või need uuesti üle vaadata. Laekuv informatsioon ja uued kohustused lasevad teil vanadest ideedest loobuda. Muutute närvilisemaks, sest tegemiste ja planeeritud asjade järjekord on sassi löödud. Noored võivad sel ajal olla teie elus olulisel kohal. Pinget on tunda selle maja valdkonnas, mida Merkuur valitseb. Kui sel ajal on Merkuur retrograadne, siis olukorrad, sündmused võivad mitmekordselt korduda.

Tran. Veenuse ühendus nataali Põhjasõlmega – koheselt tuletage meelde, mis on seotud Veenusega. Sel perioodil on tavaliselt rahaline kasv, mis laekuvad kergelt ja vabalt. Tunnete, et võite endale lubada rohkesti kulusid. Hangite uusi esemeid, et oma kodu kaunistada ja mugavamaks muuta. Tekivad kontaktid noorte naistega, disainerite ja juuksuritega. Sotsiaalne elu muutub aktiivsemaks – külastad näituseid, õhtuüritusi, koosviibimisi. Kingitakse lilli. Maja valdkond, mida Veenus valitseb, selle maja asjad õitsevad ja on edukad. Kui Veenus on sel ajal retrograadne, siis sündmused võivad mitmekordselt korduda.

Tran. Veenuse ühendus nataali Lõunasõlmega – finantsfääris ja suhetes kerkivad esile probleemid. Ootamatused vajavad lisafinantseeringuid. Seepärast tuleb oma rahaline seis üle vaadata. Kui teie suhted on normaalsed, mis on aga vähe tõenäoline, siis teil tuleb ära kuulata ümbritsevate kaebusi oma suhete sasipuntrates. Võimalik, et tahetakse kuulda teie arvamusi selles. Ümbritsevad, sealhulgas noored, nõuavad teilt midagi. Tekib üldine disharmooniline seis. Maja, mida Veenus valitseb, selle valdkond läheb käest ära või tekib lisakohustus maja asjade lahendamisel. Kui Veenus on sel ajal retrograadne, siis olukorrad võivad mitmekordselt korduda sest see transiit võib jääda venima.

Tran. Marsi ühendus nataali Põhjasõlmega – keegi tahab sinu huvides teha sulle midagi  positiivset. Mehed mängivad sel periodil olulist rolli. Energeetiline vägi on suur. Inimene sagedamini tuleb välja uute mõtete ja ettepanekutega. Vastab väljakutsetele. Alustab uute projektidega mis realiseeruvad tulevikus. Sellest transiidist lõikab kasu see majavaldkond, mida Marss valitseb. Kui Marss on retrograadne, siis asjaolud võivad lühikese aja sees korduda.

Tran. Marsi ühendus nataali Lõunasõlmega – kõik kulgeb mitte paremal moel. Rohkem tuleb ette lahkarvamusi ja erimeelsusi. Et end vaos hoida tuleb teha suuri pingutusi. Kohtumised teistega väsitavad ja kulgevad raskelt. Ümbritsev nõuab sinult allumist, on nõudlikum. Võimalik, et sul tuleb tegemist teha varasemate eksimuste heastamisega. Maja, mida Marss valitseb, selle maja asjad ei laabu. Kui Marss on sel ajal retrograadne, siis olukorrad võivad mitmekordselt korduda.

Tran. Jupiteri ühendus nataali Põhjasõlmega – tekivad võimalused minna pikemale reisile või jätkata kõrghariduse omandamist. Kirjutamised, publikatsioonid, kirjastamine toimub tõusvas joones ja on edukad. Keegi filosoofilise laadiga inimene võib igati abiks tulla. See periood on igati heatahtlik ja positiivne. Ohuks on see, et võtad enda kanda liiga palju kohustusi. Võimalik, kehakaal tõuseb. Kui sel ajal Jupiter on retrograadne, siis olukorrad võivad mitmekordselt korduda ja seda mitme kuu vältel. 

Tran. Jupiteri ühendus nataali Lõunasõlmega -  plaanid, mis seotud reisimisega, võivad luhtuda või lõppeda ootamatute ebameeldivustega. Ette võivad kerkida probleemid seadusandluse vallas. Probleeme tekib usu ja filosoofia pinnal. Inimene hindab üle oma maailmavaatelisi tõekspidamisi. Kõik algatused, mis seotud kirjastamisega vajavad lisajõudu ja  pingutusi. Kehakaal võib langeda. Maja, mida Jupiter valitseb, nõuab suuremat tähelepanu, hoiduda liigsetest riskidest. Sest Lõunasõlm neutraliseerib edukuse. Retrograadse Jupiteri puhul  olukorrad mitmekordselt korduvad mitme kuu jooksul. 

Tran. Saturni ühendus nataali Põhjasõlmega – sageli inimese ellu tuleb keegi kõrgemalseisev isik, kes sind aitab ja toetab. Inimene naudib ja on meelitatud oma ametialasel tõusmisel. Paraneb materjaalne seis. Erilist tähtsust hakkab omama praktilisus ja küps maailmavaade. Paraneb selle maja valdkond, mida Saturn valitseb. Suureneb stabiilsus, paranevad tuleviku perspektiivid. Inimene on rohkem enesekindel, rahulikum. Saturni retrograadsuse ajal sündmused ja olukorrad mitmekordselt korduvad. 

Tran. Saturni ühendus nataali Lõunasõlmega – sellele perioodil on raske leida toetust, abi. Tekivad raskused ja erimeelsused kõrgemalolevate isikutega, endast vanemate inimestega. Kõik nad on sinu suhtes rohkem nõudlikumad. Inimses ellu tuleb rohkem piiranguid, pidurdavaid olukordi. Oma staatuse hoidmiseks tuleb kulutada rohkem aega ja energiat. Mitmed ettevõtmised hakkavad venima, nende realiseerumine on teadmata ajale edasi lükatud. Väheneb materiaalne seis. Inimene tunneb füüsilise jõu vähenemist. Võivad tekkida saturnlikud tervise halvenemise nähud. Rohkem tuleb teha pingutusi vanade probleemide lahendamisel või nende asjadega, mis jäid varasemalt lahendamata. Sel perioodil võib teha panus tulevikku, kuigi sellega kaasneb teatud annus ohvrimeelsust ja kadusid. Maja valdkonnas, mida Saturn valitseb, tekivad segavad olukorrad ja probleemide kuhjumine. Retrograadse Saturni puhul olukorrad mitmekordselt korduvad. 

Tran. Chironi ühendus nataali Põhjasõlmega – inimene peab kogema mingit haiguslikku  nähtust või terviseriket.  Selle tulemusena tuleb tervenemine Chironi valitsevas haiguses. See on midagi sarnast kui Põhjasõlm teeb ühenduse nataali Chironiga. Retrograadse Chironi ajal ta mitmekordselt teeb aasta jooksul ühenduse nataali Põhjasõlmega. 

Tran. Chironi ühendus nataali Lõunasõlmega – emotsionaalne langus. See võib olla haiguslik õppeperiood. Protsessi käigus võimalik enesehävituslikkus. Inimene ei oska ära kasutada  oma kogemust selle maja valdkonnas kus Chiron nataalis asub. Inimene hakkab aduma kuidas ta on valesti ära kasutanud ja haiget teinud oma ümbritsevatele oma valede kogemustega. Selle transiidi mõju sarnaneb transiitse Lõunasõlme ühendsega nataali Chironile. Retrograadse Chironi ajal ta umbes aasta jooksul  teeb ühenduse Lõunasülmega. 
  
Tran. Uraani ühendus nataali Põhjasõlmega – ootamatud olukorrad, reeglina osutuvad kasulikeks. Inimese ellu võivad tulla ebatavalised ideed ja ebatraditsionaalsed meetodid. Edukalt kulgevad kõik eluvaldkonnad, mida Uraan valitseb. Oma mõjult sarnaneb seis transiitse Põhjasõlme ühendusele nataali Uraanile. Tulemusena paranevad selle maja asjad, mida Uraan valitseb. Retrograadse Uraani ajal olukorrad võivad umbes aasta jooksul mitmekordselt korduda.

Tran. Uraani ühendus nataali Lõunasõlmega – ettearvamatud ja ebatavalised sündmused. Tekivad ootamatud olukorrad, mis inimese jaoks lõpevad kehvasti. Inimese kaela langevad muutused siis kui ta seda kõige vähem ootab. See annab talle aga võimaluse edaspidi järgi mõelda, mis oli selle põhjuseks ja kus sai viga tehtud. Olukord meenutab oma mõjult transiitse Lõunasõlme ühendust nataali Uraaniga. Maja, mida Uraan valitseb, muutub peamiseks alaks, mis nõuab tähelepanu. Selle maja sfääris inimene tunnetab ebatavaliste olukordade pärast survet ja piiranguid.  Retrograadse Uraani ajal mitmed olukorrad võivad mitmekordselt korduda, seda umbes aasta jooksul. 

Tran. Neptuuni ühendus nataali Põhjasõlmega – loominguline periood, millega sageli kaasneb vaimne tõus. See transiit on sarnane transiitse Põhjasõlme ühendusele nataali Neptuuniga. Ta toob kaasa kujutlusvõime ja instinktide kasvu ja kindlustunde suurenemise. Nendes asjades võib inimene kogeda suurt ja ebatavalist kogemust. Inimene tunneb endas heatahtlikkuse tõusu, on kaastundlikum, soov kedagi aidata, teha mingi heategu. Maja, mida Neptuun valitseb, selle maja valdkonnas täheldatakse positiivseid tendentse. Retrograadse Neptuuni ajal võivad olukorrad mitmekordselt korduda, seda umbes kahe aasta jooksul. 

Tran. Neptuuni ühendus nataali Lõunasõlmega – inimsel võivad tekkida hetkemõtted oma osast siinses maailmas ja oma osast selles. Kuid ta ei pruugi olla valmis selles tegutsema. Teda võivad segada minevikus tehtud vead ja möödalaskmised. Ta võib teeselda, et kõik on parimas korras ja jätkab sama elutee rada, mis seni. Tarvitab, liialdab jätkuvalt alkoholiga, narkootikumidega, et iga hinna eest peita end reaalsuse eest. See transiit on sarnane transiitse Lõunasõlme ühendusele nataali Neptuuniga. Neptuuni valitseda oleva maja valdkonnas täheldatakse segadusi, ebamäärasust. Retrograadse Neptuuni ajal olukorrad võivad mitmekordselt korduda, seda umbes kahe aasta jooksul.

Tran. Pluuto ühendus nataali Põhjasõlmega – konstruktiivne regeneratsioon. Inimene on võimeline antud olukorras vastavalt tingimustele tegema oma tööd.  Oskab ära kasutada antud resursse, et paranda oma eluolusid. Sel perioodil on vaja oma kogemusi rakendada kollektiivis, et ühendad omale kasulik ühiskonna kasulikkusega. Transiit on mõjult sarnane transiitse Põhjasõlme ühendusele nataali Pluutoga. Kuna Pluuto liigub väga aeglaselt, siis transiit, arvestades orbi, venib vägagi pikale ajale. Üldist edu ja effekti saab näha alles siis kui transiit on lõppenud. Maksimaalset paremust saab näha selle maja asjades, mida Pluuto valitseb. 

Tran. Pluuto ühendus nataali Lõunasõlmega – transformeerumine, regeneratsioonilised tegevused. Ootamatult tekkivad olukorrad, mida inimene ei suuda kontrollida. Reeglina need kannavad endas destruktiivset alget ja iseloomu. Kutsuvad esile suuri muutusi. Sel perioodil oleks vaja uute tingimustega adopteeruda. Võitlus võimu pärast võib lõppeda ebarahuldava lohutamatu tulemusega. Transiit on sarnane oma mõjult transiitse Lõunasõlme ühendusega nataali Pluutole. Arvestades Pluuto liikumiskiirust, orbi ulatust, see transiit kestab kaua. Üldine tulemus, mis muutis tingimusi, võib materialiseeruda väga kaua. Kõige enam transformeerub selle maja valdkond, mida Pluuto valitseb.